กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

27 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 505

15,816 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี เป็น 1 ใน 12 โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

 

เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา สำหรับประชาชนชาวไทยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา อันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ

 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 4 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 14,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ได้สร้างเสร็จเมื่อปี 2543 โดยจัดให้มีพิธีเปิดทดลองระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2554 และเปิดให้บริการจากนั้นมาอย่างต่อเนื่อง

 

โดยภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้

 

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 1 

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ประวัติกรมทรัพยากรธรณี

2. ห้องนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาทั่วไป

 • ธรณีวิทยา คือ อะไร , กำเนิดโลก , ส่วนประกอบโลก , หินต่างๆ , วัฎจักรของหิน
 • วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต , โครงสร้างทางธรณีวิทยา , กระบวนการทางธรณีวิทยา
 • การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก , การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่างๆ , ธรณีวิทยาของประเทศไทย

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย

 • Precambrian
 • Recent หินยุคต่างๆ
 • Model สถานที่ของหินยุคต่างๆ
 • ซากดึกดำบรรพ์ของยุคต่างๆ
 • ภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดล้อมยุคต่างๆ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 3

1. ห้องนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี

 • กำเนิดแร่ , การตรวจวิจัยแร่ , คุณสมบัติทางกายภาพ , คุณสมบัติทางเคมี , คุณสมบัติทางแสงของแร่ , การจำแนกชนิดของแร่ , การทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม , การใช้ประโยชน์แร่

2. ห้องนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต์

 • การใช้ประโยชน์ข้อมูลและความรู้ธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การก่อสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น ทำเรือ สนามบิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
 • ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม
 • การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 4 ห้องนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต์

 • เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล
 • การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม
 • ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
 • พลังงานทางเลือก
 • ถ่านหิน
 • การรักษาสภาพแวดล้อมจากท่อขนส่งเชื้อเพลิง
 • น้ำบาดาลและการใช้ประโยชน์

 

นิทรรศการชั่วคราว

จัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจตามระยะเวลาที่กำหนด หมุนเวียนไปตามหัวข้อที่กำหนด

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • สวนดึกดำบรรพ์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสภาพแวดล้อมและไดโนเสาร์จำลอง
 • ซากดึดำบรรพ์ (Fossil) ไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย
 • หุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธ์ุไทย และสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

55 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902 7661, 02-902 7681, 02-902-7695
โทรสาร : 02-902 7695
เว็บไซต์ : http://www.dmr.go.th/museum_pathum
อีเมล : ngm.dmr3@dmr.mail.go.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

(หยุดวันจันทร์) 

ค่าเข้าชม

คนไทย

 • เด็ก 10 บาท
 • ผู้ใหญ่ 30 บาท

คนต่างชาติ

 • เด็ก 50 บาท
 • ผู้ใหญ่ 100 บาท

 

*เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี/ผู้สูงอายุ 60 ปี/นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษา/คนพิการ/พระภิกษุสามเณรนักบวช/ทหารผ่านศึก/ผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี*

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทเพฯ ใช้ทางด่วนพิเศษ ลงที่ด่านธรรมศาสตร์ แล้วใช้เส้นทางถนนคลองหลวงผ่านวัดพระธรรมกาย ถึงจุดตัดกับถนนวงแหวนรอบนอกบางพลี-บางปะอิน ตรงไปจนสุดเส้นทางที่ถนนเลียบคลองห้า ให้เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 500 เมตร

หรือใช้ทางเส้นรังสิต-นครนายก เลี้ยวเข้าทางถนนเลียบคลองห้า ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม
โดยแจ้งชื่อโรงเรียน วันที่ เวลา จำนวนนักรียน ครู ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติอต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 029027695 หรือ Ib เพจ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ควันเวลาที่พร้อมให้บริการแล้วจะแจ้งกลับ เมื่อได้รับการยืนยันวันเวลาเข้าชม โรงเรียนทำหนังสือขอเข้าชมส่งทางเมล หรือ โทรสาร

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำผู้พิการ

ทางลาดสำหรับรถเข็น

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ
สนามเด็กเล่นในอาคาร-ภายนอก
มีรถเข็นบริการ
ห้องน้ำชาย-หญิง
ห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
ห้องอาหาร ขนม เครื่องดื่ม
ห้องประชุมขนาดใหญ่ 400 ที่นั่ง
อาหารกล่องสั่งจองล่วงหน้า

 

13

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
20 ผู้เข้าชม8.89 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

26 ก.ค. 2562

27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ครบรอบ 67 พรรษา นายเดชา มณีนัย นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 และคณะครูนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

26 ก.ค. 2562

28 ก.ค. 2562

26 กรกฎาคม 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

05 มิ.ย. 2562

05 มิถุนายน 2562
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมซักซ้อมแผนดับเพลิง นำโดยนางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรขององค์กรทหารผ่านศึก บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น การแจ้งเหตุ การซักซ้อมหนีไฟบริเวณจุดให้บริการประชาชน การปฏิบัติตัวขณะเกิดไฟไหม้ การรวมพล และนำผู้อพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย

31 พ.ค. 2562

04 มิถุนายน 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562   วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เทพสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครูนักเรียน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ลงนามถวายพระพร จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำกิจกรรม 5 ส. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความพร้อมเพรียง

12 เม.ย. 2562

16 เม.ย. 2562

09 เมษายน 2562
ขอเชิญร่วมสนุกในกิจกรรม "วันสงกรานต์ Songkran Festival" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 12 – 14 และ 16 เมษายน 2562    ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย สรงน้ำพระ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆ WHO AM I มาตั้งชื่อไดโนเสาร์กันเถอะ สนุกสนานกับเหล่ามาสคอตไดโนเสาร์   **สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-902 7661 / 02-902 7695  หรือ Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
pav

/

next

โปรโมชั่น

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่และวันวิทยาศาสตร์  สนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจและเกมส์สนุกๆ มากมาย อย่าพลาดมาร่วมแชะ เช็คอิน ติดแฮชแทก# รับรางวัลพิเศษ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 และ 16 สิงหาคม 2562  เด็กๆ เข้าชมฟรี!!!

free

กรมทรัพยากรธรณี มอบของขวัญปีใหม่ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562  เที่ยวให้มีความสุข เที่ยวสนุก เติมสาระความรู้ในวันหยุด

