กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

16 ธันวาคม 2564

ชื่นชอบ 1,148

127,742 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก

 

รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

 • นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย"
 • นิทรรศการหมุนเวียน 
 • กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

นิทรรศการถาวรชุด “ถอดรหัสไทย” (DECODING THAINESS) เป็นนิทรรศการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้พัฒนาการ “ความเป็นไทย” เป็นสิ่งที่แสดงแสดงให้เห็นถึง “อัตลักษณ์หรือตัวตน” ซึ่งหากพิจารณาแล้ว “ไทย” ดูเหมือนจะมีความชัด แต่กลับคลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

โดยนิทรรศการจะพาไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของความเป็นไทย ผ่านการเล่าเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น และพัฒนาการของความเป็นไทยที่เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน  ใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านสื่อพิพิธภัณฑ์ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเล่าเรื่อง ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้น

 

นิทรรศการแบ่งเป็น 14 ห้อง ได้แก่

 • ห้องไทยรึเปล่า? : เห็นหุ่นที่อยู่กลางห้องมั้ย เลดี้กาก้าใส่ชฎา เป็น “ไทย” รึเปล่า?
 • ไทยแปลไทย : ห้องจัดแสดงลำดับและพัฒนาการของ “ความเป็นไทย”
 • ไทยตั้งแต่เกิด : จัดแสดงลำดับเวลาและพัฒนาการของความเป็นไทย นำเสนอในรูปของการแสดงแสงสีเสียงบนโต๊ะขนาดใหญ่ ประกอบเทคนิคน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ไทยสถาบัน : เกมทดสอบไหวพริบ กับลูกเต๋า 27 ลูก 27 สัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ง่ายๆแค่จับกลุ่มสัญลักษณ์บนลูกเต๋าให้ถูกหมวดหมู่
 • ไทยอลังการ : จำลองท้องพระโรงของพระราชวังสมมุติแห่งหนึ่งขึ้นมา โดยมีราชบัลลังก์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ด้วยเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบดั่ง “พระอินทร์” ประทับบนยอดเขา “พระสุเมรุ” อันเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามคติไทยโบราณ
 • ไทยแค่ไหน : จัดแสดงเครื่องแต่งกาย “ชุดไทย” แต่จะไทยมาก ไทยน้อย เข้ม-จาง แค่ไหน มาดูกัน และลองย้อนกลับมาดูชุดร่วมสมัยอย่างที่คุณใส่มาวันนี้
 • ไทย ONLY : ลองส่องดูสิ่งของที่จัดแสดงในตู้รอบๆห้อง ล้วนเป็นของบ้านๆที่คุ้นเคย เป็นภูมิปัญญาระดับรากหญ้า แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน แปลกประหลาดในตรรกะ และสะท้อนวิธีคิดแก้ปัญหาแบบไทยไทยได้ดี
 • ไทย INTER : ห้องนี้มีชื่อเล่นว่า “ไทยเสนอ เทศสนอง” ลองส่องดูในแต่ละตู้เราได้จับคู่สิ่งที่ไทยเสนออย่าง แต่เทศสนองกลับมาอีกอย่างไว้ให้ชมกัน
 • ไทยวิทยา : ห้องนี้จำลองบรรยากาศห้องเรียน 4 ยุค โรงเรียนและแบบเรียน เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลทุกสมัยใช้ในการปลูกฝัง “ความเป็นไทย” ให้กับเยาวชนของชาติ มาดูกันว่าแต่ละสมัยเค้าเรียนอะไรกัน
 • ไทยชิม : มากินข้าวกัน เรามีอาหารให้เลือกชม เลือกชิมหลากหลายเมนู ล้วนเป็น “อาหารไทย” ที่ต่างคุ้นชื่อคุ้นลิ้นกันดี
 • ไทยดีโครต : มาเรียนรู้ต้นทางของ “ความเป็นไทย” ไม่ว่าจะเป็น งานศิลปกรรม พระปรางค์ , วิวัฒนาการของตัวอักษรไทย , ครุฑ , เรือสุพรรณหงส์ , หัวโขน , โจงกระเบน , กระทง รวมทั้งเสื้อลายดอก จากต้นทางต่างแดนสู่ผลลัพธ์ที่เป็นไทยอย่างที่คุ้นตาในปัจจุบัน
 • ไทยเชื่อ : หากถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไร คนไทยส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า “ศาสนาพุทธ” แต่คำตอบที่ถูกน่าจะเป็น “ศาสนาไทย” มากกว่า ซึ่งเป็นส่วนผสมของความเชื่อแบบผี พราหมณ์ พุทธ มารวมกัน
 • ไทยประเพณี : มีความลับอยู่ในกล่องต่างๆ ภายในมีแผ่นพับอธิบายเรื่องราวและที่มาของหัวเรื่องนั้นๆ  บางกล่องมีเกมให้เล่น  บางกล่องมีของให้ขยับ  หรือจะจับใส่ถ่ายรูปก็ทำได้
 • ไทยแชะ : ดาราหน้ากล้องทั้งหลายอย่าพลาดเลือกชุด เลือกเครื่องประดับ เลือกฉาก เลือกพร็อพให้ตรงยุค แล้วยิ้มสวยๆ 1 2 3 แชะ

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  เป็นห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมหนังสือและสื่อดิจิตอล ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์วิทยา ไว้เป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่า นิทรรศการที่นำเสนอจะช่วยกระตุกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระตุ้นให้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในลำดับต่อไป ห้องคลังความรู้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุ จะต้องไม่ใช่ห้องเก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบจับต้องได้(Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม

 • งานอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
 • การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
 • ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-225 2777
โทรสาร : 02-225 2775
เว็บไซต์ : http://www.museumsiam.org/
อีเมล : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

เวลา 10.00 - 18.00 น. 

 

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                      50 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                      100 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                              100 บาท

 

หมู่คณะ 5 คน ขึ้นไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                       25 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                        50 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                                50 บาท

 

 เข้าชมฟรี

 • เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • พระภิกษุสงฆ์ นักบวช
 • ผู้พิการและทุพพลภาพ
 • มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์: ลงทางด่วนที่ด่านยมราช แล้ววิ่งเข้าถนนหลานหลวง  ถนนราชดำเนิน

ผ่านสนามหลวง ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว และวิ่งตรงมาถนนสนามไชย ผ่านวัดโพธิ์

มิวเซียมสยามอยู่ขวามือ 

 • รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 48, 53, 82, 524
 • รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีวงเวียนใหญ่ ต่อรถโดยสารประจำทางสาย 82
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีสนามไชย (ทางออก 1)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา(ธงส้ม): ลงท่ายอดพิมาน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีความประสงค์กเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป(ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 2777 ต่อ 411

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านขายของที่ระลึก Muse Shop 
 • ร้าน Muse Kitchen by Elefin
 • ที่จอดรถ

85

แบ่งปัน

กิจกรรม

13 ก.ย. 2566

17 ก.ย. 2566

07 กันยายน 2566
มิวเซียมสยาม X TK Park อุทยานการเรียนรู้   กับงาน Learning Fest Bangkok 2023 เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ  พาชมรอบพิเศษกับ Site Museum พิพิธภัณฑ์ใต้ดินแห่งแรกในไทย    ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้  เอ๊ะคลูซีฟทัวร์ : ชมนิทรรศการใต้ดิน Bangkok Underground Museum พิพิธภัณฑ์ใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน “สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามไชย”  ทางออกมิวเซียมสยาม ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าแห่งเดียวในพื้นที่บนเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน   มาร่วมเอ๊ะคลูซีฟทัวร์ ลงทะเบียนได้ที่ >> https://shorturl.asia/uSXjv ไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับลงทะเบียนจำนวนจำกัด เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 15 ปี ขึ้นไป วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 14.00 น. วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 14.00 น.   ติดตามรายละเอียดงานและกิจกรรม Learning Fest Bangkok 2023 เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ  ได้ที่ https://www.facebook.com/tkparkclub

