กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

14 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่นชอบ 349

2,658 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ.2538  เพื่อเปิดให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แก่ นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ ครู คณาจารย์และประชาชนทั่วไป

 

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย  มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลายรูปแบบ  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ อวกาศ ตลอดจนธรรมชาติศึกษา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลาย 

แบ่งออกเป็น 4  กลุ่ม  ประกอบด้วย 

 • นิทรรศการวิทยาศาสตร์
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • บริการวิชาการ
 • กิจกรรมการศึกษา

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • การจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการสื่อประสมที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสงสีเสียง ของเล่น ของจริง หุ่นจำลอง เกมส์ ฯลฯ
 • สื่อส่วนใหญ่เป็นสื่อประเภท Hands - on  ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการลองเล่น ลองฝึกปฏิบัติหรือค้นหาคำตอบจากการเล่นเกมส์ต่างๆ
 • จัดแสดงนิทรรศการถาวรทั้งภายในและภายนอกอาคาร  นิทรรศการชั่วคราว  และนิทรรศการเคลื่อนที่โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

115 หมู่ 6 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-352 558
โทรสาร : 035-352 559
เว็บไซต์ : http://www.ay-sci.go.th/
อีเมล : aya_scedc@nfe.go.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

 • ค่าเข้าชมนิทรรศการ 
  • หมู่คณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป คิดอัตรา 30 บาท/คน (เฉพาะนิทรรศการมีวิทยากรนำชม)
  • ยกเว้นพระภิกษุสามเณร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ

การเดินทาง

จากสี่แยกวัดพระญาติการามเข้ามาทางสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่จะอยู่ติดกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

มีระบบจองเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาด

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
6,084 ผู้เข้าชม2.56 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

14 ก.พ. 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่าน  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว "วาเลนไทน์สไตล์ ออเจ้า"  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่  กิจกรรมสานสัมพันธ์วันสองเรา การจดทะเบียนสมรส และรับของที่ระลึก  กิจกรรม "เก็บไว้ในความทรงจำ" ร่วมถ่ายภาพ Prewedding 3 ยุค ได้แก่ กรุงศรีอยุธยา , กรุงรัตนโกสินทร์ และยุคปัจจุบัน กิจกรรม "ร่วมกันทำจำขึ้นใจ" ประกอบไปด้วยการทำ Photo Gard กิจกรรมปั้นความสุขชุบความรัก และกิจกรรมรู้ใจกัน ฉันและเธอ   พิเศษสุดๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ‼️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 035 352 558
pav

/

next