กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา

พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 474

5,270 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พื้นที่บริเวณตำบลเขาสมอคอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวาราวดี สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จากหลักฐานต่างๆ ทั้งเอกสาร และโบราณวัตถุ  ระบุว่าเขาสมอคอนเป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะหลักฐานประเภทตำนาน  ที่มีการกล่าวถึงเขาสมอคอนอยู่มาก เช่น ในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่กล่าวไว้ว่า “เขาสมอคอนนี้ เป็นที่อยู่ของสุกทันตฤาษี มหาฤาษี ผู้สอนศิลปวิทยาคมแก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัย    พระยางำเมือง แห่งเมืองพะเยา  และร่วมสมัยเดียวกันกับพ่อขุนเม็งรายมหาราช แห่งอาณาจักรโยนก เชียงแสน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ในขณะนั้น ทราบกันในนามว่า ดอยธรรมิกราช แห่งลวปุระ (เมืองละโว้)

 

พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตั้งอยู่ที่กุฏิหลังเดิมของพระครูใบฎีกาอนุชาติ   อภิชาโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน โดยท่านได้จัดเก็บรวบรวมศิลปวัตถุ ศาสนวัตถุ ที่มีคุณค่าไว้มากมาย เช่น พระบรมสารีริกธาตุ ตู้พระไตรปิฎก คัมภีร์ใบลาน พระพุทธรูปสมัยต่างๆ เครื่องสังคโลก เครื่องเคลือบดินเผาศิลปะแบบจีน เครื่องทองเหลือง เครื่องแก้วสมัยรัชกาลที่ 4-5 ซึ่งก่อนหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ บริเวณชั้นล่างใช้เป็นอาคารเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน ตำบลเขาสมอคอน และอาคารชั้น 2 ใช้เป็นสถานที่รวมรวมวัตถุ แต่ปัจจุบันอาคารเรียนศึกษานอกโรงเรียนได้ย้ายไปที่แห่งใหม่ จึงมีการปรับปรุงโดยย้ายวัตถุบางส่วนลงมาด้านล่าง

 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสำรวจพื้นที่และการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านพราน ตำบลเขาสมอคอน พบโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือตรงกับช่วงยุคเหล็ก เป็นจำนวนมาก เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ เครื่องมือเครื่องใช้โลหะ และโครงกระดูกมนุษย์ โดยโบราณวัตถุ และโครงกระดูกมนุษย์ ที่พบ ได้นำมาจัดเก็บและจัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าแก่เอาไว้มากมาย และเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
โทรศัพท์ : 089-8020245 ติดต่อนายกิตติ หุตะมาน

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน (ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากตัวเมืองลพบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี-ชัยนาท) ประมาณ 19 กิโลเมตรจะถึงสี่แยกบางงาให้เลี้ยวขวา (ตามป้ายชี้ไปอ.บ้านหมี่) ตรงมาเรื่อย ๆ จนข้ามคลองบางขามแล้วให้เลี้ยวขวา (ตามป้ายชี้ไปวัดถ้ำตะโก) ตรงมาประมาณ 3.5 กิโลเมตร วัดถ้ำตะโกจะอยู่ซ้ายมือ (หากมาจากกรุงเทพมหานครให้ใช้ถนนสายเอเชียจะสะดวกกว่า โดยเมื่อถึงทางแยกเข้าเมืองสิงห์บุรีให้ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวขวาไปจังหวัดลพบุรีเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี-ชัยนาท) ขับตรงมาประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงแยกสี่แยกบางงา แล้วเลี้ยวซ้าย)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

-

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

1

แบ่งปัน