ย้อนกลับ

สัญลักษณ์นี้มีที่มา

ตราประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นับจากวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดดำเนินการซื้อขาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 40 ปี โดยมีตราสัญลักษณ์ที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากจานปลาโบราณ ซึ่งแสดงถึงความสมดุลและความต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 

“ตราประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี 2 ส่วนประกอบกันเป็นวงกลม โดยส่วนบนเป็นสีทอง และส่วนล่างเป็นสีดำ การออกแบบเกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากจานโบราณใบนี้ ซึ่งมีลายสลักรูปปลาคู่ที่มีลักษณะว่ายเวียนหนึ่งหัวจรดหนึ่งหาง ว่ายวนกันต่อเนื่องไม่สิ้นสุด สอดคล้องกับหลักธรรมในลัทธิเต๋า ที่กล่าวถึงความสมดุลของสิ่งสองสิ่ง ที่เป็นทั้งคู่และสิ่งที่ตรงข้ามกัน คือ หยิน กับ หยาง เปรียบเสมือนสตรีกับบุรุษ ความมืดกับความสว่าง อันอาจอุปมาได้ถึงสัจธรรมของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีอุปสงค์และอุปทาน มีผลตอบแทนและความเสี่ยง มีความคึกคักและซบเซา เป็นสองสิ่งที่ท้าทายผู้ลงทุนเสมอมาทุกยุคทุกสมัย” 

นายศุกรีย์ แก้วเจริญ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนแรก  ดำรงตำแหน่ง 20 ธันวาคม 2517 - 29 มิถุนายน 2521 

 

ที่มา: หนังสือ “กว่าจะถึงวันนี้... ตลาดทุนไทย” (2553)

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

281 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร