คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ขุนเจริญราชนิธิ

เมืองภูเก็ต ขอให้หักเงินเดือนช่วยเหลือราชการในยามฉุกเฉิน

วันนี้มิวเซียมภูเก็ตกำลังอ่านหนังสือแกะรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเก็ต ผลงานเล่มล่าสุดของอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร หญิงเหล็กแห่งวงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภูเก็ตอยู่
.
อ่านไปอ่านมา ก็ไปสะดุดตาสดุดใจกับเรื่องราวการเสียสละเพื่อชาติของชาวภูเก็ต หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของขุนเจริญราชนิธิ ข้าราชการบำนาน ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ตำบลระเงง หรือเขตตำบลวิชิตในปัจจุบัน ซึ่งขุนเจริญราชนิธิได้เขียนจดหมายถึงข้าหลวงจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2484 10 วันหลังญีปุ่นยกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งให้หักเงินเดือนช่วยชาติในภาวะฉุกเฉิน

"เนื่องจากเวลานี้เป็นเวลาฉุกเฉิน ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะช่วยราชการในยามนี้ ฉะนั้นจึงเรียนมาเพื่อขอให้...หักเงินบำนาญของข้าพเจ้า เดือนละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๔๘๔ เป็นต้นไปจนกว่าเรื่องนี้จะสงบ"
.
ในบรรดาเอกสารจดหมายเหตุเรื่องการช่วยเหลือราชการในยามสงครามจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของครูนะหุษที่นำเสนอไปแล้ว จดหมายของขุนเจริญราชนิธิ เป็นเพียงจดหมายฉบับเดียวที่แจ้งความประสงค์ให้หักเงินเดือนช่วยชาติในภาวะฉุกเฉิน ถือเป็นตัวอย่างที่ดีอีกท่านของข้าราชการและคนรุ่นหลัง
.
น่าเสียดายที่มิวเซียมภูเก็ตยังสืบค้นไม่พบประวัติ ชื่อ-สายสกุลและข้อมูลอื่น ๆ ของขุนเจริญราชนิธิ หากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ ฝันดี ราตรีสวัสดื์
.
เอกสารจดหมายสละเงินเดือนช่วยชาติของขุนเจริญราชนิธิ
https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5E8F3E061
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. หนังสือแกะรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเก็ต โดยอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร สนใจติดต่อได้ที่ https://web.facebook.com/profile.php?id=114593636657353&ref=br_rs
2. เอกสารจดหมายเหตุ เรื่อง ช่วยราชการในยามสงคราม (ภก. 1.02.1.18)

443 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดภูเก็ต