กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

18 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 825

86,204 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งเคยเป็นอดีตราชธานีของชาติไทยที่มีอายุกว่า 417 ปี  ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน กรุงศรีอยุธยามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง กฎหมาย การศาล ระบบสังคม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ ภาษาวรรณกรรม นาฏดุริยางค์ศิลป์ และศิลปะวิทยาการทุกแขนงที่คนไทยในอาณาจักรอยุธยาสั่งสมไว้นั้น ปรากฏหลักฐานทางโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อันทรงคุณค่าและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

เมื่อปี พ.ศ.2525 กรมศิลปากร  ได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใต้ชื่อ "โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา" และต่อมาในปี พ.ศ.2534 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

 

ภายในอุทยาน ประกอบด้วย โบราณสถานเท่าที่สำรวจพบแล้ว ทั้งภายในเมืองและนอกกำแพงเมือง จำนวนมากกว่า 425 แห่ง โบราณสถานที่สำคัญ  อาทิ

 

พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง เป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและการปกครองในเวลาเดียวกัน พระเจ้าอู่ทอง ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์ ริมแม่น้ำลพบุรี ปัจจุบันเหลือแต่เพียงฐานรากของพระที่นั่งองค์ต่างๆ เนื่องจากถูกเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุง

 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นพระราชวังที่ประทับซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้น ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้ย้ายพระราชวังไปสร้างใหม่ทางด้านริมแม่น้ำลพบุรี และอุทิศพระราชวังให้เป็นวัดสำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญ และเป็นที่เสด็จออกบำเพ็ญพระราชกุศล  

 

วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดให้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.1967 ในบริเวณที่ถวายพระเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยา เจ้ายี่พระยา พระเชษฐาทั้งสองของพระองค์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ลงเนื่องจากการรบแย่งชิงราชสมบัติ

 

วิหารพระมงคลบพิตร  พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อ พ.ศ.2499 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้บูรณะวิหาร พระมงคลบพิตรใหม่ทั้งหมดดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังมีโบราณสถานที่สำคัญแห่งอื่น ๆ อีก เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดธรรมิกราช เป็นต้น

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-242 286
โทรสาร : 035-242 284
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/ayutthayahistoricalpark
อีเมล : ay_hispark@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00 - 18.00 น.

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย

- ค่าเข้าชมโบราณสถานแห่งละ   10 บาท

- บัตรรวม   40 บาท

 

  • ชาวต่างชาติ

- ค่าเข้าชมโบราณสถานแห่งละ   50 บาท

- บัตรรวม   220 บาท

 

(วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม วัดมเหยงคณ์)

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้หลายเส้นทาง ดังนี้

 

  • เส้นทางแรก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  • เส้นทางที่สอง  ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทางปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3267 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  • เส้นทางที่สาม ใช้ทางหลวงหมายเลข 306 เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อขอวิทยากรล่วงหน้าได้ที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถจอดรถบริเวณลานจอดรถโดยรอบโบราณสถาน

32

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 ก.พ. 2565

28 ก.พ. 2565

10 กุมภาพันธ์ 2565
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รักษ์อยุธยา ณ ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์ฯ”   เพียงเข้าชมศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ถ่ายภาพตนเอง ครอบครัว หรือผู้ร่วมคณะ กับมุมสวยๆ ภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งโพสความประทับใจ หรือ ความในใจที่มีต่อการอนุรักษ์เมืองอยุธยา โดยติด Hashtag #รักษ์อยุธยา และเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ   ท่านใดมียอดไลค์สูงสุดอันดับแรก และอันดับที่สอง รับหนังสือ “วัดไชยวัฒนาราม” และหนังสือ “นำชม” เป็นของรางวัล กิจกรรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เปิดบริการวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 -16.00 น. ปิดบริการวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ที่ตั้ง https://goo.gl/maps/sFVFBHTehZgNutZ58 โดยสามารถจอดรถในพื้นที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

20 ธ.ค. 2564

26 ธ.ค. 2564

20 ธันวาคม 2564
ร่วมเฉลิมฉลอง ๓ ทศวรรษ การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก  ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก"  ปี 2564 ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564   ชมการแสดง แสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา  ชุด "วิเทศอโยธยา วีรกษัตรา ศาสน์ ศิลป์ วัฒนาอมร" วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564 ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จองบัตรเข้าชมการแสดง / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทร 035-336 563 ,035-33 5244 , 06-3904-1631 เวลา 09.00-15.00 น.   การแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูง การแสดงโขน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง "รามเกียรติ์" ตอน "ลักษมีสีดา" และตอน "สำมนักขาหึง-ศึกทูษณ์ ขร ตรีเศียร" วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ ลานวัฒนธรรม ด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ด้านข้างวัดพระราม เวลา 20.00 น.   ดูรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ ได้ที่ FB : ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Ayutthaya World Heritage โดย ประชาสัมพันธ์อยุธยา

11 ธ.ค. 2563

20 ธ.ค. 2563

09 ธันวาคม 2563
ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2563 ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   พบกับ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ถึง 8 ขบวน 8 รัชสมัย ที่จะยกทัพมาสร้างสีสันรอบเมืองมรดกโลก การประดับไฟทั้งในเขตเกาะเมืองและนอกเกาะเมือง ชมการแสดงแสง เสียง ที่ยิ่งใหญ่สุดตระการตา เพลินเพลินกับการ ชิม ช้อป แชะ ภายในตลาดย้อนยุค ถนนกินเส้น-กินกุ้ง ลานวัฒนธรรม ชมกิจกรรมเวทีกลาง ไม่ซ้ำตลอด 10 วัน มหกรรมสินค้า OTOP และมหกรรมคาราวานสินค้า จับสลากกาชาด ลุ้นรับรางวัลใหญ่ (รถยนต์) สวมใส่ชุดไทยรับบรรยากาศย้อนยุค     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เว็บไซต์ http://www.ayutthaya.go.th/awh/2563/ เฟสบุ๊ค : ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Ayutthaya World Heritage โดย ประชาสัมพันธ์อยุธยา

29 ต.ค. 2563

31 ต.ค. 2563

29 ตุลาคม 2563
งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-22.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-24.00 น.     สัมผัสบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคเชิงวัฒนธรรมไทย  ความเป็นอดีตที่รุ่งเรืองและความงดงามความเป็นไทย ในรูปแบบ new normal เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยหรือชุดไทยเข้าร่วมงาน  และจองเข้าร่วมงานล่วงหน้าทางแอพพลิเคชั่น Que Q   กิจกรรมภายในงาน ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงวิถีไทย การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงร่วมสมัย และการแสดงที่หาชมได้ยาก กิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรม ร้านค้าจำหน่ายอาหารและหัตถกรรม Premium crafts and food กิจกรรม DIY      **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035 246 076-7 FB Fanpage : Tat Ayutthaya

12 เม.ย. 2562

14 เม.ย. 2562

10 เมษายน 2562
หยุดยาวสงกรานต์นี้ เชิญชมการแสดงหุ่นจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ในงาน "เทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ" ประจำปี 2562   ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายนนี้ เวลา 16.30-22.00 น. ณ ลานข้างวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   พบกับ การแสดงหุ่นของดีจาก 9 ประเทศ ศิลปะการแสดงหุ่นหลากหลายประเภทของไทยที่หาชมได้ยาก ตลาดย้อนยุค สินค้าอาหารคุณภาพราคาสบายกระเป๋า นิทรรศการ การสัมมนาเวิร์คช๊อปการแสดงหุ่นจากประเทศต่างๆ    ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาอยุธยา โทร. 035-902 719Facebook : Ayutthaya Tourism and Sports
pav

/

next