คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ระบบการซื้อขายหุ้น

เปลี่ยนระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย

เปลี่ยนระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย

 

ปี 2563 นับเป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ปีที่ 46 และหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของตลาดทุนไทยที่ถูกบันทึกเพื่อให้เห็นพัฒนาการที่สำคัญคือ การเปลี่ยนระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จากระบบเคาะกระดานพัฒนามาสู่ระบบการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ระบบ ASSET (Automated System for the Stock Exchange of Thailand) เมื่อปี 2534 ซึ่งนับเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าสู่การซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นลำดับแรก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2534 และใช้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมบนกระดานหลัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2534 ซึ่งในยุคแรกของการเปิดซื้อขายมีจำนวนหลักทรัพย์ไม่กี่สิบหลักทรัพย์ ต่างจากวันนี้ ที่มีหุ้นซื้อขายถึงกว่า 700 หลักทรัพย์ หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงพัฒนาระบบการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบซื้อขายใหม่เรียกว่า SET CONNECT ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นระบบที่รองรับปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้ว ยังรองรับการออกสินค้าและบริการใหม่ๆ ในธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย

 

ณ วันนี้หากการซื้อขายยังคงใช้คนเคาะกระดานซื้อขายกัน บรรยากาศการซื้อขายในห้องค้าก็คงจะวุ่นวายไม่น้อย และก็คงไม่สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

ถ้าอยากย้อนอดีตเพื่อเห็นถึงบรรยากาศและวิธีการซื้อขายแบบเคาะกระดานสมัยนั้นว่าทำอย่างไร ใครทำหน้าที่จับคู่ซื้อขายให้ เชิญมาสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องจากในช่วงนี้ยังปิดสถานที่ทำการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เชิญรับชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ผ่าน VIRTUAL Museum ที่ http://investory.set.or.th/exhibition

 

1,455 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร