คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

เครื่องเดียวในโลก

เครื่องบินเหลือเครื่องเดียวในโลก พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

            กองทัพอากาศได้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ (National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force) ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบ เอกสารและพัสดุสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน นำมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม พร้อมทั้งมีห้องสมุดประวัติศาสตร์การบินที่รวบรวมหนังสือ จดหมายเหตุ รูปภาพ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของกิจการบินไว้ศึกษา ค้นคว้า อีกทั้งยังมีกิจกรรมด้านการบินให้ได้ร่วมสนุกและสอดแทรกความรุ้เกี่ยวกับการบินอีกด้วย (ที่มา : แผ่นพับโบชัวร์พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ)

            เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ สิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดคือ ชมเครื่องบินเหลือเครื่องเดียวในโลก แบบแรกที่เหลือเครื่องเดียวในโลก คือ เครื่องบินขับไล่แบบที่ 10 (Hawk 3) เหลือเครื่องเดียวในโลก (รูปด้านบน)

            แบบที่สองที่เหลือเครื่องเดียวในโลก คือ เครื่องบินโจมตีแบบที่ 1 (Corsair) เหลือเครื่องเดียวในโลก (รูปด้านบน)

            พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม  ตามรอยประวัติศาสตร์ด้านการบิน ดูเครื่องบินเหลือเครื่องเดียวในโลก “พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ” อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือน...

2,158 views

4

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร