คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ป้อมเพชร

     “ป้อมเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยา อยู่บริเวณบางกะจะ ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำป่าสัก ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าหันหน้าออกสู่แม่น้ำ จะเห็นวัดพนัญเชิง วัดใหม่บางกะจะ และวัดสุวรรณดาราราม ป้อมเพชรถือได้ว่าเป็นป้อมขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งปืนใหญ่และที่อยู่รอบพระนคร เนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึก ที่เข้ามารุกรานทางน้ำและตั้งอยู่ที่ตรงมุมพระนคร ด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกัน ซึ่งถือได้ว่าบริเวณที่ตั้งป้อมเพชรนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการเดินทางเข้ามาติดต่อระหว่างโลกภายนอกกับกรุงศรีอยุธยา

     ในบรรดาป้อมทั้ง 29 ป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา "ป้อมเพชร" นับว่าเป็นป้อมที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ โดยเป็นปราการป้องกันศัตรูผู้รุกรานได้ดี เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำ 2 สายไหลมาบรรจบกัน อันได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก ส่วนใหญ่การก่อสร้างกำแพงเมืองและป้อมจะถูกก่อสร้างด้วยอิฐ ซึ่งประกอบไปด้วย "ป้อม" และ "ประตูเมือง" ยังมีทางเข้าย่อมๆ เป็นส่วนหนึ่งของของกำแพงเมืองด้วย ในประวัติศาสตร์ระบุด้วยว่า ชาวต่างชาติบอกว่า ที่กำแพงเมืองมีปืนใหญ่จำนวนกว่า 800 กระบอก ตั้งเรียงรายอยู่

     จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์การใช้อิฐก่อสร้างกำแพงเมืองหรือป้อมต่างๆ มีขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยใช้อิฐก่ออยู่บนคานไม้ ที่ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับอยู่ด้านล่าง แต่ก่อนหน้านั้นการสร้างป้อมต่างๆ จะเป็นป้อมไม้เสียส่วนใหญ่"ป้อมเพชร" ถือเป็นป้อมที่สำคัญ และใหญ่ที่สุดป้อมหนึ่ง ตัวป้อมถูกก่อด้วยอิฐสลับกับศิลาแลง ลักษณะรูปทรงป้อม เป็นแบบ 6 เหลี่ยม ยื่นออกไปจากแนวกำแพงเมือง มีเชิงเทินหรือช่องคูหา 8 ช่อง ที่ก่อเป็นรูปโค้งมนครึ่งวงกลม ซึ่งเป็นที่ตั้งของปืนใหญ่ประจำป้อมนั่นเอง

     พื้นที่โดยรอบป้อมเพชร นั้นเป็นพื้นที่ได้รับการดูแลจากกรมศิลปากร และได้มีจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้นั่งพักผ่อน นอกจากนั้นยังมีท่าเทียบเรือโดยสารให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ข้ามไปมาเพื่อไปสักการะที่วัดพนัญเชิงวรวิหารได้อีกด้วย

      ความยิ่งใหญ่ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นถือได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเมื่อดูได้จากโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน ป้อมเพชรก็เป็นอีกพื้นที่เหนึ่งในโบราณสถานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเป็นอยู่นองคนในสมัยดังกล่าว

3,575 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา