กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

19 ตุลาคม 2565

ชื่นชอบ 1,144

32,157 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกกันว่า "อุทยาน ร.๒"  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ

อุทยาน ร.๒ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลานจอดรถหน้าอุทยาน สำนักงานอุทยาน และจุดจำหน่ายบัตรเข้าชม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟสด และอาศรมศึกษาซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนมไทยจำลอง

ส่วนที่ 2 โรงละครกลางแจ้ง มีเนินลดหลั่นสำหรับใช้จัดการแสดงโขน ละคร ดนตรี ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในโอกาสต่างๆ
         

ส่วนที่ 3 อาคารทรงไทยหมู่ 5 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 แบ่งออก 6 โซน คือ

 • โซนที่ 1 หอกลาง  ภายในจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น อาทิ การจัดแสดงห้องพระ ห้องนอน การนวดประคบ โต๊ะเครื่องแป้ง การรีดและอัดกลีบผ้าสไบ และศิลปะโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย เป็นต้น
 • โซนที่ 2 ห้องชาย ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทย ที่มีความกล้าหาญ พร้อมในการอาสาปกป้องรักษาผืนแผ่นดินตามลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีดาบ โล่ และการเรียนการสอนของเด็กชายไทยในสมัยนั้น รวมถึงการละเล่นหมากสกา เป็นต้น
 • โซนที่ 3 ห้องหญิง ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ มีการจีบบายศรี เครื่องใช้สำหรับเด็ก เป็นต้น
 • โซนที่ 4 ชานเรือน จัดตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ อ่างบัว
 • โซนที่ 5 ตำแหน่งศิลาฤกษ์ แสดงแบบจำลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
 • โซนที่ 6 พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอัมพวาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติของบุคคลสำคัญที่มีภูมิลำเนาในอำเภออัมพวา อาทิเช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูทูล ทองใจ เป็นต้น

 

ส่วนที่ 4 สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดเพื่อแก่การศึกษาและอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีงานปะติมากรรมตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาทิ รูปหล่อตัวละครเรื่องสังข์ทอง ไกรทอง รามเกียรติ์ 

 

ส่วนที่ 5 อาคารเรือนไทยหมู่ 9 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยะภาพในทางวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (ศาลาทรงงาน) 

ส่วนที่ 6 พื้นที่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง จุดชมวิว จุดถ่ายรูป มีเรือประพาสอุทยาน 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในหอกลางพิพิธภัณฑ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-751 666
โทรสาร : 034-751 376
เว็บไซต์ : http://www.kingrama2found.or.th/
อีเมล : rama2park@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี - วันอังคาร (ปิดทุกวันพุธ)

โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิด ดังนี้

 • อุทยาน ร.๒  เวลา 08.30 - 16.30 น. (จำหน่ายบัตรเข้าชม เวลา 08.30 - 16.00 น.)
 • เปิดให้บริการพื้นที่ออกกำลังกาย เวลา 06.00 - 08.00 .

และเวลา 16.00 - 18.00 น. (ปิดทุกวันพุธ)

 • เปิดให้บริการกิจกรรมนุ่งโจงห่มสไบ(การเช่าชุดไทย) (ปิดทุกวันพุธ)

จำกัด จำนวน 20 ท่านต่อวัน (กรุณาจองล่วงหน้า โทร.034 - 751 666 

หรือ Inbox Facebook https://www.facebook.com/kingrama2samutsongkram

 

ค่าเข้าชม

ชาวไทย

 • ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 60 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.)

 

ยกเว้นค่าเข้าชม

 • สำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ต้องแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
 • พระภิกษุ สามเณร 

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ(พระราม 2) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะมีทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 • โดยรถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ออกทุกวัน ลงที่สถานีมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือต่อเรือข้ามฟากไปยังสถานีบ้านแหลม เพื่อขึ้นรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ไปลงที่สถานีแม่กลอง แล้วต่อรถโดยสารท้องถิ่นมายังอุทยาน ร.2
 • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม มีรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน
 • รถตู้ ขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ข้างห้างเดอะเซนจูรี่ สายกรุงเทพฯ-แม่กลอง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

64

แบ่งปัน

กิจกรรม

07 พ.ย. 2565

08 พ.ย. 2565

07 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม พิธีอาบน้ำเพ็ญ  ในงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง    เสริมความเป็นสิริมงคล ด้วยน้ำพระพุทธมนต์จากพิธีพุทธาภิเษก ๙ วัด จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดเกตการาม วัดจุฬามณี  วัดประดู่ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดพระยาญาติ(ปากง่าม) วัดบางกะพ้อม  วัดอินทราราม และวัดนางตะเคียน   วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น.  ณ บริเวณลานพระที่นั่งสนามจันทร์(จำลอง)  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   ท่านละ ๓๙๙ บาท (จำกัดจำนวน ๕๐๐ ที่นั่งเท่านั้น)  สิ่งที่ท่านจะได้รับ ๑. ได้เข้าร่วมพิธีอาบน้ำเพ็ญ จำนวน ๑ ที่นั่ง ๒. ได้รับเสื้อยืดแขนสั้นคอกลมสีขาว สกรีนโลโก้งาน ใส่ร่วมพิธีอาบน้ำเพ็ญ จำนวน ๑ ตัว ๓. ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ จำนวน ๑ ขวด   สำรองที่นั่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒  หรือ Inbox Facebook เพจ อุทยาน ร.๒

27 ก.ค. 2565

28 ก.ค. 2565

26 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   เชิญชม การแสดงรำถวายพระพร และการแสดงโขน ชุดนารายณ์ปราบนนทุก โดย ศิลปินจิตอาสา ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒ **ผู้เข้าชมในพื้นที่ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด** และสามารถรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live : เพจ อุทยาน ร.๒ สอบถามเพิ่มเติม ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ / Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

10 มิ.ย. 2565

12 มิ.ย. 2565

30 พฤษภาคม 2565
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะจัดเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.๒)  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   โดยกำหนดจัดงาน ดังนี้ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. จัดพิธีร่ายคาถาพัน  เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ในกัณฑ์ที่ ๑ ทศพร  (สามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ อุทยาน ร.๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนา มหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นการส่วนพระองค์ และทรงเป็นประธาน กัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์” ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒ (สามารถรับชมถ่ายทอดสดการจัดงานในช่วงเวลาเสด็จฯ ผ่านทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐)   วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก  ในกัณฑ์ที่ ๓ จนถึงกัณฑ์ที่ ๑๓ ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒ (สามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ อุทยาน ร.๒)   สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๕๔๒ / ๐ ๓๔๓๗ ๑๖๖๖ / ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖

20 พ.ย. 2564

21 พ.ย. 2564

19 พฤศจิกายน 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ  ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐   สถานที่จัดกิจกรรม ๑. โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร แสดงรอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน นางผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณี การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พิธีหาดทรายกรด ทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัท จำหน่ายบัตรในวันงาน ราคา ๕๐๐ / ๓๐๐ / ๒๐๐ / ๑๐๐ / ๕๐ บาท เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องจำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติ หมายเหตุ **ผู้เข้าชมการแสดงต้องเข้าตรวจ ATK ก่อน ๑๑.๐๐ น. และใส่หน้ากากอนามัย ๒ ชั้น  ตลอดการชมการแสดง**   ๒. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เที่ยวพิพิธภัณฑ์ และช้อป ชิม ชิล อัมพวา วันเสาร์ที่ ๒๐ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งกายแบบไทยถ่ายภาพกับพิพิธภัณฑ์ยามเย็น (night museum)  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ชมกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรม สาธิตอาหารคาวหวาน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของดีจังหวัดสมุทรสงคราม และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย   สอบถามเพิ่มเติม :  โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๑๔๔๒ และ Inbox Facebook อุทยาน ร.๒    

21 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2564

28 เมษายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ อุทยาน ร.๒ ขอปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
pav

/

next