01 ก.ย. 2566

02 ก.ย. 2566

29 สิงหาคม 2566
ส่งท้ายกับกิจกรรม ฮีลลิ่งเฮ้าส์ : ฮีลละไม ใจละมุน เสาร์สนามไชย วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ มิวเซียมสยาม   ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3MEh9Ng ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ >> https://shorturl.asia/kF9yf   พบกับกิจกรรมฮีลใจ กลืน.กลิ่น โดย ดร.สุชาดา คำหา : ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นักทำสวน นักปรุงอาหาร Nora - No Fear กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งในรูปแบบ Thai Fit โดย Thai Fit Studio A Love Letter for Myself Workshop เวิร์กช็อปเขียนจดหมายรักถึงตัวเอง Hearing House : ห้องโถงกลาง ชั้น 1 และระเบียงด้านทิศเหนือ ชั้น 3 รดน้ำต้นไม้ในหัวใจ โดย ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา จากรถบรรทุกข์ Happiness Truck - ศูนย์บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ฟัง ให้ถึง (ใจ) รอบ 13.30-16.30น. ลงทะเบียนได้ที่ >>http://bit.ly/44dMvBj ฮีลใจในวงกลม โดย ครูเลยลม อนิวัฒน์ ทองสีดา หัวใจบ้าบิ่น Taste of Healing โดย เชฟไก่-ธนัญญา ไข่แก้ว ระเบิดสี ระบายสวย ปาสีปลดปล่อยอารมณ์ให้แปรเปลี่ยนเป็นงานสร้างสรรค์ เทรลพิเศษ Architecture Healing Trails - แดดร่มชมตึก โดย เพจเม้าตึก x Museum Siam - เดินฟังเสียงห้องใต้หลังคา Walking with Attic Sound โดย ภัณฑารักษ์ เขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้า แล้วรอรับทางไปรษณีย์ ช้อปละไม อิ่มละมุน กับ ตลาดกรีน ร้านค้า ร้านอาหาร ฮีลใจ ฮีลท้อง    มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1 https://goo.gl/maps/366eEuvn8R1FPBjH8

10 ส.ค. 2566

03 ธ.ค. 2566

10 สิงหาคม 2566
มิวเซียมสยาม เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียนประจำปี  “Fast Fashion ช็อปล้างโลก”  สนุกกับเนื้อหาและกิจกรรมตลอดการจัดแสดง    เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 3 ธันวาคม 2566  เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)  ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 อาคารนิทรรศการ  MRT สถานีสนามไชย (ทางออกที่1) 

20 ก.ค. 2566

24 ก.ค. 2566

17 กรกฎาคม 2566
กทม. ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ สถาบัน​พิพิธภัณฑ์​การเรียนรู้​แห่งชาติ​  ขอชวนชาวกรุงร่วมเรียนรู้มิติพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายในงาน Look Up BKK วิถีทัศน์วัฒนธรรม วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ มิวเซียมสยาม    ภายในงานพบกับ กิจกรรม Workshop ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาทิ การร้อยพวงกุญแจดอกรัก การประคบลายทอง งานปักหินไทย ฯลฯ การแสดงมรดกทางภูมิปัญญาที่หาชมได้ยาก อาทิ กระตั้วแทงเสือ ลำตัดของหลานหวังเต๊ะ เซิ้งตังหวาย บุษบาเสี่ยงเทียน มโนราห์บูชายัญ โขนกลางแปลง ดนตรีบ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะ  นาเสป ฯลฯ การแสดง Street art performance อาทิ Juggling LED เปลี่ยนหน้ากากจีน  Two Man Balloon Show และอื่นๆ อีกมากมาย  ห้ามพลาดกิจกรรมสนุก เพลิน เที่ยวครบจบในที่เดียว   การเดินทาง MRT ลงสถานีสนามไชย ทางออกที่ 1 รถโดยสายประจำทางสาย 3, 9, 47, 48(3-11), 53, 82 เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าราชินี (เดินมาอีก 300 เมตร)

30 มิ.ย. 2566

01 ก.ค. 2566

27 มิถุนายน 2566
Healing House: ฮีลละไม ใจละมุน วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1 ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/mjNLt ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ >> https://shorturl.asia/Y1Zv8   พบกับ Hearing House พื้นที่ ที่จะทำให้ได้พักและอยู่กับตัวเองผ่านเสียงธรรมชาติ ดนตรี  และคลื่นความถี่ รวมถึง ASMR ที่มาจากเสียงในระนาบหูของมิวเซียมสยาม หมายเหตุ* สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566 เวลา 10.00-18.00 น. วันอังคาร-อาทิตย์(ปิดทุกวันจันทร์) ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 และระเบียงด้านทิศเหนือ ชั้น 3  ( ช่วงงาน Saturday Happening เข้าชมได้ถึง 20.00 น. ) ฟัง-ข้างใน Listen Inward เวิร์คชอปที่อยากชวนมาทำความรู้จัก ‘การฟัง’ ในมุมมองใหม่  โดย นักออกแบบประสบการณ์การฟังจาก Hear&Found และนักศิลปะบำบัดจาก Studio Persona ลงทะเบียน http://bit.ly/44dMvBj ฮีลใจในวงกลม (สำหรับวัยรุ่นอายุ 14-18 ปี) (ศิลปะแมนดาลา (Mandala Art)  โดย คุณ อนิวัฒน์ ทองสีดา อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา สะอาดกาย…บำบัดใจ ทดลองผสมกลิ่นน้ำมันหอมระเหย แล้วนมาพัฒนาทำเป็น Body Scrub เพื่อการบำบัดกาย ไปพร้อม ๆ กับบำบัดใจ  โดย คุณศรัณย์ เสมาทอง นักบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ผู้สร้างสรรค์ THE NATURA ZONE เขียน.ปล่อย.วาง  โดย ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม ผู้สอนการเขียนบำบัดบันทึกเพื่อการรู้จักตนเอง ออกกำลังกาย ออกกำลังใจ สำรวจใจผ่านการออกกำลังกาย ผสมผสานการรำไทยกับไทยฟิต  จาก ทีมThai Fit ผู้ผสมผสานศิลปะนาฏศิลป์ไทย เข้ากับศาสตร์การแพทย์  และวิทยาศาสตร์การกีฬา รดน้ำต้นไม้ในหัวใจ มาร่วมสร้างความร่มเย็นให้ตนเอง พร้อมฮีลใจ โดย ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา  เพจ : รถบรรทุกข์ Happiness Truck Sourdough ขนมปังหมัก สัมผัสนี้ที่ฮีลใจ พูดคุยเรื่องราวของขนมปังแป้งหมัก Sourdough แป้งหมักกับแยม homemade โดย มาดามต๋อง คุณกองแก้ว บัวเพ็ง เจ้าของ Maison De Sukothai เทรลพิเศษ Architecture Healing Trails แดดร่มชมตึก โดย เพจเม้าตึก x Museum Siam เดินฟังเสียงห้องใต้หลังคา  Walking with Attic Sound โดยภัณฑารักษ์  ระเบิดสี ระบายสวย ปาสีปลดปล่อยอารมณ์ให้แปรเปลี่ยนเป็นงานสร้างสรรค์ เขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้า ค้นหาความหมายฮีลใจด้วยตัวเอง เขียนข้อความถึงตัวเอง รอ รับทางไปรษณีย์ MUSIC AT SUNDOWN ดนตรียามเย็น พบกับ  เหน่ง พิชัยยุทธ จันทร์กลับ The Voice Thailand 2012 & Bad Boyz  และ BIW Jaroonwit & Bank OveRall / บิว จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ ช้อปละไม อิ่มละมุน ไปกับ ตลาดกรีน ร้านค้า ร้านอาหาร ฮีลใจ ฮีลท้อง  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง