กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์จันเสน

พิพิธภัณฑ์จันเสน

14 กรกฎาคม 2566

ชื่นชอบ 599

17,903 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

         พิพิธภัณฑ์จันเสน

            “เมืองโบราณจันเสน” ได้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2509 จากการถ่ายภาพทางอากาศโดยอาจารย์นิจ หิญชีระนันท์ หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาสภาพทางกายภาพของเมืองโบราณและทำการขุดสำรวจทางโบราณคดี จากการศึกษาพบว่า เมืองจันเสนเป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีความชัดเจนในการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในสมัยทวารวดีตอนต้นหรือประมาณ 1500 ปีล่วงมาแล้ว

            พระครูนิสัยจริยคุณ(อดีตเจ้าอาวาสวัดจันเสน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ถูกทำลายไปมาก จึงได้รวบรวมโบราณวัตถุที่แตกหักเสียหายจากการลักลอบขุดมารวบรวมเก็บไว้ที่วัดจันเสนซึ่งตั้งอยู่ในเขตต่อเนื่องกับเมืองโบราณจันเสนและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยนิทรรศการจัดอยู่ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน เป็นอาคารมณฑปยอดเจดีย์บนฐานสูงมีพื้นที่ใช้สอย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนองค์ระฆัง เป็นส่วนยอดมณฑป จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป และพระพิมพ์เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา ส่วนมณฑป เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกหินทราย ซึ่งจำลองจากหลวงพ่อนาค ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายสมัยลพบุรี ส่วนฐานล่าง ภายในอาคารเปิดโล่ง แบ่งส่วนแรกเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา และส่วนที่สองจัดแสดงพิพิธภัณฑ์จันเสน ประกอบด้วย

           จุดที่ 1 จันเสนกับสภาพแวดล้อม จัดแสดงภาพถ่ายทางอากาศ แสดงให้เห็นชุมชนและเมืองโบราณจันเสน ภาพถ่ายทางอากาศสภาพทางภูมิศาสตร์โดยรอบเมืองก่อนการสร้างคลองชลประทาน

           จุดที่ 2 การศึกษาทางโบราณคดีบริเวณจันเสน จัดแสดงแผนผังและภาพถ่ายการขุดค้นในช่วง พ.ศ. 2511-2512      

           จุดที่ 3 พัฒนาการของชุมชนในลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป่าสัก จัดแสดงโบราณวัตถุ เช่น แม่พิมพ์ ขวานสำริด ควายดินเผา ภาชนะดินเผาลวดลายจักสาน เครื่องประดับจากเปลือกหอยทะเล กำไลหิน เป็นต้น

           จุดที่ 4 พัฒนาการของบ้านเมืองในยุคเหล็ก แสดงเรื่องราวการติดต่อกับประเทศอินเดียโดยรับเอาเทคโนโลยีการถลุงเหล็กมาใช้ รวมทั้งจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก เช่น มีดรูปจงอยปากนก หัวเสียม หัวธนู ใบหอก ฯลฯ

           จุดที่ 5 การขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านใหม่ชัยมงคล จัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ พิธีกรรมและความเชื่อในการฝังศพ

            จุดที่ 6 จันเสนเมืองแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป่าสัก จัดแสดงภาพถ่ายแผนผังที่ตั้งของเมืองจันเสนในลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป่าสัก ระบบของเส้นทางน้ำในเมืองโบราณจันเสน

           จุดที่ 7 จันเสนสมัยฟูนัน-สุวรรณภูมิ จัดแสดงตราประทัปดินเผารูปต่างๆ จารึกอักษรปัลลวะ และตุ๊กตาดินเผารูปคน สัตว์

           จุดที่ 8 จันเสนสมัยทวารวดี จัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม การประกอบอาชีพ เช่น พระพิมพ์ดินเผา ชิ้นส่วนพระพุทธรูป ชิ้นส่วนธรรมจักรหิน เครื่องราง

           จุดที่ 9 ภาพวาดสีน้ำมัน ได้แนวคิดมาจากโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบได้ภายในเมืองโบราณจันเสน เช่น ภาพคนปีนต้นตาลได้แนวคิดมาจากตราประทับดินเผารูปคนปีนต้นตาล

           จุดที่ 10 วิถีชีวิตชาวจันเสนสมัยทวารวดี จัดแสดงโบราณวัตถุในสมัยทวารวดี ซึ่งเป็นยุคที่เจริญสูงสุดของชุมชนจันเสนโบราณ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัดสี เครื่องประดับ กำไล

           จุดที่ 11 จันเสนสมัยหลังทวารวดี จัดแสดงโบราณวัตถุที่ทำด้วยดินเผา ซึ่งได้ทำการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าเป็นยุคหลังทวารวดี

          จุดที่ 12 การฟื้นฟูจันเสน จัดแสดงภาพและเครื่องมือเครื่องใช้

          จุดที่ 13 ภูมิปัญญาพื้นบ้านจากคุณตาขุน ด้วงเงิน จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ที่คุณตาขุน ได้ผลิตขึ้นใช้ในชีวิตประจำวัน

         จุดที่ 14 จัดแสดงภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหลังจากมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง

          จุดที่ 15 พระครูนิสัยจริยคุณ จัดแสดงประวัติ เครื่องอัฐบริขาร พระพิมพ์ เครื่องราง ตำรายา ตำราโหราศาสตร์ฯลฯ ของพระครูนิสัยจริยคุณ

 

 

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาพถ่ายหวีงาช้าง

ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในอารยธรรมอินเดีย ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 10 ขุดพบที่เมืองโบราณจันเสน ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

จัดแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี จนถึงยุคปัจจุบัน

.................................................

 

มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น

พิพิธภัณฑ์จันเสน

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโอด

กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยกี่กระตุกวัดจันเสน

วัดและอุโบสถวัดจันเสน

บึงโบราณจันเสน

ศาลเจ้าพ่อนาคราช

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดจันเสน หมู่ 1 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
โทรศัพท์ : 0898036441 / 0928014008
อีเมล : chansen_museum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

(มียุวมัคคุเทศก์ให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว : ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 32  จากนั้นเดินทางผ่านถนนหมายเลข 11 แล้วเข้าสู่ถนนหมายเลข 3196 มุ่งไปตำบลสร้อยทอง เดินทางต่อไปถนน 3196 จนถึงจุดหมายปลายทางที่ตำบลจันเสน
  • รถไฟลงที่ สถานีรถไฟจันเสน  และต่อด้วย วินมอเตอร์ไซค์ หรือเดินเท้า ประมาณ 500 เมตร

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สามารถนำวีลแชร์เข้าในพิพิธภัณฑ์ได้

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีบริการลานจอดรถ

มีห้องน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน

มีร้านอาหาร น้ำดื่ม อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว

20

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 ส.ค. 2566

12 กรกฎาคม 2566
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่

02 เม.ย. 2560

29 มีนาคม 2560
กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน  ภายในงานจะมีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย มีการแต่งกายแบบไทย การละเล่นไทย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมีการจำหน่ายอาหารและขนมไทยๆ โดยจะจัดงาน ณ ลานกิจกรรมพพิธภัณฑ์จันเสน  
pav

/

next

เรื่องเล่าในจังหวัดนครสวรรค์