กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

06 กันยายน 2566

ชื่นชอบ 1,144

37,698 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกกันว่า "อุทยาน ร.๒"  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ

อุทยาน ร.๒ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลานจอดรถหน้าอุทยาน สำนักงานอุทยาน และจุดจำหน่ายบัตรเข้าชม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟสด และอาศรมศึกษาซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนมไทยจำลอง

ส่วนที่ 2 โรงละครกลางแจ้ง มีเนินลดหลั่นสำหรับใช้จัดการแสดงโขน ละคร ดนตรี ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในโอกาสต่างๆ
         

ส่วนที่ 3 อาคารทรงไทยหมู่ 5 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 แบ่งออก 6 โซน คือ

 • โซนที่ 1 หอกลาง  ภายในจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น อาทิ การจัดแสดงห้องพระ ห้องนอน การนวดประคบ โต๊ะเครื่องแป้ง การรีดและอัดกลีบผ้าสไบ และศิลปะโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย เป็นต้น
 • โซนที่ 2 ห้องชาย ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทย ที่มีความกล้าหาญ พร้อมในการอาสาปกป้องรักษาผืนแผ่นดินตามลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีดาบ โล่ และการเรียนการสอนของเด็กชายไทยในสมัยนั้น รวมถึงการละเล่นหมากสกา เป็นต้น
 • โซนที่ 3 ห้องหญิง ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ มีการจีบบายศรี เครื่องใช้สำหรับเด็ก เป็นต้น
 • โซนที่ 4 ชานเรือน จัดตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ อ่างบัว
 • โซนที่ 5 ตำแหน่งศิลาฤกษ์ แสดงแบบจำลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
 • โซนที่ 6 พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอัมพวาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติของบุคคลสำคัญที่มีภูมิลำเนาในอำเภออัมพวา อาทิเช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูทูล ทองใจ เป็นต้น

 

ส่วนที่ 4 สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดเพื่อแก่การศึกษาและอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีงานปะติมากรรมตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาทิ รูปหล่อตัวละครเรื่องสังข์ทอง ไกรทอง รามเกียรติ์ 

 

ส่วนที่ 5 อาคารเรือนไทยหมู่ 9 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยะภาพในทางวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (ศาลาทรงงาน) 

ส่วนที่ 6 พื้นที่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง จุดชมวิว จุดถ่ายรูป มีเรือประพาสอุทยาน 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในหอกลางพิพิธภัณฑ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-751 666
โทรสาร : 034-751 376
เว็บไซต์ : http://www.kingrama2found.or.th/
อีเมล : rama2park@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี - วันอังคาร (ปิดทุกวันพุธ)

 

โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิด ดังนี้

 • อุทยาน ร.๒  เวลา 08.30 - 16.30 น. (จำหน่ายบัตรเข้าชม เวลา 08.30 - 16.00 น.)
 • เปิดให้บริการพื้นที่ออกกำลังกาย เวลา 06.00 - 08.00 และเวลา 16.00 - 18.00 น. 
 • เปิดให้บริการกิจกรรมนุ่งโจงห่มสไบ(การเช่าชุดไทย

จำกัดจำนวน 20 ท่านต่อวัน (กรุณาจองล่วงหน้า โทร.034 - 751 666 

หรือ Inbox Facebook https://www.facebook.com/kingrama2samutsongkram

 

ค่าเข้าชม

ชาวไทย

 • ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 60 บาท (สูงไม่เกิน 135 ซม.)

 

ยกเว้นค่าเข้าชม

 • สำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ต้องแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
 • พระภิกษุ สามเณร 

การเดินทาง

 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ(พระราม 2) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะมีทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 • รถไฟ:สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ออกทุกวัน ลงที่สถานีมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือต่อเรือข้ามฟากไปยังสถานีบ้านแหลม เพื่อขึ้นรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ไปลงที่สถานีแม่กลอง แล้วต่อรถโดยสารท้องถิ่นมายังอุทยาน ร.2
 • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี 
 • รถตู้ ขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ข้างห้างเดอะเซนจูรี่ สายกรุงเทพฯ-แม่กลอง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

65

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 เม.ย. 2566

15 เม.ย. 2566

09 เมษายน 2566
สงกรานต์นี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ  สงกรานต์ วิถีไทย ในอุทยาน ร.๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อุทยาน ร.๒ เข้างานฟรี   พบกับกิจกรรมอาทิ - สรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลม - ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป (วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.) - กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ (วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.) - ก่อพระเจดีย์ทราย - ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย - ชมการแสดงดนตรีสุนทราภรณ์ (วันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.) - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ สะบ้ามอญ รำวง กลองยาว - เพลิดเพลินกับเวิร์กชอปวิถีไทย - เรียนรู้นิทรรศการหมากกระดานและของเล่นพื้นบ้านเด็กไทย - ลิ้มรสของทานเล่นไทยๆ อาทิ ประทัดลม ส้มฉุน หมูสร่ง - เลือกซื้อผลไม้ฤดูร้อนจากสวนเมืองสามน้ำและอาหารจากผลไม้ อาทิ ส้มโอ ลิ้นจี่ มังคุด ตะลิงปิง มะพูด   สนใจพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในงาน ติดต่อ โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖  Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒ 

