กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

08 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 1,068

19,121 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกกันว่า "อุทยาน ร.๒"  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ

อุทยาน ร.๒ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลานจอดรถหน้าอุทยาน สำนักงานอุทยาน และจุดจำหน่ายบัตรเข้าชม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟสด และอาศรมศึกษาซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนมไทยจำลอง

ส่วนที่ 2 โรงละครกลางแจ้ง มีเนินลดหลั่นสำหรับใช้จัดการแสดงโขน ละคร ดนตรี ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในโอกาสต่างๆ
         

ส่วนที่ 3 อาคารทรงไทยหมู่ 5 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 แบ่งออก 6 โซน คือ

 • โซนที่ 1 หอกลาง  ภายในจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น อาทิ การจัดแสดงห้องพระ ห้องนอน การนวดประคบ โต๊ะเครื่องแป้ง การรีดและอัดกลีบผ้าสไบ และศิลปะโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย เป็นต้น
 • โซนที่ 2 ห้องชาย ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทย ที่มีความกล้าหาญ พร้อมในการอาสาปกป้องรักษาผืนแผ่นดินตามลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีดาบ โล่ และการเรียนการสอนของเด็กชายไทยในสมัยนั้น รวมถึงการละเล่นหมากสกา เป็นต้น
 • โซนที่ 3 ห้องหญิง ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ มีการจีบบายศรี เครื่องใช้สำหรับเด็ก เป็นต้น
 • โซนที่ 4 ชานเรือน จัดตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ อ่างบัว
 • โซนที่ 5 ตำแหน่งศิลาฤกษ์ แสดงแบบจำลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
 • โซนที่ 6 พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอัมพวาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติของบุคคลสำคัญที่มีภูมิลำเนาในอำเภออัมพวา อาทิเช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูทูล ทองใจ เป็นต้น

 

ส่วนที่ 4 สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดเพื่อแก่การศึกษาและอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีงานปะติมากรรมตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาทิ รูปหล่อตัวละครเรื่องสังข์ทอง ไกรทอง รามเกียรติ์ 

ส่วนที่ 5 อาคารเรือนไทยหมู่ 9 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยะภาพในทางวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (ศาลาทรงงาน) 

ส่วนที่ 6 พื้นที่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง จุดชมวิว จุดถ่ายรูป มีเรือประพาสอุทยาน 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในหอกลางพิพิธภัณฑ์

แผนที่

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-751 666
โทรสาร : 034-751 376
เว็บไซต์ : http://www.kingrama2found.or.th/
อีเมล : rama2park@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

เวลา 08.30 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

ชาวไทย

 • ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 60 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.)

 

ยกเว้นค่าเข้าชม

 • สำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ต้องแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
 • พระภิกษุ สามเณร 

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ(พระราม 2) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะมีทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 • โดยรถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ออกทุกวัน ลงที่สถานีมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือต่อเรือข้ามฟากไปยังสถานีบ้านแหลม เพื่อขึ้นรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ไปลงที่สถานีแม่กลอง แล้วต่อรถโดยสารท้องถิ่นมายังอุทยาน ร.2
 • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม มีรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน
 • รถตู้ ขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ข้างห้างเดอะเซนจูรี่ สายกรุงเทพฯ-แม่กลอง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

61

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ก.พ. 2563

02 ก.พ. 2563

20 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญชวนเที่ยว "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.๒)" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓    วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมการแสดงนาฏศิลป์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รายการแสดง ดังนี้ ๑. รำอาศิรวาท โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ๒. ละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน ขับนางสุวิญชา โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ ๓. โขน ตอน ศึกสัทธาสูร-วิรุญจำบัง โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เเละสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม *จำหน่ายบัตรราคา : ๑,๕๐๐ / ๑,๐๐๐ บาท เวลาแสดง ๑๗.๐๐ น.** สอบถามเพิ่มเติมเเละสำรองที่นั่ง :  ติดต่อมูลนิธิฯ โทร ๐๒-๒๘๒-๑๔๔๒, ๐๒-๒๘๒-๐๖๘๑ หรือ Facebook อุทยาน ร.๒

10 พ.ย. 2562

08 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญเที่ยวงาน  ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๒ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม   กำหนดการเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๔๕ น.  เชิญชมการประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  พิธีเปิดงาน ชมการแสดงขับเสภาเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงระบำสุโขทัย, รำวงลอยกระทง, การแสดงสักวาชมอุทยานฯ หมายเหตุ:เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox Facebook อุทยาน ร.๒  หรือ โทร.๐๓๔-๗๕๑-๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑-๓๗๖

05 ต.ค. 2562

02 ตุลาคม 2562
ขอเชิญเที่ยวชมงาน "เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒" ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ เรือนอาวุธสร้าง อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)    พบกับ เชิญชมการฝึกหัด โขน-ละคร และการสอนดนตรีไทยของนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ การแสดงระบำอู่ทอง โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ   ** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน ร.2โทร ๐๓๔-๗๕๑๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑๓๗๖ หรือhttps://www.facebook.com/kingrama2samutsongkram/

13 เม.ย. 2562

16 เม.ย. 2562

10 เมษายน 2562
ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์วิถีไทย ในอุทยาน ร.๒” วันที่ ๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อุทยาน ร.๒  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม    รื่นเริง สนุกสนาน กับเทศกาลสงกรานต์แบบไทย อาทิ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ / สรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ / ก่อเจดีย์ทราย / ร่วมเล่นสงกรานต์แบบไทย แต่งกาย “นุ่งโจง ห่มสไบ” / ถ่ายภาพวิถีไทย สนุกกับกิจกรรมร้อยมาลัย แกะสลัก พับดอกไม้ใบเตย สานทางมะพร้าว อิ่มอร่อยกับซุ้มจำหน่ายอาหาร ขนมไทย และน้ำสมุนไพร   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 - 751 666 / 034 - 751 376 หรือ Facebook : อุทยาน ร.๒

07 ก.ค. 2561

08 ก.ค. 2561

15 มิถุนายน 2561
ททท.เชิญออเจ้าทุกคนเข้าร่วมงาน "เสาร์สราญ" ณ อุทยาน ร.๒ เมืองน่าลองต้องห้ามพลาดณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   พบกับกิจกรรม   ๑. การแสดงบนเวที  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (พิธีเปิด) - วงดนตรีศิลปินที่เป็นที่รู้จัก เช่น กัน The Star (อยู่ระหว่างประสานงาน) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - วงดนตรีลูกทุ่ง เช่น เบิ้ล ปทุมราช, ก้อง หัวยไร่, แซ็ค ชุมแพ, ไมค์ ภิรมย์พร (อยู่ระหว่างประสานงาน)     ๒. ตลาดในวัง - สาธิตและจำหน่ายอาหารคาว-หวาน จากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ในบทพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ในรูปแบบ Royal Food เช่น มัสมั่น หรุ่ม ล่าเตียง ขนมลำเจียก ขนมจีบนก - สาธิตและจำหน่ายหัตถศิลป์ เช่น กรองมาลัย แป้งพวง น้ำอบน้ำปรุง เครื่องเบญจรงค์ หัวโขนจำลอง - DIY เช่น เขียนลายเบญจรงค์ เขียนลายหัวโขนจิ๋ว การทำขนม       ๓. ตลาดท้ายวัง (ตลาดบก+ตลาดน้ำ) - สาธิตและจำหน่ายอาหารคาว-หวานในท้องถิ่น รวมถึงสินค้าในชุมชนทั้งของกินของใช้ เช่น น้ำตาลมะพร้าว ผัก-ผลไม้ อาหารหวาน-คาว ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร - สาธิตและจำหน่ายหัตถศิลป์และหัตถกรรม เช่น การแกะสลักกะลาซอ การทำบ้านทรงไทยจำลอง เครื่องประดับจากกะลา ผ้ามัดย้อม - DIY จากใบมะพร้าว เช่น หมวก ตะกร้า ปลาตะเพียน       ๔. การแสดงทางวัฒนธรรมบริเวณตลาดในวังและท้ายวัง เช่น หุ่นกระบอก ลิเก ดนตรีไทยร่วมสมัย ๕. จุดถ่ายภาพที่นำเสนอถึงภาพวิถีชีวิตของพื้นที่ ๖. แชร์ภาพถ่ายภายในงานพร้อม #เมืองสายน้ำสามเวลา รับของที่ระลึก ๗. รณรงค์ให้แต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าร่วมงาน        
pav

/

next

เรื่องเล่าในจังหวัดสมุทรสงคราม