กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 455

5,602 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภค หรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำ กระบุงที่ใช้หาบน้ำ โอ่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งนอกจากเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำอีกเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ เรือ 

 

เมื่อครั้งที่ประเทศไทยยังไม่มีถนนหนทางที่สะดวกสบายอย่างเช่นทุกวันนี้ การคมนาคมในสมัยนั้นจะใช้เส้นทางน้ำ โดยการพายเรือเป็นหลัก ซึ่งเรือไทยในสมัยก่อนมีอยู่หลากหลายรูปแบบตามประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรือที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้า หรือใช้เพื่อการเดินทาง 

 

ปัจจุบันเรือไทยนั้นแทบจะไม่มีหลงเหลือให้เห็น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้มีการสร้างเส้นทางเพื่อการคมนาคมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศ ทำให้เรือไทยลดจำนวนและบทบาทลง ด้วยเหตุนี้คุณอนันต์ชัย ชุนนิตินันท์ เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะอนุรักษ์เรือไทยโบราณไว้ จึงมีความคิดที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์เรือไทยจำลองขึ้น เพื่อที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่คุณอนันต์ชัยเป็นผู้ที่ชอบสะสมเรือโบราณมาตั้งแต่เด็กแล้ว คุณอนันต์ชัยจึงเรียนเกี่ยวกับการทำเรือจำลอง เมื่อคุณอนันต์ชัยมีเรือจำลองที่ทำขึ้นเองเยอะมากขึ้นจึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

 

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ 

 

1. วิวัฒนาการเรือไทย โดยแสดงตั้งแต่วิวัฒนาการในยุคแรกๆ ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ลอยน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดต่างหรือท่อนไม้ การใช้ท่อนไม้ใหญ่ท่อนเดียว การนำท่อนไม้หลายๆท่อนมาผูกเป็นแพ จนมาถึงในระยะสุดท้ายที่มีการนำไม้มาขุดทำเป็นเรือขุด

 

2. ขั้นตอนการสร้างเรือขุด เรือจำลองของพิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบทจะสร้างมาจากไม้สักทั้งหมด โดยการแสดงวิธีการขุดเรือนั้นจะแสดงโดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเพียงท่อนไม้อยู่จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นตัวเรือ

 

3. เรือไทยพื้นบ้าน ในหัวข้อนี้จะแสดงเรือทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งหมอ 20 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรือเข็ม เรือมาดประทุน เรือชะล่า เรือกระแชง เรือข้างกระดาน เรือเอี้ยมจุ๊น เรือผีหลอก เรือบด เป็นต้น 

 

4.วิถีชีวิตชาวน้ำ หัวข้อนี้จะมีสองส่วนด้วยกันคือ ชุดวิถีชาวน้ำ 1 และชุดวิถีชาวน้ำ 2

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2/6 ถ.ประชาเศรษฐ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 081-252-8471
อีเมล : ananchai_thaiboat@yahoo.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวันตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น. เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

ทางรถยนต์ใช้ถนนพระราม 2 ถึงกิโลเมตรที่ 63 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 325 เข้าจังหวัดสมุทรสงคราม 6 กิโลเมตร ถึงบริเวณอุทยานฯ (มีป้ายบอกตลอดทาง) รถประจำทางขึ้นรถได้ที่ตลาดเทศบาลอำเภอเมือง สายแม่กลอง-บางนกแขวก–ราชบุรี ลงหน้าอุทยาน ร.2

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง