กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

14 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่นชอบ 520

6,325 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ.2538  เพื่อเปิดให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แก่ นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ ครู คณาจารย์และประชาชนทั่วไป

 

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย  มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลายรูปแบบ  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ อวกาศ ตลอดจนธรรมชาติศึกษา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลาย 

แบ่งออกเป็น 4  กลุ่ม  ประกอบด้วย 

 • นิทรรศการวิทยาศาสตร์
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • บริการวิชาการ
 • กิจกรรมการศึกษา

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • การจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการสื่อประสมที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสงสีเสียง ของเล่น ของจริง หุ่นจำลอง เกมส์ ฯลฯ
 • สื่อส่วนใหญ่เป็นสื่อประเภท Hands - on  ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการลองเล่น ลองฝึกปฏิบัติหรือค้นหาคำตอบจากการเล่นเกมส์ต่างๆ
 • จัดแสดงนิทรรศการถาวรทั้งภายในและภายนอกอาคาร  นิทรรศการชั่วคราว  และนิทรรศการเคลื่อนที่โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

115 หมู่ 6 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-352 558
โทรสาร : 035-352 559
เว็บไซต์ : http://www.ay-sci.go.th/
อีเมล : aya_scedc@nfe.go.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

 • ค่าเข้าชมนิทรรศการ 
  • หมู่คณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป คิดอัตรา 30 บาท/คน (เฉพาะนิทรรศการมีวิทยากรนำชม)
  • ยกเว้นพระภิกษุสามเณร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ

การเดินทาง

จากสี่แยกวัดพระญาติการามเข้ามาทางสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่จะอยู่ติดกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

มีระบบจองเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาด

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

14 ก.พ. 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่าน  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว "วาเลนไทน์สไตล์ ออเจ้า"  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่  กิจกรรมสานสัมพันธ์วันสองเรา การจดทะเบียนสมรส และรับของที่ระลึก  กิจกรรม "เก็บไว้ในความทรงจำ" ร่วมถ่ายภาพ Prewedding 3 ยุค ได้แก่ กรุงศรีอยุธยา , กรุงรัตนโกสินทร์ และยุคปัจจุบัน กิจกรรม "ร่วมกันทำจำขึ้นใจ" ประกอบไปด้วยการทำ Photo Gard กิจกรรมปั้นความสุขชุบความรัก และกิจกรรมรู้ใจกัน ฉันและเธอ   พิเศษสุดๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ‼️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 035 352 558
pav

/

next