กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

13 กันยายน 2562

ชื่นชอบ 545

24,668 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันและอุทยานค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่วีรชนบ้านบางระจันในการต่อสู้ แม้ว่าค่ายบางระจันจะต้องพ่ายแพ้แก่พม่า แต่วีรกรรมครั้งนั้นได้รับการจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยตลอดมา นามของวีรชนและค่ายบางระจันมักได้รับการยกย่อง และเป็นตัวอย่างแห่งความกล้าหาญ ความสามัคคี และความเสียสละ 

ภายในอุทยาน ประกอบด้วย

1. อนุสาวรีย์วีรชน 11 ท่าน ได้แก่ นายจันหนวดเขี้ยว , ขุนสรรค์ , นายดอก , นายทองเหม็น , พันเรือง , นายโชติ , นายแท่น , นายเมือง , นายทองแก้ว , นายอิน และนายทองแสงใหญ่

 

2. ค่ายจำลองที่สร้างขึ้นใหม่ตามแบบโบราณ 

 

3. อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

แบ่งนิทรรศการออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ คือ

 • ห้องแรก ชีวประวัติบุคคลวีรชนบ้านบางระจัน จัดแสดงภาพจำลองค่ายบางระจัน  รายละเอียดเส้นทางการเดินทัพของพม่า  รวมถึงยุทธวิธีในการรับมือกับทหารพม่า ตรงกลางห้องจัดแสดงภาพจำลองและประวัติวีรชนบ้านบางระจัน คนสำคัญท่านต่างๆ เช่น พระอาจารย์ธรรมโชติ , นายแท่น นายทองเหม็น , นายจันหนวดเขี้ยว บันทึกและรายละเอียดเหตุการณ์สำคัญในการรบทั้ง 8 ครั้ง ด้านในสุดของห้องจัดแสดงอาวุธและเครื่องใช้โบราณ เช่น ไหสี่หู กาน้ำ ขวานถาก ขวานโยน ฯลฯ

 

 • ห้องนิทรรศการที่ 2 และ ห้องนิทรรศการที่ 3 “สิงห์บุรีในอดีต” (ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์)  โดยจัดแสดงจากบันทึกประวัติศาสตร์และภาพการขุดค้นทางโบราณคดี รวมถึงจัดแสดงภาพจำลองข้าวของเครื่องใช้ , เกร็ดประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการในแต่ละยุคสมัย แบ่งเป็น

- การจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบของงานศิลปะที่เก่าแก่

- ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์  มุมจำลองและแสดงตัวหนัง

- ประติมากรรมหัวสิงห์ในสมัยอยุธยา

- จำลองและแสดงขั้นตอนของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากเตาเผาแม่น้ำน้อย

- จิตรกรรมฝาผนังวัดม่วง

 

 

 • ห้องนิทรรศการที่ 4 จัดแสดงภาพจำลองวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ โดยแบ่งพื้นที่ห้องจัดทางเดินเป็นเสมือนสะพานทอดกลับไปชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำแบบสมัยก่อน  ในขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบให้เห็นถึงปัจจุบันที่แม่น้ำลดความสำคัญลงไป การเดินทางเปลี่ยนใช้ถนนแทน โดยตึกรามบ้านช่องและเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

4.พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน เป็นนิทรรศการถาวรเพิ่มเติม แบ่งส่วนจัดแสเดงเป็น 11 โซน ได้แก่

 • โซนที่ 1 รู้จักสามัคคี ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชดำรัส
 • โซนที่ 2 กรุงศรีอยุธยา แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญและหุ่นจำลองซากปรักหักพัง
 • โซนที่ 3 อุโมงค์เวลาและห้องฉายภาพยนตร์
 • โซนที่ 4 บางระจัน อู่ข้าวอู่น้ำ จำลองชัยภูมิของหมู่บ้าน แผนที่เส้นทางรวมพล
 • โซนที่ 5 จำลองการสร้างค่าย ยุทธวิธีที่ชาวบ้านบางระจันหลอกทหารพม่ามาฆ่า
 • โซนที่ 6 จำลองการฝึกรบ เรือนไทย ยุ้งข้าว และการทำเครื่องมือ ในค่าย
 • โซนที่ 7 จำลองวิหารวัดโพธิ์เก้าต้น และภาพวาด 3 มิติ
 • โซนที่ 8 จำลองการรบครั้งที่ 1-4 พร้อมห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก
 • โซนที่ 9 จำลองการรบครั้งที่ 5-8 พร้อมห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก ตู้จัดแสดงอาวุธ
 • โซนที่ 10 จัดแสดงประวัติวีรชนแต่ละท่าน ประวัติความเป็นมาของอุทยาน ผ่านเลเซอร์
 • โซนที่ 11 ทรงดับทุกข์ในสังคมไทย ประวัติศาสตร์ผืนแผ่นดินไทย และภาพกรุงศรีอยุธยา

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

"อนุสาวรีย์วีรชนผู้กล้าชาวบางระจัน" เป็น อนุสาวรีย์ที่รัฐบาลและประชาชนร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของวีรชนค่ายบางระจัน โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ.2519

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
โทรศัพท์ : 036-520 030 / ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สิงห์บุรี โทร. 095-268 4006
โทรสาร : 036-520 030

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.รถยนต์ จากกรุงเทพ ฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ 

 • ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
 • ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 311 ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี
 • ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้า เส้นทางหมายเลข 309 ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรี

 

2.โดยรถประจำทางและรถตู้ สายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

 

การเดินทางในตัวจังหวัดสิงห์บุรี มีรถให้บริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง และต่างอำเภอ เช่น รถสองแถว รถสามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 ก.พ. 2567

07 ก.พ. 2567

01 กุมภาพันธ์ 2567
งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2567  ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจันและวัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี การแสดงแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงของนักร้องศิลปิน การชกมวยไทย การประกวดร้องเพลง การประกวดธิดาวีรชน เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าพื้นบ้าน   ร่วมกิจกรรม “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งชุดไทย เที่ยวค่ายบางระจัน” ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แต่งชุดไทยเที่ยวค่ายบางระจัน แชร์รูปถ่ายหรือคลิปเป็นสาธารณะ ในสื่อโซเชียล facebook, instagram, tiktok หรือ x แล้วนำโพสของท่านมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับของที่ระลึก    สอบถามข้อมูล โทร. 036 520 030 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057685500510&locale=th_TH

03 ก.พ. 2562

06 ก.พ. 2562

25 มกราคม 2562
จังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญเที่ยวงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น และ อุทยานค่ายบางระจัน   พบกับกิจกรรม อาทิ การแสดงหมู่บ้านย้อนยุค "คนบ้านบางระจัน" การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ขบวนแห่วัฒนธรรม 6 จังหวัด การจำหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจักรยานเยี่ยมบ้านวีรชน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สิงห์บุรี โทร. 036-507 175  

09 มิ.ย. 2561

10 มิ.ย. 2561

06 มิถุนายน 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาสิงห์บุรีศึกษาสัญจร  ในหัวข้อ “สิงห์บุรี  ที่ไม่รู้จัก”   ผู้เสวนาประกอบไปด้วยทีม อนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย  กรมศิลปากร  ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผอ. ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ ประธานอนุกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา เชี่ยวชาญอยุธยา ความสัมพันธ์กับฮอลันดา คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ อดีต ผอ. สำนักศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดี คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุศิริราช เลขานุการอนุกรรมการฯ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีนสยาม คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์ นักอักษรศาสตร์ สำนักวรรณกรรมฯ กรมศิลปากร ผช. เลขานุการ   เนื้อหาการเสวนาจะเป็นการสรุปจาก โปรแกรมการเดินทางเข้าชมโบราณสถาน สิงห์บุรี ที่สำคัญๆ ตามหัวข้อ  "สิงห์บุรี ที่ไม่รู้จัก" ในวันที่ 9 มิ.ย. 61 เพื่อนำมาสังเคราะห์ให้กับผู้สนใจ ในแง่มุมที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน..⁉️     โปรแกรมการเดินทางเข้าชมโบราณสถาน สิงห์บุรี ที่สำคัญๆ  วันที่ 9 มิ.ย. 61  10.30-12.00 น. วัดพระปรางค์ ชันสูตร  12.00-13.00 น. อาหารกลางวันที่ ร้านบ้านสวนแม่ลาการ้อง  13.00-14.00 น. วัดไทร (ร้าง) อินทร์บุรี  14.00-15.00 น. วัดประโชติการาม  15.00-16.00 น. วัดระเบียง (ร้าง)  17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก     วันที่ 10 มิ.ย. 61 08.00-09.30 น. วัดโพธิ์เก้าต้น  10.00-12.00 น. ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ค่ายบางระจัน    --ผู้สนใจ กรุณาลงชื่อจริง (พร้อมเบอร์โทรศัพท์) ใน inbox FB Singburi Review และ FB สิงห์บุรี ดีจัง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน+จัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่าง--        
pav

/

next