กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย

พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 475

5,013 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544  โดยสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทรายร่วมกับวัดบ้านทรายและพี่น้องชาวตำบลบ้านทราย ใช้พื้นที่บริเวณใต้ศาลาใหญ่วัดบ้านทราย จัดทำเป็น ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวไทยพวน โดยจัดเก็บเป็นไว้หมวดหมู่ เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ชาวไทยพวนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป ภายในศูนย์บรูณาการฯ แห่งนี้จึงได้จัดทำ “พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย” ขึ้น

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดบ้านทราย ม. 2 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 081-254-9038
โทรสาร : 036-471403
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัฒนธรรมไทยพวนบ้านทราย-บ้านหมี่-ลพบุรี-201728823221517/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน 09.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากตัวอำเภอบ้านหมี่ เมื่อขับรถออกมาทางถนนเทศบาล ข้ามคลองเพื่อเข้าสู่ถนนสุรนารายณ์ ขับตรงมา 500 เมตร วัดบ้านทรายจะอยู่ในซอยด้านซ้ายมือ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในวัด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง