กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

28 สิงหาคม 2566

ชื่นชอบ 756

15,170 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จากราชสำนักฝ่ายใน แหล่งสั่งสมศิลปวิทยาการของสตรีชาววัง สู่..โรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ พัฒนากลายเป็นสถานฝึกหัดครู จนกระทั่งถูกรวมเป็นสถาบันราชภัฏ และยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย  “สวนสุนันทา” แม้จะเปลี่ยนสถานะหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้คู่สังคมไทยมาโดยตลอด


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปรียบเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น เชื่อมต่อเรื่องราวเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะถูกกลืนไปกับกระแสวัฒนธรรมภายนอก
        

แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ด้านพัฒนาการทางสุนทรียศิลป์ อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตำหนักเจ้านายและเรือนเจ้าจอมของสวนสุนันทาในอดีต สะท้อนออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย

 

แบ่งออกเป็น 4 อาคาร คือ

  • พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
  • อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ จัดแสดงส่วนทัศนศิลป์
  • อาคารจุฑารัตนาภรณ์ จัดแสดงในส่วนดุริยศิลป์
  • อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ จัดแสดงในส่วนนาฏศิลป์

 

ชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Google Arts & Culture ได้ที่ 

Link : https://artsandculture.google.com/.../suan-sunandha...บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-160 1216
โทรสาร : 02-160 1054
เว็บไซต์ : http://www.culture.ssru.ac.th/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 15.30 น. 

หมายเหตุ ถ้าเข้าชมเป็นหมู่คณะพร้อมการนำชมโดยวิทยากร ให้จัดทำหนังสือแจ้งนัดหมายล่วงหน้าหรือโทรติดต่อประสานงานมายังสำนักสิลปะและวัฒนธรรม

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

  • ด้านถนนราชวิถี สาย 18, 28, 56, 108, 515, 539
  • ด้านถนนสามเสน สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 64, 65, 110, 505

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าเยี่ยมชม 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

8

แบ่งปัน

กิจกรรม

02 ก.ย. 2566

04 ก.ย. 2566

24 สิงหาคม 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญร่วมงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี  แห่งพระประสูติกาล” ในการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ วันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (๔ กันยายน ๒๕๖๖) ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร ๒๗) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้   ๑. นิทรรศการ “พระวิมาดาเธอฯ เอกอัครศิลป์แห่งกุลสตรี ราชนารีผู้อุปถัมภ์” และกิจกรรม สาธิตอาหารและงานฝีมือชาววัง อาทิ  นามระบือ “สะเต๊ะลือ” จากในวัง รังสรรค์ “เครื่องหอม” ของชำร่วย “ภาพเขียนสวย” ด้วยฝีมือแห่งสตรี ในวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ชมนิทรรศการ รอบที่ ๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชมนิทรรศการ รอบที่ ๒ ๒. กิจกรรมเสวนาวิชาการ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. การแสดง “รำฉุยฉายฮเนา”  โดย ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนาวิชาการเรื่อง พระราชนิพนธ์ “เงาะป่า”  กับบทบาทสำนักพระวิมาดาเธอฯโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด เปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ - ๑ กันยายน ๒๕๖๖  Link ลงทะเบียน https://forms.gle/P1zw49S7zNruyWv49  โดยจะตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง E-Mail สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วณิชยา บุษบงส์ โทร. ๐๘๗ - ๕๐๖๑๔๗๔ หรือ ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ e-mail: aco@ssru.ac.th   ขอบคุณภาพ ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มรภ.สวนสุนันทา เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

14 ก.พ. 2566

08 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมงาน “ปดิวรัดา ด้วยรักภักดีนิรันดร์” รฤกรัก ณ อัครสถาน พระราชอุทยานสวนสุนันทา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 08.00 – 16.00 น.    พบกับกิจกรรม ชมพระตำหนักของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราชปดิวรัดา ถ่ายภาพบรรยากาศราชสำนักฝ่ายในแห่งสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ ชิม ช้อป ตำรับชาววัง รับของที่ระลึกทรงคุณค่า    พิเศษ สำนักงานเขตดุสิต ขอเชิญคู่รักจดทะเบียนสมรส  โดยสามารถนำเอกสารมายื่นจองคิวที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 08.00 – 16.00 น.  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-243 5311 ต่อ 5414-5416 คู่สมรสสามารถแต่งกายชุดไทย สมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยร่วมสมัย รับจดแจ้งคู่รักหลากหลายเพศ *คู่สมรสและพยานบุคคลต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย*

24 ก.พ. 2566

26 ก.พ. 2566

25 มกราคม 2566
OAC SSRU X Sirisook Dance Theater X SSRU Theatre Space เสนอโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ: ฟ้อนล้านนาเพื่อการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 2566 โดย ครูแววดาว ศิริสุข “Lanna Dance Retreat 2023” วัน: 24 -26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 09.00 - 13.30 น. สถานที่: อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วม: 12 ท่าน ค่าใช้จ่าย: ท่านละ 4,500 บาท (ราคานี้รวมอาหาร 7 มื้อ ที่พัก และรถ-รับส่งแล้ว) มาบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยฟ้อนล้านนา Lanna Dance Retreat แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ ณ เชียงดาว ที่ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและจิตวิญญาณของการฟ้อนแบบล้านนา ซึ่งไม่ได้ยึดติดกับคำว่า ถูก หรือผิด แต่เป็นการฟ้อนภายใต้แนวคิดของการฟ้อนเพื่อการปู่จา โดยครูแววได้ประดิษฐ์ “ฟ้อนอินเหลา” ขึ้นมาโดยเฉพาะ  ***สนใจติดต่อ ครูแววดาว ศิริสุข 065 874 6695 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ  เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

10 ธ.ค. 2565

18 ธ.ค. 2565

09 ธันวาคม 2565
งาน Night at the Museum Festival 2022 “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง” วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ การแสดงสร้างสรรค์ ชุด “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา”  รอบที่ 1 เวลา ๑๘.๐๐ น. / รอบที่ 2 เวลา ๒๐.๐๐ น. หมายเหตุ : เฉพาะการแสดงลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/KBfBrTJKZXstW7nT8 การสาธิตอาหารชาววัง “เครื่องหวาน สีสันอาหารไทย” ได้แก่ - ขนมช่อม่วง สีสันจากพรรณไม้ - ขนมลำเจียก รูปลักษณ์ดั่งดอกไม้  นิทรรศการอาหารชาววัง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” ร้านค้าวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับการเลือกซื้องานฝีมือชาววังจากร้านค้าชุมชน ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

04 เม.ย. 2565

30 เม.ย. 2565

04 เมษายน 2565
OACSSRU X SPACE SSRU เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม(ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)   วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   รับจำนวน 40 คน ค่าลงทะเบียน 1500 บาท ชำระเงินก่อน 15 เมษายน 2565 ลดค่าลงทะเบียนเหลือ 1,200 บาท สมัครได้ที่ https://forms.gle/2fi7zf8FQJa3GiH79 **** ****ชำระเงินได้ทางเลขบัญชี 0747568095 ชื่อบัญชี สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และ กุสุมา เทพรักษ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชภัฏสวนสุนันทา (โปรดแนบใบเสร็จมาพร้อมกับการลงทะเบียน)   หมดเขตการรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน สิ้นสุดภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ฟรี!!! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าชมการแสดงเดี่ยว "Lanna Dream: The Slum Star" A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook   สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (คุณกัน) เบอร์โทร: 088 9626159 FACEBOOK : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ SSRU THEATRE
pav

/

next