24 ก.พ. 2566

26 ก.พ. 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.๒)  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐   และขอเชิญเข้าชมงาน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรม อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้แก่  - การแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้าง - ขุนแผน ตอนขึ้นเรือนขุนช้าง – พานางวันทองหนี (จัดแสดงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖)  - การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหุงน้ำทิพย์ (จัดแสดงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖) การแสดงหุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนนางละเวงก่อศึก (จัดแสดงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖) การบรรเลงและขับร้อง วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร สาธิตและจำหน่ายอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒, อาหารคาวหวานตำรับราชสกุลรัชกาลที่ ๒, ขนมพื้นบ้าน และขนมไทยโบราณ นิทรรศการและการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นิทรรศการงานผ้า อาทิ ผ้าลีมาบาติกหรือผ้าจวนปัตตานี, ผ้าลายอย่าง, ผ้าคูบัว, ผ้ามอญรามัน, ผ้าไทยทรงดำ, ผ้ามัดย้อมเมืองสมุทรสงคราม สาธิตงานหัตถศิลป์ อาทิ เครื่องแขวน, มาลัย, ดอกไม้ประดิษฐ์, หัวโขน, เบญจรงค์ และสินค้า OTOP สมุทรสงคราม นิทรรศการพริกมันบางช้าง นิทรรศการผ้าย้อมสีและพันธุ์ไม้ที่นำมาย้อมสี   สอบถามเพิ่มเติม ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒, ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖  Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

01 ก.พ. 2566

25 ก.พ. 2566

01 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดงนาฏศิลป์  บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รำอาศิรวาทราชสดุดี และ โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หุงน้ำทิพย์ โดย ศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขึ้นเรือนขุนช้าง - พานางวันทองหนี โดย ยุวศิลปินของมูลนิธิฯ   จัดแสดงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. โรงละครกลางเเจ้งกฤษฎารณฤทธิ์  อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม **ลงทะเบียนผู้ชม : เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.**   จำหน่ายบัตร ราคา ๒,๐๐๐ บาท X จำหน่ายหมดแล้ว X ราคา ๑,๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท ยังมีจำหน่ายอยู่   สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง โทร ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒  หรือ inbox Facebook : https://www.facebook.com/kingrama2samutsongkram

21 ธ.ค. 2565

25 ธ.ค. 2565

21 ธันวาคม 2565
อันธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชาน ต้องต้อนรับ อุทยาน ร.๒ เปิดเรือนต้อนรับทุกท่าน มาท่องเที่ยว ในงาน Night At The Museum พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณ อุทยาน ร.๒ “เข้าสวน ชมเดือน ขึ้นเรือน ชมจันทร์” วันศุกร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   ลอง ฝึกงานฝีมือไทยแท้แต่โบราณ การทำสมุนไพรลูกประคบ ลิ้มรส อาหารไทยในตลาดย้อนยุค อาทิ เมี่ยงดอกบัว ข้าวห่อใบบัว หมูผัดยี่หร่า  ปลาแห้งแตงโม ข้าวตังหน้าตั้ง ชิม ของว่างแบบไทยโบราณ หาทานยาก อาทิ ประทัดลม ค้างคาวเผือก ม้าฮ่อ ส้มฉุน ชม ของเก่า ฟังเรื่องเล่า พร้อมเปิดกรุ เครื่องเรือน เครื่องใช้ แบบโบราณ ให้ท่านได้สัมผัส เช็คอิน อุทยาน ร.๒ และร่วมแต่งกายย้อนรอยวรรณคดีไทย อาทิ ขุนช้างขุนแผน  อิเหนา พระอภัยมณี ช้อป งานหัตถกรรมพื้นบ้านอัมพวา พร้อมหาซื้อของฝากของขวัญวันปีใหม่ ชิล ไปกับดนตรีเปิดหมวก บทเพลงย้อนเพลง ครูเอื้อสุนทรสนาน ครูทูลทองใจ  และเพลงวรรณคดีไทยประยุกต์   งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรี  สอบถามเพิ่มเติม ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖  Inbox Facebook : อุทยาน ร.๒

07 พ.ย. 2565

08 พ.ย. 2565

07 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม พิธีอาบน้ำเพ็ญ  ในงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง    เสริมความเป็นสิริมงคล ด้วยน้ำพระพุทธมนต์จากพิธีพุทธาภิเษก ๙ วัด จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดเกตการาม วัดจุฬามณี  วัดประดู่ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดพระยาญาติ(ปากง่าม) วัดบางกะพ้อม  วัดอินทราราม และวัดนางตะเคียน   วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น.  ณ บริเวณลานพระที่นั่งสนามจันทร์(จำลอง)  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   ท่านละ ๓๙๙ บาท (จำกัดจำนวน ๕๐๐ ที่นั่งเท่านั้น)  สิ่งที่ท่านจะได้รับ ๑. ได้เข้าร่วมพิธีอาบน้ำเพ็ญ จำนวน ๑ ที่นั่ง ๒. ได้รับเสื้อยืดแขนสั้นคอกลมสีขาว สกรีนโลโก้งาน ใส่ร่วมพิธีอาบน้ำเพ็ญ จำนวน ๑ ตัว ๓. ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ จำนวน ๑ ขวด   สำรองที่นั่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒  หรือ Inbox Facebook เพจ อุทยาน ร.๒
pav

/

next