กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ บ้านยางทอง

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ บ้านยางทอง

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 481

4,145 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

              ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี พ.ศ.2540 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนบางเจ้าฉ่าเช่นกัน ทำให้ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบางเจ้าฉ่ารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือถึงอนาคตของบางเจ้าฉ่า ชาวบ้านบางเจ้าฉ่าได้จัดประชาคมเพื่อวางแผนอนาคตร่วมกัน และริเริ่มพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพ

           ซึ่งก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของชาวบ้าน  นำไปสู่การส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่ เดิมชุมชนบางเจ้าฉ่ามีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และด้วยพื้นที่นี้มีต้นไผ่ขึ้นอยู่มากมาย และมีทุกรอบรั้วเสมือนเขตแดนของบ้าน อาชีพจักสานไม้ไผ่จึงเป็นอาชีพเสริม แต่ในปัจจุบันอาชีพจักสานได้พัฒนากลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านไปแล้ว ปัจจุบันได้รับการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายมากขึ้น จนมีผู้สนใจจากภายนอก กลายเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP ที่มีคุณภาพดีสามารถส่งออกต่างประเทศได้

          ทั้งนี้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานในการใช้ไม้ไผ่มาตั้งแต่สมัยโบราณ กับวิถีชีวิตชาวบ้าน ตั้งแต่เกิดจนตาย ตลอดจนเครื่องมือทำมาหากินต่างๆ ของชาวบางเจ้าฉ่าด้วย

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กระบุงจักสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและร่องรอยวัฒนธรรมไม้ไผ่และการจักสานอายุกว่า 4,000 ปี ที่ปรากฏหลักฐานบนภาชนะดินเผาที่มีร่องรอยจักสานลายขัดสอง ซึ่งค้นพบตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงภาคกลาง ลุ่มแม่น้ำป่าสัก และบ้านเชียง เป็นต้น

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 644 091, ประธาน นายสุรินทร์ นิลเลิศ 081587 4226
โทรสาร : 035 644 091
เว็บไซต์ : http://www.thaitambon.com/

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 07.30-18.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง และตรงมาตามเส้นทางสายเสนา-ชัณสูตร อีกประมาณ 5.5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดยางทอง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ตรงบริเวณด้านหลังของศูนย์ 3 วัยสานสายใยชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนหรือโทรนัดขอเข้าเยี่ยมชม (แจ้งล่วงหน้าก่อนเจ็ดวัน)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

5

แบ่งปัน

เรื่องเล่าในจังหวัดอ่างทอง