กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

06 กันยายน 2566

ชื่นชอบ 1,144

44,208 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกกันว่า "อุทยาน ร.๒"  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ

อุทยาน ร.๒ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลานจอดรถหน้าอุทยาน สำนักงานอุทยาน และจุดจำหน่ายบัตรเข้าชม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟสด และอาศรมศึกษาซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนมไทยจำลอง

ส่วนที่ 2 โรงละครกลางแจ้ง มีเนินลดหลั่นสำหรับใช้จัดการแสดงโขน ละคร ดนตรี ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในโอกาสต่างๆ
         

ส่วนที่ 3 อาคารทรงไทยหมู่ 5 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 แบ่งออก 6 โซน คือ

 • โซนที่ 1 หอกลาง  ภายในจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น อาทิ การจัดแสดงห้องพระ ห้องนอน การนวดประคบ โต๊ะเครื่องแป้ง การรีดและอัดกลีบผ้าสไบ และศิลปะโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย เป็นต้น
 • โซนที่ 2 ห้องชาย ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทย ที่มีความกล้าหาญ พร้อมในการอาสาปกป้องรักษาผืนแผ่นดินตามลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีดาบ โล่ และการเรียนการสอนของเด็กชายไทยในสมัยนั้น รวมถึงการละเล่นหมากสกา เป็นต้น
 • โซนที่ 3 ห้องหญิง ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ มีการจีบบายศรี เครื่องใช้สำหรับเด็ก เป็นต้น
 • โซนที่ 4 ชานเรือน จัดตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ อ่างบัว
 • โซนที่ 5 ตำแหน่งศิลาฤกษ์ แสดงแบบจำลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
 • โซนที่ 6 พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอัมพวาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติของบุคคลสำคัญที่มีภูมิลำเนาในอำเภออัมพวา อาทิเช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูทูล ทองใจ เป็นต้น

 

ส่วนที่ 4 สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดเพื่อแก่การศึกษาและอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีงานปะติมากรรมตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาทิ รูปหล่อตัวละครเรื่องสังข์ทอง ไกรทอง รามเกียรติ์ 

 

ส่วนที่ 5 อาคารเรือนไทยหมู่ 9 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยะภาพในทางวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (ศาลาทรงงาน) 

ส่วนที่ 6 พื้นที่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง จุดชมวิว จุดถ่ายรูป มีเรือประพาสอุทยาน 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในหอกลางพิพิธภัณฑ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-751 666
โทรสาร : 034-751 376
เว็บไซต์ : http://www.kingrama2found.or.th/
อีเมล : rama2park@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี - วันอังคาร (ปิดทุกวันพุธ)

 

โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิด ดังนี้

 • อุทยาน ร.๒  เวลา 08.30 - 16.30 น. (จำหน่ายบัตรเข้าชม เวลา 08.30 - 16.00 น.)
 • เปิดให้บริการพื้นที่ออกกำลังกาย เวลา 06.00 - 08.00 และเวลา 16.00 - 18.00 น. 
 • เปิดให้บริการกิจกรรมนุ่งโจงห่มสไบ(การเช่าชุดไทย

จำกัดจำนวน 20 ท่านต่อวัน (กรุณาจองล่วงหน้า โทร.034 - 751 666 

หรือ Inbox Facebook https://www.facebook.com/kingrama2samutsongkram

 

ค่าเข้าชม

ชาวไทย

 • ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 60 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.)

 

ยกเว้นค่าเข้าชม

 • สำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ต้องแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
 • พระภิกษุ สามเณร 

การเดินทาง

 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ(พระราม 2) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะมีทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 • รถไฟ:สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ออกทุกวัน ลงที่สถานีมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือต่อเรือข้ามฟากไปยังสถานีบ้านแหลม เพื่อขึ้นรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ไปลงที่สถานีแม่กลอง แล้วต่อรถโดยสารท้องถิ่นมายังอุทยาน ร.2
 • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี 
 • รถตู้ ขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ข้างห้างเดอะเซนจูรี่ สายกรุงเทพฯ-แม่กลอง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

66

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 เม.ย. 2567

15 เม.ย. 2567

10 เมษายน 2567
เชิญเที่ยวงานสงกรานต์แบบวิถีไทย ตอน สงกรานต์ยามเย็น ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   พบกับกิจกรรม อาทิ  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป สรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลม ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สนุกสนานไปกับกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย ชมการแสดงและการละเล่นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพลิดเพลินกับกิจกรรมเวิร์กชอป ชมการสาธิตเมนูอาหารไทยดับกระหายคลายร้อน ชุ่มฉ่ำไปกับการเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ หรือ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒ 

20 ก.พ. 2567

25 ก.พ. 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567
เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 257 ปี” รัชกาลที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ  และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย    ชวนนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย เที่ยวชมงาน “กวี คีตา อัมพวาเฟส” วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 – 22.00 น.  ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยานร.2)   พบกับ กิจกรรมความสนุก มหัศจรรย์ไปกับ แสง สี เสียง  เปิดงานโดย วงมหาดุริยางค์ และ รำอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 2 ชมนิทรรศการ AMAZING อัมพวา WORKSHOP เปิดสอนวัฒนธรรมไทยหลากหลายแขนง อาทิ สอนการทำขนมไทย, สอนดนตรีไทย และ สอนโขน – รามเกียรติ์ ชมการประชันดนตรีไทยฝีมือระดับประเทศ  นำโดยคุณเบิ่ง ทวีศักดิ์, คุณอาร์ม กรกันต์ และ วงดนตรีจากมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากเยาวชนไทย  อาทิ การแสดงจินตลีลาชุดสยามนิรมิต / โขน - รามเกียรติ์ ฯลฯ ชมคอนเสิร์ตจากทีมศิลปินเพลงเอก และ วงดนตรีไทยร่วมสมัย อิ่มอร่อยกับสำรับอาหารคาวหวานท้องถิ่นโบราณ ณ ตลาดนัดอุทยาน ร.2 การออกร้านจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของเด็ดเมืองอัมพวา ของดีสมุทรสงคราม   เข้าชมฟรีตลอดงาน ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : อุทยาน ร.๒ 

20 ธ.ค. 2566

24 ธ.ค. 2566

20 ธันวาคม 2566
อุทยาน ร.๒ เปิดเรือนต้อนรับทุกท่านมาท่องเที่ยวในงาน Night at the Museum  ตอน “ณ บางช้าง” วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม เยือน “ดินแดนพระเจ้าช้างเผือก” มาเรียนรู้พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระเจ้าช้างเผือก" แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มารู้จัก “ช้าง ๑๐ ตระกูลในป่าหิมพานต์” ชิมอาหาร “สำรับบางช้าง” ช็อปปิง “ตลาดบางช้าง” เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอัมพวา ชมการแสดง “ตัวละครช้างในวรรณกรรม” ชม “งานหัตถศิลป์จากงาช้าง” สนุกกับ Workshop “ช้าง ช้าง ช้าง”  จองรอบนำชม รอบเวลา ๑๖.๓๐ น. / ๑๗.๓๐ น. / ๑๘.๓๐ น.   บัตรเข้าชมงาน :  ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็กและผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐ บาท **เงื่อนไข** ๑. บัตรเข้าชมงาน สามารถนำไปแลกเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้  (สามารถใช้ได้เฉพาะร้านสำรับยกรบของอุทยาน ร.๒ และใช้ในวันที่ท่านซื้อบัตรเท่านั้น) ๒. บัตรไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้   สอบถามและจองรอบนำชม  โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖, ๐ ๘๒๙๐๑ ๒๙๖๗  ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒  

11 ต.ค. 2566

13 ต.ค. 2566

05 ตุลาคม 2566
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เวลา ๑๐.๑๕ น. เชิญรับฟังการบรรยาย พร้อมสาธิตการแสดง โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง บรรยาย โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต จัดแสดงโดย คณะศิลปินจิตอาสา เวลา ๑๑.๓๐ น. ชมสาธิตการปรุง “แกงรัญจวน”   สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖  Inbox Facebook: อุทยาน ร.๒

10 เม.ย. 2566

15 เม.ย. 2566

09 เมษายน 2566
สงกรานต์นี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ  สงกรานต์ วิถีไทย ในอุทยาน ร.๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อุทยาน ร.๒ เข้างานฟรี   พบกับกิจกรรมอาทิ - สรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลม - ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป (วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.) - กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ (วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.) - ก่อพระเจดีย์ทราย - ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย - ชมการแสดงดนตรีสุนทราภรณ์ (วันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.) - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ สะบ้ามอญ รำวง กลองยาว - เพลิดเพลินกับเวิร์กชอปวิถีไทย - เรียนรู้นิทรรศการหมากกระดานและของเล่นพื้นบ้านเด็กไทย - ลิ้มรสของทานเล่นไทยๆ อาทิ ประทัดลม ส้มฉุน หมูสร่ง - เลือกซื้อผลไม้ฤดูร้อนจากสวนเมืองสามน้ำและอาหารจากผลไม้ อาทิ ส้มโอ ลิ้นจี่ มังคุด ตะลิงปิง มะพูด   สนใจพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในงาน ติดต่อ โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖  Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒ 
pav

/

next