กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

19 ตุลาคม 2562

ชื่นชอบ 676

85,331 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๐ ทรงมีพระราชปรารภกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นว่า “โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะนี้ สมควรจะได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษา และตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ หาควรนำไปเก็บรักษาและตั้งแสดง ณ ที่อื่นไม่”  

 

กรมศิลปากร จึงได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขึ้นเพื่อเก็บรักษา จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ รวมถึงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาคารก่อสร้างด้วยเงินบริจาคจากประชาชน ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับพระพิมพ์ที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นการสมนาคุณ  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ผู้ทรงสร้างพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นนามพิพิธภัณฑ์

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย อาคารหลัก ๓ อาคาร

 

อาคาร ๑ (อาคารเจ้าสามพระยา)

 • ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่ค้นพบจากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เศียรพรพุทธรูปสำริด จากวัดธรรมิกราช (ศิลปะอยุธยารุ่นอู่ทอง ๒ ร่วมสมัยกับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง) และกลุ่มพระพุทธรูปจากพระอุระและพระพาหาซ้ายองค์พระมงคลบพิตร รวมทั้งจัดแสดงกลุ่มพระพุทธรูปจากต่างประเทศที่ได้จากกรุวัดราชบูรณะ
 • ชั้นบน  จัดแสดงเครื่องทอง ๒ ห้อง และโถงกลางจัดแสดงกลุ่มพระพิมพ์ที่ได้จากรุวัราชบูรณะ
  • ห้องวัดมหาธาตุ จัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประกอบพุทธบูชา ปลาหินหยกเขียนลายทอง สัญลักษณ์มงคลต่างๆ รวมถึงพระพิมพ์ดุนทองและเงิน นอกจากนี้ยังจัดแสดงสถูปศิลาประดิษฐานพระบรมสารีสิกธาตุ พร้อมด้วยเครื่องสูงจากเจดีย์ศรีสุริโยทัย
  • ห้องวัดราชบูรณะ จัดแสดงพระพุทะรูป พระพิมพ์ทองคำ และเครื่องราชูปโภค มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ คือ พระแสงขรรค์ชัยศรี เครื่องราชกกุธภัณฑ์จำลอง พระปรางค์ทองคำ และเจดีย์ทองคำที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในกรุชั้นที่ ๓ 

 

อาคาร ๒ จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่พบในกรุวัดราชบูรณะ และวัดมหาธาตุ ตั้งแต่สมัยทวารวดี ลพบุรี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภัณฑ์จึงได้นำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมาจัดแสดงร่วมกัน เช่น พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ พระโพธิสัตว์อวดลกิเตศวร พระพิฆเณศ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน รัตนโกสินทร์  เพื่อความเข้าใจในความหลากหลายของศิลปะไทย

 

อาคาร ๓ อาคารเรือนไทย สร้างเป็นหมู่เรือนไทยภาคกลาง ปลูกอยู่กลางคลองฉะไกรน้อย คลองโบราณสมัยอยุธยา ภายในเรือนไทยจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อน เช่น เตาเชิงกราน หม้อดินเผาสำหรับหุงต้ม กระต่ายขุดมะพร้าว ตะกร้า กระจาด และเครื่องจับสัตว์น้ำ แสดงถึงภูมิปัญาบรรพบุรุษไทยที่สามารถดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เศียรพระพุทธรูปสำริด ศิลปะอู่ทอง ที่ได้จากวัดธรรมิกราช
 • กลุ่มพระพุทธรูปจากต่างประเทศที่จากกรุวัดราชบูรณะ
 • เครื่องทองที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในกรุชั้นที่ ๓ วัดราชบูรณะ 
 • พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ปางประทานเทศนา ศิลปะทวารวดี
 • ครุฑโขนเรือไม้จำหลัก ปางกรณมุทรา ใช้เป็นหัวเรือสมัยกรุงศรีอยุธยา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-241 587 / 035-244 570
โทรสาร : 035-241 587
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/chaosamphraya
อีเมล : chaosampraya@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.

(ปิดวันจันทร์-อังคาร วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์)

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 30 บาท
 • ชาวต่างประเทศ 150 บาท
 • นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ / ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม**

การเดินทาง

1. รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

 • ใช้ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขับผ่านสัญญาณไฟจราจร 2 จุด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อยู่ทางขวามือ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • ใช้ทางหลวงสายเอเชีย มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยข้ามสะพานบริเวณวัดกษัตราธิราช จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนอู่ทอง  ผ่านโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้วเลี้ยวซ้าย พบสัญญาณไฟจราจรแล้วเลี้ยวขวา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาอยู่ซ้ายมือ

 

2. รถไฟ ปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลงที่ สถานีอยุธยา

 • ต่อรถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถรับจ้าง 
 • นั่งเรือข้ามฟากบริเวณท่าเรือสถานีรถไฟ ข้ามไปยังท่าเรือตลาดเจ้าพรหม จากนั้นใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถประจำทางสายไก่เตี้ย

 

3. รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 

 

4. รถตู้ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 และหน้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ออกทุกชั่วโมง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

** สำหรับกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาทำหนังสือมาที่ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา" เพื่อขอละเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม  เป็นเวลาล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการ โดยส่งมาตามช่องทางตามที่ระบุไว้ ** 

 • ที่อยู่: เลขที่ 108 หมู่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • โทรสาร: 035-241 587 ต่อ 12
 • E-mail: chaosampraya@gmail.com

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

30

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 พ.ย. 2566

31 ธ.ค. 2566

09 พฤศจิกายน 2566
กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเทศกาลสำคัญ  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 - 18.30 น.    ค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท / ชาวต่างชาติ 150 บาท นักเรียน นักศึกษา เด็ก ผู้พิการ และชาวไทยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร โทรศัพท์ 035-241 587

02 มี.ค. 2566

07 มี.ค. 2566

24 กุมภาพันธ์ 2566
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “อบรมความรู้นิทรรศการอาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สำหรับมัคคุเทศก์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำชม” วิทยากร: นางสาวศศิธร โตวินัส ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา นายวีระศักดิ์ แสนสะอาด นักโบราณคดี ชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา   รับสมัครจำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน รุ่นที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. รุ่นที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น.   ** สมัครฟรีทาง Qr code ที่แนบ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ **   

30 ธ.ค. 2565

02 ม.ค. 2566

27 ธันวาคม 2565
กลับมาแล้ว กับการจัดแสดงรูปแบบใหม่  ณ อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เพื่อเป็นการมอบของขวัญให้แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   เปิดให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๓๕-๒๔๑ ๕๘๗ ต่อ ๑๑ Facebook: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร  

16 มิ.ย. 2565

17 มิ.ย. 2565

13 มิถุนายน 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง : การนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาแหล่งที่มาของโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  (เส้นทางที่ ๑ เส้นทางท่องเที่ยวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา)   วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องบรรยายฯ อาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ***รับจำนวนจำกัด สมัครทาง QR code ตามที่แนบ ภายในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕***   สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายทางวิชาการ ผ่าน facebook live พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร และชมย้อนหลังได้ที่ YouTube พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร 

09 พ.ค. 2565

12 พ.ค. 2565

09 พฤษภาคม 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “พระราชวังจันทรเกษม”  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องบรรยายฯ อาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา   ***รับจำนวนจำกัด สมัครทาง QR code ตามที่แนบ ภายในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕*** สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายทางวิชาการ ผ่าน facebook live พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร และชมย้อนหลังได้ที่ YouTube พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร
pav

/

next