กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 313

2,084 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์ ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาส(พระเทพสุทธิโมลี) ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มีคุณค่า ในปี พ.ศ.2496 ได้รับการจัดตั้งเป็นสาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำอำเภออินทร์บุรี และเนื่องจากอาคารไม้หลังเก่าไม่เพียงพอสำหรับสำหรับจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้ก่อสร้างอาคาร ตึกเพิ่ม ดุริยางคกูร เพิ่มอีก 1 หลัง และปรับปรุงศาลาการเปรียญหลังเดิม เป็นอาคารจัดแสดง 

 

ต่อมา พ.ศ.2514 อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เมื่อครั้งมีสมศักดิ์เป็นพระราชเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกรมศิลปากรในการดำเนินงานปรับปรุงการจัดแสดงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้เปลี่ยนจากสาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ในปี พ.ศ.2516

การจัดแสดง แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง คือ

1.ทรัพย์ในดินสิงห์บุรี แสดงสภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ของที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี2.แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ แสดงหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีสมัยทวารวดีค้นพบที่บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เช่น ธรรมจักรศิลา พระพุทธรูปปางแสดงธรรม แท่นหินบด สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ชิ้นส่วนศาสนสถาน อาทิ ยอดสถูปดินเผา เป็นต้น

 

3.แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย เป็นเตาเผาผลิตเครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยา ระหว่างพุทะศตวรรษที่ 20-24 ตั้งอยู่ที่วัดพระปรางค์ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหืบุรี ซึ่งกรมศิลปากรได้ขุดแต่งแล้วเป็นเตาเผาขนาดใหญ่ 3 เนิน ปัจจุบันได้สร้างหลังคาคลุมเตาไว้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเตาเผาแห่งนี้มี 2 ประเภท คือ ภาชนะใช้สอย เช่น ไห กาน้ำ เครื่องมือประกอบสถาปัตยกรรม เช่น กระเบื้อง เชิงชาย มกร และท่อประปาที่ใช้ในสมัยอยุธยา

 

4.อัฐบริขารและเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา จัดแสดงศิลปวัตถุสำคัญหลายประเภท ได้แก่ อัฐบริขาร ตาลปัตร พัดยศ พัดรอง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระราชาคณะ ซึ่งยังเก็บรักษาอยู่ในสภาพดี

 

5.ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง จัดแสดงภูมิปัญญาไทยพื้นถิ่น สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เตาเชิงกราน หม้อดินเผา กระจ่า กระบวย ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา เช่น ไถ คราด เครื่องประกอบอาชีพเสริม เช่น อุปกรณ์ปั้นหมอดินเผา เครื่องทอผ้า เครื่องหีบอ้อย เครื่องมือประมง ชะนาง สุ่ม ตุ้ม ข้อง กระซัง พาหนะในการเดินทาง เช่น เกวียน ระแทะ เป็นต้น

 

 

 

 

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

1.พระพุทธศิลา สมัยทวาราวดี

2.ธรรมจักรศิลา สมัยทวารวดี

3.ประติมากรรมประดับยอดธง รูปเทพรำ สมัยลพบุรี

4.ประติมากรรมรูปมกร ดินเผา สมัยอยุธยา

5.ท่อประปา จากแหล่งเตาแม่น้ำน้อย สมัยอยุธยา

6.ภาชนะดินเผาทรงไหสี่หู จากแหล่งเตาแม่น้ำน้อย สมัยอยุธยา

7.พระศรีอาริยเมตตรัย สมัยรัตนโกสินทร์

8.พระมาลัย สมัยรัตนโกสินทร์

9.พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน สมัยรัตนโกสินทร์

10.ธรรมมาส สมัยรัตนโกสินทร์

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 1 ถนนเทพสุธิโมลี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 0-3658-1986
เว็บไซต์ : http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/inburi/history.htm
อีเมล : inburimuseum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

(ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท

ชาวต่างประเทศ 50 บาท

นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพ ฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ 

  • ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 311 ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี
  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้า เส้นทางหมายเลข 309 ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุร

2.โดยรถประจำทางและรถตู้ สายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

 

การเดินทางในตัวจังหวัดสิงห์บุรี มีรถให้บริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง และต่างอำเภอ เช่น รถสองแถว รถสามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย ระยะทางจากอำเภอเมืองสิงห์บุรีไปยังอำเภออินทร์บุรี ประมาณ 17 กิโลเมตร 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีห้องน้ำสำหรับคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

24 ก.ย. 2559

23 กันยายน 2559
ตามกระแสพี่ทศกัณฐ์กันซักหน่อย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ขอเชิญชมภาพยนตร์สุดอลังการงานสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ จากมหรสพชั้นสูงของสยามประเทศ สู่ภาพยนตร์จอเงิน เสริมจินตนาการเข้าถึงมหากาพย์ไทยและแขกได้อย่างบรรเจิด    พบกับการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ใหม่จาก "โขน" มาเป็นภาพยนตร์ "รามเกียรติ์" เรื่องแรกของไทย ในตอน "ศึกกุมภกรรณ" ณ โรงภาพยนต์อินทร์บุรีมิวเซียม 

03 ก.ย. 2559

01 กันยายน 2559
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชมภาพยนตร์เรื่อง The Jungle Book เมาคลีลูกหมาป่า ในโครงการ Inburi Cultural Point ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-3658 1986 
pav

/

next