กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

01 มีนาคม 2564

ชื่นชอบ 1,144

24,989 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกกันว่า "อุทยาน ร.๒"  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ

อุทยาน ร.๒ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลานจอดรถหน้าอุทยาน สำนักงานอุทยาน และจุดจำหน่ายบัตรเข้าชม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟสด และอาศรมศึกษาซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนมไทยจำลอง

ส่วนที่ 2 โรงละครกลางแจ้ง มีเนินลดหลั่นสำหรับใช้จัดการแสดงโขน ละคร ดนตรี ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในโอกาสต่างๆ
         

ส่วนที่ 3 อาคารทรงไทยหมู่ 5 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 แบ่งออก 6 โซน คือ

 • โซนที่ 1 หอกลาง  ภายในจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น อาทิ การจัดแสดงห้องพระ ห้องนอน การนวดประคบ โต๊ะเครื่องแป้ง การรีดและอัดกลีบผ้าสไบ และศิลปะโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย เป็นต้น
 • โซนที่ 2 ห้องชาย ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทย ที่มีความกล้าหาญ พร้อมในการอาสาปกป้องรักษาผืนแผ่นดินตามลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีดาบ โล่ และการเรียนการสอนของเด็กชายไทยในสมัยนั้น รวมถึงการละเล่นหมากสกา เป็นต้น
 • โซนที่ 3 ห้องหญิง ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ มีการจีบบายศรี เครื่องใช้สำหรับเด็ก เป็นต้น
 • โซนที่ 4 ชานเรือน จัดตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ อ่างบัว
 • โซนที่ 5 ตำแหน่งศิลาฤกษ์ แสดงแบบจำลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
 • โซนที่ 6 พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอัมพวาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติของบุคคลสำคัญที่มีภูมิลำเนาในอำเภออัมพวา อาทิเช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูทูล ทองใจ เป็นต้น

 

ส่วนที่ 4 สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดเพื่อแก่การศึกษาและอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีงานปะติมากรรมตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาทิ รูปหล่อตัวละครเรื่องสังข์ทอง ไกรทอง รามเกียรติ์ 

ส่วนที่ 5 อาคารเรือนไทยหมู่ 9 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยะภาพในทางวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (ศาลาทรงงาน) 

ส่วนที่ 6 พื้นที่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง จุดชมวิว จุดถ่ายรูป มีเรือประพาสอุทยาน 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในหอกลางพิพิธภัณฑ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : ๐๓๔-๗๕๑ ๖๖๖ , ๐๓๕-๗๕๑-๓๗๖
โทรสาร : 034-751 376
เว็บไซต์ : http://www.kingrama2found.or.th/
อีเมล : rama2park@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์

โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ อย่างเคร่งครัด

 

กำหนดเวลาเปิด - ปิด ดังนี้

อุทยาน ร.๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

จำหน่ายบัตรเข้าชม เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ค่าเข้าชม

ชาวไทย

 • ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 60 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.)

 

ยกเว้นค่าเข้าชม

 • สำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ต้องแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
 • พระภิกษุ สามเณร 

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ(พระราม 2) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะมีทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 • โดยรถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ออกทุกวัน ลงที่สถานีมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือต่อเรือข้ามฟากไปยังสถานีบ้านแหลม เพื่อขึ้นรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ไปลงที่สถานีแม่กลอง แล้วต่อรถโดยสารท้องถิ่นมายังอุทยาน ร.2
 • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม มีรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน
 • รถตู้ ขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ข้างห้างเดอะเซนจูรี่ สายกรุงเทพฯ-แม่กลอง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

62

แบ่งปัน

กิจกรรม

21 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2564

28 เมษายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ อุทยาน ร.๒ ขอปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

12 เม.ย. 2564

15 เม.ย. 2564

11 เมษายน 2564
สงกรานต์นี้ ขอเชิญชวนมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ "สงกรานต์วิถีไทย ในอุทยาน ร.๒ สไตล์ New Normal" วันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุทยาน ร.๒   กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ (ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.)   **ทั้งนี้ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙  อย่างเคร่งครัด**

05 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

01 มีนาคม 2564
อุทยาน ร.๒ มีนาพาเพลิน อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   เปิดให้บริการ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ อย่างเคร่งครัด   กำหนดเวลาเปิด - ปิด ดังนี้ อุทยาน ร.๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำหน่ายบัตรเข้าชม เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.    สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๓๔-๗๕๑ ๖๖๖ , ๐๓๕-๗๕๑-๓๗๖  Facebook : อุทยาน ร.๒

06 ก.พ. 2564

28 ก.พ. 2564

05 กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปในหลายจังหวัด   มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ออกไปก่อน กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้   ผู้จองบัตรชมการแสดงนาฏศิลป์โขน - ละคร  สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox Facebook อุทยาน ร.๒  หรือโทร ๐๓๔-๗๕๑-๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑-๓๗๖

24 ธ.ค. 2563

04 ม.ค. 2564

25 ธันวาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙  ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งในจังหวัดสมุทรสงคราม อุทยาน ร.๒ ขอปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔  หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ **ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : อุทยาน ร.๒
pav

/

next