กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 577

17,465 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม หรือ วังจันทรเกษม หรือ วังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก  ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ประมาณ พ.ศ.2120 เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเคยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระยุพราชและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์

 

สมัยรัชกาลที่ 4  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระที่นั่งพิมานรัตยาและพลับพลาจตุรมุข ไว้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยาและพระราชทานนามว่า “พระราชวังจันทรเกษม”

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานพระที่นั่งพิมานรัตยา ให้เป็นที่ทำการของมณฑลกรุงเก่า จนกระทั่งเมื่อพระยาโบราณราชธานินทร์  เข้ามาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า  จึงได้จัดสร้างอาคารที่ทำการภาค บริเวณกำแพงทางด้านทิศตะวันตกต่อกับทิศใต้  แล้วย้ายที่ว่าการมณฑลจากพระที่นั่งพิมานรัตยา มาตั้งที่อาคารที่ทำการภาคใหม่ กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาดูแล และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม  จนกระทั่งปัจจุบัน 

 

โบราณสถานโบราณวัตถุที่น่าสนใจในพระราชวังจันทรเกษม มีดังนี้  

 • กำแพงและประตูวัง ปัจจุบันก่อเป็นกำแพงอิฐ มีใบเสมา มีประตูด้านละ 1 ประตู รวม 4 ด้าน
 • พลับพลาจตุรมุข  เป็นพลับพลาเครื่องไม้ มีมุขด้านหน้า 3 มุข ด้านหลัง 3 มุข  เดิมใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกงานว่าราชการและเป็นที่ประทับ  ต่อมาใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ เรียกว่า อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน ปัจจุบันจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่มีอยู่เดิมภายในพระราชวังนี้
 • พระที่นั่งพิมานรัตยา  จัดแสดงประติมากรรมเทวรูปและพระพุทธรูปนาคปรก ศิลปสมัยลพบุรี พระพุทธรูปสำริดสมัยอยุธยา พระพิมพ์ และเครื่องไม้แกะสลัก ที่สลักจากศิลา
 • พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์ หรือ หอส่องกล้อง เป็นหอสูงสี่ชั้น ใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรดวงดาว
 • ตึกที่ทำการภาค  จัดนิทรรศการถาวร 5 เรื่อง คือ

- เรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยา

- เครื่องปั้นดินเผาสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญของอยุธยา

- อาวุธยุทธภัณฑ์

- ศิลปวัตถุพุทธบูชา

- วิถีชีวิตริมน้ำชาวกรุงเก่า

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระที่นั่งพิมานรัตยา ประกอบด้วยหมู่ตึก 4 หลัง เคยใช้เป็นที่ว่าการมณฑลกรุงเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2442 เป็นต้นมา ปัจจุบันใช้จัดแสดงพระพุทธรูปหมวดต่างๆ ในสมัยอยุธยาที่งดงาม 

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-251 586, 035-252 795
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/chantarakasemmuseum/
อีเมล : wangchantra@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น. 

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 20 บาท
 • ชาวต่างประเทศ 100 บาท
 • นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 ก.พ. 2567

02 มี.ค. 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP “ปลาตะเพียนใบลาน” หนึ่งในผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม พ.ศ.2566 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม   ในงาน Night at The Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษม วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 - 20.00 น.    ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้พิการ และชาวไทยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 035-251 586 E-mail : wangchantra@gmail.com Inbox : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม : Chantharakasem National Museum 

16 ก.พ. 2567

28 เม.ย. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง กับกิจกรรม “ชาววัง พาชม” นำชมสุดพิเศษ จาก ภัณฑารักษ์ชาววัง ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์และความทรงจำ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังจันทรเกษม   งาน Night at The Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษม ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.30 น. (วันละ 1 รอบเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567   ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้พิการ และชาวไทยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.035-251 586 E-mail: wangchantra@gmail.com Inbox: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม:Chantharakasem National Museum

01 ก.พ. 2567

29 ก.พ. 2567

15 มกราคม 2567
กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Night at The Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษม เพื่อให้ชยลโฉมความงามของโบราณสถานสำคัญอันเป็นที่ประทับ ของพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงเวลาค่ำคืน พร้อมด้วยกิจกรรมสุด Exclusive อีกมากมายรอต้อนรับทุกท่าน   เปิดให้เข้าชม พระราชวังจันทรเกษม ตั้งแต่เวลา 16.30 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (ซื้อบัตรเข้าชมได้ถึงเวลา 20.30 น.)   ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้พิการ และชาวไทยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 035 251 586 E-mail: wangchantra@gmail.com

20 มิ.ย. 2566

02 ก.ค. 2566

20 มิถุนายน 2566
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมบนผืนผ้า Batik workshop สร้างสรรค์งานผ้าบาติก   วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดย วิทยากรจากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและมัดย้อม ตำบลบ้านชุ้ง   ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน) สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 035 251 586  หรือ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม เปิดทำการวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์

19 พ.ย. 2564

19 พฤศจิกายน 2564
ลอยกระทงวันนี้ ถ้ายังไม่รู้จะไปไหน เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชม พร้อมรับกระทงฟรี  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม:Chantharakasem National Museum จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  รับฟรีกระทง จำนวน 1 ใบ ณ ห้องจำหน่ายบัตร (จำนวนจำกัด)    มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ถ่ายรูปสวยๆ  แถมด้านหน้าพระราชวังจันทรเกษมยังมีที่สำหรับให้ลอยกระทง และมีของกินอร่อยๆเพียบ    สอบถามข้อมูล โทร. 035 251 586
pav

/

next