กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

19 ตุลาคม 2562

ชื่นชอบ 676

40,725 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๐ ทรงมีพระราชปรารภกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นว่า “โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะนี้ สมควรจะได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษา และตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ หาควรนำไปเก็บรักษาและตั้งแสดง ณ ที่อื่นไม่”  

 

กรมศิลปากร จึงได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขึ้นเพื่อเก็บรักษา จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ รวมถึงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาคารก่อสร้างด้วยเงินบริจาคจากประชาชน ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับพระพิมพ์ที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นการสมนาคุณ  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ผู้ทรงสร้างพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นนามพิพิธภัณฑ์

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย อาคารหลัก ๓ อาคาร

 

อาคาร ๑ (อาคารเจ้าสามพระยา)

 • ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่ค้นพบจากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เศียรพรพุทธรูปสำริด จากวัดธรรมิกราช (ศิลปะอยุธยารุ่นอู่ทอง ๒ ร่วมสมัยกับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง) และกลุ่มพระพุทธรูปจากพระอุระและพระพาหาซ้ายองค์พระมงคลบพิตร รวมทั้งจัดแสดงกลุ่มพระพุทธรูปจากต่างประเทศที่ได้จากกรุวัดราชบูรณะ
 • ชั้นบน  จัดแสดงเครื่องทอง ๒ ห้อง และโถงกลางจัดแสดงกลุ่มพระพิมพ์ที่ได้จากรุวัราชบูรณะ
  • ห้องวัดมหาธาตุ จัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประกอบพุทธบูชา ปลาหินหยกเขียนลายทอง สัญลักษณ์มงคลต่างๆ รวมถึงพระพิมพ์ดุนทองและเงิน นอกจากนี้ยังจัดแสดงสถูปศิลาประดิษฐานพระบรมสารีสิกธาตุ พร้อมด้วยเครื่องสูงจากเจดีย์ศรีสุริโยทัย
  • ห้องวัดราชบูรณะ จัดแสดงพระพุทะรูป พระพิมพ์ทองคำ และเครื่องราชูปโภค มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ คือ พระแสงขรรค์ชัยศรี เครื่องราชกกุธภัณฑ์จำลอง พระปรางค์ทองคำ และเจดีย์ทองคำที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในกรุชั้นที่ ๓ 

 

อาคาร ๒ จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่พบในกรุวัดราชบูรณะ และวัดมหาธาตุ ตั้งแต่สมัยทวารวดี ลพบุรี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภัณฑ์จึงได้นำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมาจัดแสดงร่วมกัน เช่น พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ พระโพธิสัตว์อวดลกิเตศวร พระพิฆเณศ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน รัตนโกสินทร์  เพื่อความเข้าใจในความหลากหลายของศิลปะไทย

 

อาคาร ๓ อาคารเรือนไทย สร้างเป็นหมู่เรือนไทยภาคกลาง ปลูกอยู่กลางคลองฉะไกรน้อย คลองโบราณสมัยอยุธยา ภายในเรือนไทยจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อน เช่น เตาเชิงกราน หม้อดินเผาสำหรับหุงต้ม กระต่ายขุดมะพร้าว ตะกร้า กระจาด และเครื่องจับสัตว์น้ำ แสดงถึงภูมิปัญาบรรพบุรุษไทยที่สามารถดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เศียรพระพุทธรูปสำริด ศิลปะอู่ทอง ที่ได้จากวัดธรรมิกราช
 • กลุ่มพระพุทธรูปจากต่างประเทศที่จากกรุวัดราชบูรณะ
 • เครื่องทองที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในกรุชั้นที่ ๓ วัดราชบูรณะ 
 • พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ปางประทานเทศนา ศิลปะทวารวดี
 • ครุฑโขนเรือไม้จำหลัก ปางกรณมุทรา ใช้เป็นหัวเรือสมัยกรุงศรีอยุธยา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-241 587 / 035-244 570
โทรสาร : 035-241 587
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/chaosamphraya
อีเมล : chaosampraya@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.

(ปิดวันจันทร์-อังคาร วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์)

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 30 บาท
 • ชาวต่างประเทศ 150 บาท
 • นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ / ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม**

การเดินทาง

1. รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

 • ใช้ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขับผ่านสัญญาณไฟจราจร 2 จุด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อยู่ทางขวามือ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • ใช้ทางหลวงสายเอเชีย มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยข้ามสะพานบริเวณวัดกษัตราธิราช จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนอู่ทอง  ผ่านโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้วเลี้ยวซ้าย พบสัญญาณไฟจราจรแล้วเลี้ยวขวา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาอยู่ซ้ายมือ

 

2. รถไฟ ปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลงที่ สถานีอยุธยา

 • ต่อรถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถรับจ้าง 
 • นั่งเรือข้ามฟากบริเวณท่าเรือสถานีรถไฟ ข้ามไปยังท่าเรือตลาดเจ้าพรหม จากนั้นใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถประจำทางสายไก่เตี้ย

 

3. รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 

 

4. รถตู้ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 และหน้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ออกทุกชั่วโมง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

** สำหรับกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาทำหนังสือมาที่ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา" เพื่อขอละเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม  เป็นเวลาล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการ โดยส่งมาตามช่องทางตามที่ระบุไว้ ** 

 • ที่อยู่: เลขที่ 108 หมู่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • โทรสาร: 035-241 587 ต่อ 12
 • E-mail: chaosampraya@gmail.com

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

14

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 ก.ค. 2564

09 กรกฎาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live  โครงการบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม   เรื่อง : จิตรกรรมเครื่องเรือนจีนวัดเชิงท่า ตัวตนและความนิยมแห่งราชสำนักกรุงเทพฯ  ในถิ่นฐาน(จีน) แห่งกรุงเก่า วิทยากรโดย นายกิตติคุณ จันทร์แย้ม : นักวิจัยอิสระ   ผ่านทาง Facebook Live พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร  ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

26 พ.ค. 2564

24 พฤษภาคม 2564
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เปิดให้บริการเนื่องใน "วันวิสาขบูชา" วันสำคัญสากลของโลก สืบสานวัฒนธรรมอย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การระบาดของโควิด-๑๙อย่างเคร่งครัด    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑ ๕๘๗ ต่อ ๑๑ หรือ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร  

11 พ.ค. 2564

31 พ.ค. 2564

11 พฤษภาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   เปิดให้บริการ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เที่ยวชมอย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑ ๕๘๗ ต่อ ๑๑ Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

09 ม.ค. 2564

08 มกราคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๔  โดยเปิดให้เข้าชมฟรี !! ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔ (ในเวลาราชการ)  หรือดูรายละเอียดได้ที่ FB : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา   ** โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด **

28 พ.ย. 2563

06 พฤศจิกายน 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการฯ  เรื่อง “ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หลังสมัยกรุงศรีอยุธยา"  บรรยายโดย นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ  สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๓๐ น.  ณ ห้องบรรยาย อาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา    สำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔  หรือลงชื่อได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์ทาง  Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร   ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
pav

/

next