free

พาแม่เที่ยวชมสวนไดโนเสาร์ สนุกสนากับกิจกรรมเสริมทักษะ และชิงของรางวัลตลอดงาน
pav

/

next

ข่าวสาร

เทยเที่ยวไทย พาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ มีอะไรบ้าง ไปติดตามกันค่ะ :  https://www.youtube.com/watch?v=z7bBJ3qD8mc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DCTjfYJsahrPjpZQfQvB8BMrLUUJHvMmpuNAH-Vy0og6ME4jvxY0n7tk
  ชวนเที่ยวปทุมธานี ตะลุยเที่ยวที่เที่ยวปทุมธานีเจ๋ง ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ในแบบฉบับ 2 วัน 1 คืน กินอาหารอร่อยปทุมธานี นอนพักผ่อนกับที่พักดี ๆ มีสนามกอล์ฟ พร้อมกับเที่ยวชมที่เที่ยวพื้นบ้าน แวะไหว้พระทำบุญ ใช้เวลาคุ้มค่า ไม่เหนื่อยเกินไป เวลาทำงานเหนื่อย ๆ ก็อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเบา ๆ ในวันหยุดกันใช่ไหมคะ แต่พอนึกว่าจะต้องขับรถออกไปต่างจังหวัดไกล ๆ ใจก็ถดถอยกลับมาว่านอนอยู่บ้านดีกว่า แต่อย่าเพิ่งท้อใจไปค่ะ เพราะเรายังมีทางเลือก ... ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ดี ๆ ก็มีอีกเพียบ อย่างจังหวัดปทุมธานีที่หลาย ๆ คนมองข้าม รู้หรือไม่ว่าที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวดี ๆ เพียบ จะไปแบบวันเดย์ทริปก็ได้ หรือจะไปแบบ 2 วัน 1 คืนก็ดี          ครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ชวนทีมกระปุกดอทคอมไปลองเที่ยวปทุมธานีในแบบฉบับ 2 วัน 1 คืน ดูค่ะ อยากจะบอกว่าประทับใจมาก เพราะไม่คิดว่าจังหวัดที่อยู่แค่ปลายจมูกแค่นี้ จะดีต่อใจสุด ๆ ได้เหมือนกัน ทริปนี้จะมีอะไรดีเด็ดบ้าง ตามเราไปดูกันเลย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ทริปนี้เราออกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี ราว ๆ 08.30 น. ค่ะ เอาแบบสบาย ๆ ไม่เช้า ไม่สายเกินไป มุ่งหน้าไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง ตอนแรกก็ยังคิดกันว่าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มันต้องน่าเบื่อแน่ ๆ แต่ผิดคาด ! พอได้ลองเข้าไปเที่ยวชมแล้วชอบมาก ! ไม่คิดว่าปทุมธานีจะมีที่เที่ยวเจ๋ง ๆ แบบนี้อยู่ด้วย โดยเฉพาะใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ การกำเนิดโลก ที่นี่จะเป็นสวรรค์ของคุณแน่นอน แค่เพียงก้าวแรกของการมาเยือนที่นี่ก็ชอบแล้วค่ะ เพราะมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ยืนต้อนรับกันตั้งแต่ทางเดินเข้าเลยล่ะ ถ่ายรูปเพลินดีจริง ๆ อาคารก็มีรูปทรงที่ทันสมัย มีทั้งหมด 4 ชั้นครึ่ง แต่ละชั้นก็จะจัดนิทรรศการแตกต่างกันออกไป ชั้นแรกจะเป็นส่วนของโซนต้อนรับ และจำหน่ายตั๋ว พอเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 ก็เจอกับลูกเล่นเล็ก ๆ ของที่นี่ เป็นภาพของไดโนเสาร์ที่ติดอยู่ที่พื้นค่ะ ให้เราสแกนบาร์โค้ด แล้วก็จะปรากฏไดโนเสาร์บนจอโทรศัพท์ของเรา แต่ละคนสนุกสนานกับการเล่นอันนี้มากค่ะ แต่น่าเสียดายที่ยังรองรับแค่ระบบแอนดรอยด์ ห้องแรกที่เยี่ยมชมในชั้นนี้จะเป็นนิทรรศการทรัพยากรธรณี ใต้พระบารมีองค์ราชัน จัดแสดงเกี่ยวกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ห้องต่อมาเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับธรณีวิทยาทั่วไป พูดถึงเกี่ยวกับกำเนิดโลก ส่วนประกอบโลก หินต่าง ๆ วัฏจักรของหิน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา - การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่าง ๆ ธรณีวิทยาของประเทศไทย ซึ่งไฮไลต์ในชั้นนี้จะอยู่ที่การฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการกำเนิดโลก มีจอภาพยนตร์โค้ง 180 องศา กว้างใหญ่มาก ระบบเสียงและเนื้อหาของภาพยนตร์จัดมาแบบเน้น ๆ ตื่นเต้นตลอดการชม สวยงามและน่าสนใจจริง ๆ ค่ะ แทบไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีแบบนี้อยู่ด้วย ถัดไปก็จะเป็นไฮไลต์ของที่นี่จริง ๆ คือ สวนดึกดำบรรพ์ อยู่ระหว่างชั้น 2 และชั้น 3 ค่ะ มีการจำลองไดโนเสาร์ขนาดใหญ่สายพันธุ์ไทยหลายตัวไว้ภายในสวนดึกดำบรรพ์ มีน้ำตก มีสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวเล็ก ๆ ต้นไม้นานาชนิดอยู่ในสวนด้วย ที่สำคัญไดโนเสาร์แต่ละตัวขยับหาง ขยับหัวได้ด้วยนะ พอประกอบกับเสียงที่จัดแสดง ทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในโลกสัตว์ป่าดึกดำบรรพ์เลยเชียวล่ะ รู้สึกคุ้มค่ามากกับเงิน 30 บาท ! ^^ราย ละเอียดเพิ่มเติมทริป ติดตามจากลิงค์นี้นะคะ https://travel.kapook.com/view206725.html?fbclid=IwAR0pIet3HK8Q1LhYzN19eEv8PylJtAKuGJFwc-sCSbulwasHFrgJA05gLjo
กรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าว “งานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5” ในธีม “GEO Dino Festival” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร    ภายในงานพบกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ จำนวน 7 Station ประกอบด้วย  Station 1 วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต(Evalution of life) Station 2 ธรณีพิโรธ (Earthquake)  Station 3 หินแร่ (Mineral Maze)  Station 4 พิพิธภัณฑ์กรมทรัพยากรธรณี (DMR Museum)  Station 5 ไดโนโรบอท (Dino Robot)  Station 6 อุทยานธรณี @ประเทศไทย (Geo Park @Thailand)  Station 7 ขุดค้นฟอสซิล (Fossil Discovery)        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Work shop สุดสร้างสรรค์ อาทิ Dinosaur Pin, Paper Craft และ Amber fossil craft สุดท้ายโซน Dino Café สำหรับนั่งพักพร้อมอิ่มท้องภายในงาน และร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกแล้วพบกัน 23 – 27 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 21.00 น. ณ สวนลุมพีนี กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญน้องๆหนูๆ มาร่วมสนุกในวันเด็กแห่งชาติ 2562 กับกิจกรรมสนุกสนาน บันเทิง ลุ้นรับรางวัลมากมาย ในธีม "ไดโนเสาร์ไทยผจญภัยงานวัด" มาเช็คอิน ถ่ายรูปชิคๆ เก๋ๆ ช้อปชิม สินค้าโอทอป .... เอ้าโห่ฮิ้วโห่ เอ๊ามาละเว๊ย เอ๋ยมาละวา ใครมีมะกรูดมาแลกมะนาว มีลูกสาวมาแลกลูกเขย เอาวะเอาเหวย ลูกเขย ลูกสาว พ่อตา แม่ยาย หลานสาว หลานชาย มาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ !!!!!เอ๊า...คนพร้อม ชุดพร้อม มากันเลย พร๊อพแน่นรอแล้วจ้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ แจ้งปิดบริการในวันที่ 2-3 มกราคม 2562 เพื่อปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง