กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

16 ตุลาคม 2562

ชื่นชอบ 545

8,941 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ลักษณะคล้ายตัว T สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2484 ในสมัยหลวงบริหารชนบท(สาน) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด โดยการสนับสนุนของนายปรีดี พนมยงค์ รมต.ว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น เดิมใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ต่อมาอาคารมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมและสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับการให้บริการแก่ประชาชน กอปรกับที่ตั้งอยู่ในเขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งทางกรมศิลปากรมีแผนดำเนินการพัฒนา จึงได้ย้ายศาลากลางมาสร้างใหม่ริมถนนสายเอเชียนอกพื้นที่อุทยาน

 

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา จัดตั้งขึ้นตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒฯาและฟื้นฟูนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของกรมศิลปากร โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2536 ได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นผู้ดูแลและดำเนินการศูนย์บริการและข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งนี้  

 

ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตริย์สำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่ทอง, สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, สมเด็จพระสุริโยทัย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

ภายในอาคาร ประกอบด้วย

 

ชั้น 1 : ส่วนให้บริการข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ชั้น 2 แบ่งเป็น 

หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป้นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนที่ 1 อยุธยามรดกโลก จัดแสดงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่ผังเมืองอยุธยาทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาและปัจจุบัน ซึ่งรายล้อมไปด้วยวัดและพระราชวังอันมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป้นเมืองมรดกโลก
 • ส่วนที่ 2 ท่องเที่ยวเมืองอยุธยา ส่วนแนะนำถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหย่จะเป้นวัดและโบราณสถานที่ล้ำค่าและยังคงความงดงาม
 • ส่วนที่ 3 ศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงศรีอยุธยา จัดแสดงภาพจำลองของวัดวาอารามและพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเป็นราชธานี และแสดงภาพกรุเครื่องทองที่พบภายในวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ (ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา) และชมวีดิทัศน์แนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่าน Graphic Animation โดยมีการ์ตูนรถตุ๊กตุ๊ก พาหนะสำคัญของคนอยุธยา เป็นตัวเล่าเรื่องและแนะนำเส้นทาง
 • ส่วนที่ 4 วิถีชาวกรุงเก่าอารยธรรมชาวน้ำ จัดแสดงภาพลักษณ์ความเป็นอยู่ของชาวอยุธยา ซึ่งมีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต มีการแสดงรูปเรือลักษณะต่างๆ ที่ชาวอยุธยานิยมใช้  ตลอดจนจัดแสดงแผนที่ของชุมชนชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำการค้ากับอยุธยาในสมัยนั้น  นอกจากนี้ยังมีวีดิทัศน์แนะนำบ้านพักสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำ
 • ส่วนที่ 5 สีสันชีวิตชาวอยุธยา  จัดแสดงบรรยากาศตลาดบกและตลาดน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการจำลองร้านขายกาแฟ ร้านขายของชำ ส่วนท้ายของนิทรรศการจัดเป็นพื้นที่ชมวีดิทัศน์และผนังจัดแสดงภาพอาหารคาวหวานขึ้นชื่อ "ของกินถูกปากของฝากถูกใจ" ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อตั้งโดย มูลนิธิส้าง พรศรี เพื่อการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์งานด้านสิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาชนได้รับรู้และเล็งเห็นคุณค่าของงานศิลปะ  จัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับประเทศหลายท่าน  เช่น  เหม เวชกร, จ่าง แซ่ตั้ง, เฉลิม นาคีรักษ์, ศ.ประกิต(จิตร์) บัวบุตร, อังคาร กัลยาณพงศ์, ศ.(พิเศษ) อารีย์ สุทธพันธุ์, ศ.ดร.ประหยัด พงษ์ดำ,  ช่วง มูลพินิจ, ดร.กมล ทัศนาญชลี, ดร.ถวัล ดัชนี, จักรพันธ์ โปษยกฤต, ประเทือง เอมเจริญ, พิษณุ ศุภนิมิต, ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ฯลฯ

 

หอศิลป์ฯ ยังเปิดสอนศิลปะให้กับเยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในโครงการ "สอนน้องเรียนศิลป์" และสอนศิลปะสำหรับผู้ใหญ่ที่สนใจอีกด้วย

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 108/22 หมู่ 7 ถนนศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-246 036-7
โทรสาร : 035-246 078
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/ayutthaya
อีเมล : tatyutya@tat.or.th

วันและเวลาทำการ

 • ส่วนให้บริการข่าวสารด้านการท่องเที่ยว เปิดให้บริการวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา เปิดให้บริการวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการทุกวัน (ปิดวันพุธ) เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นขับไปจนสุดถนนโรจนะ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

** กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องประสานงานและทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม 

สำหรับโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ : หอศิลป์แห่งชาติ ติดต่อโทร. 035-324 177

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน