คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

รับเทพเจ้าเตาไฟ

"เทพเจ้า" ผู้ลงมาพร้อมพรจากสวรรค์

วันรับเทพเจ้าเตาไฟ เทพเจ้าผู้ลงมาพร้อมกับพรจากสวรรค์ ว่าแต่เทพเจ้าเตาไฟที่รับกลับมาเป็นองค์เดิมรึเปล่า? รับเทพเจ้าเตาไฟต้องทำอะไรบ้าง? มาหาคำตอบกันเลย
.
#เทพเจ้าเตาไฟทำไมถึงสำคัญ

เทพเจ้าเตาไฟเป็น 1 ใน 5 เทพประจำบ้านสมัยโบราณ ประกอบด้วยเทพแห่งเตาไฟ เทพแห่งประตูบ้าน เทพแห่งประตูห้อง เทพแห่งบ่อน้ำ และเทพแห่งห้องโถงกลาง เทพทั้งห้ามีหน้าที่คุ้มครองคนภายในบ้าน ภายหลังคติการบูชาเทพทั้งห้าเสื่อมลง คงเหลือแต่เทพแห่งประตูบ้านและเทพเจ้าเตาไฟเท่านั้น ชาวจีนฮกเกี้ยนจะเรียกเทพเจ้าเตาไฟว่า “เจ้าฮุ่นก้อง” หรือ "ซีเบ่งจ้าวกุ้น" จีนกลางเรียกว่า“เจ้าเสิน” หรือ “เจ๊าซิ้ง” จีนกวางตุ้งเรียกว่า “โจ่วซาน” จีนไหหลำเรียกว่า “เค้าติ่นก่ง” เทพเจ้าเตาไฟถือเป็นเทพเจ้าที่คนจีนกลุ่มต่างๆมีการนับถือร่วมกันโดยจะต่างที่ชื่อเรียกและพิธีกรรม
.
#มีส่งก็ต้องมีรับ

ในภูเก็ตเชื่อว่าเมื่อทำพิธีส่งเทพเจ้าเตาไฟในวัน "ส่างสีน"แล้ว เตาไฟก็จะว่างจากการสถิตของเทพเจ้าและเมื่อถึงวัน 4 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจีนซึ่งในปีนี้ (2562) ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เทพเจ้าเตาไฟองค์ใหม่จะกลับมาสถิตในเตาไฟตามเดิม เรียกว่าวัน “จิสีน”

การรับเทพเจ้าเตาไปจะทำบริเวณห้องครัว การไหว้รับเทพเจ้าเตาไฟจะไหว้ด้วย ขนมเข่ง ผลไม้ เต่เหลี่ยว น้ำชาโดยว่างของเซ่นไหว้ที่เตาไฟหรือศาลของเทพเจ้าเตาไฟ นิยมทำในตอนค่ำ เพราะเชื่อว่าเทพเจ้าเตาไฟจะได้นำพรจากเง็กเซียนฮ้องเต้ (หยกอ๋องซ่งเต่) มาให้มากๆ และจะมีการเปลี่ยนป้ายเทพเจ้าเตาไฟแผ่นใหม่
.
#เทพเจ้าเตาไฟที่รับกลับมาเป็นองค์เดิมรึเปล่า?

เทพเจ้าเตาไฟที่กลับลงมามีความเชื่อว่าจะไม่ใช่เทพเจ้าเตาไฟองค์เดิม แต่จะเป็นเทพเจ้าเตาไฟองค์ใหม่ ซึ่งเป็นบัญชาจากเง็กเซียนฮ่องเต้ที่ให้มีการหมุนเวียนของเทพเจ้าเตาไฟประจำบ้านในทุกปี เพราะเป็นการป้องกันการติดสินบนของมนุษย์
.
#พิธีกรรมสำคัญที่เลือนหายไปทุกขณะ

การไหว้รับเทพเจ้าเตาไฟ ให้กลับมาสถิตอยู่ภายในห้องครัวของบ้าน เพื่อปกปักรักษาความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านตลอดทั้งปี การส่งและการรับเทพเจ้าเตาไฟถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่นับวันจะเลื่อนหายลงไปทุกขณะ
.
ภาพ : เทพเจ้าเตาไฟ (ไหหลำ) ภายในศาลเจ้าไหหลำ ถนนถลาง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
.
ข้อมูลเพิ่มเติม :
1. หนังสือ เทศการจีนและการเซ่นไหว้ โดย ถาวร สิกขโกศล สำนักพิมพ์มติชน
2. http://plcnksnews2.blogspot.com/2012/01/blog-post.html

169 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดภูเก็ต