คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วงเวียนจุ้ยปีด

วงเวียนปืนฉีดน้ำของเด็กๆ เบื้องหลังความเจริญเมืองภูเก็ต

"วงเวียนจุ้ยปีด" เป็นอีกชื่อหนึ่งที่คนภูเก็ตเรียกขาน "วงเวียนสุริยเดช" เพราะโดยรอบวงเวียนรายล้อมไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า "จุ้ยปีด" ท่อฉีดน้ำรูปลักษณ์แปลกตาที่ฉีดน้ำไปยังอ่างน้ำพุกึ่งกลางวงเวียนจนเด็ก ๆ เรียกว่า "ปืนฉีดน้ำ"
.
แต่แท้แล้วท่อฉีดน้ำขนาดใหญ่เหล่านั้นคือ "จุ้ยปีด" เครืองมือสำคัญในเหมืองแร่ดีบุก โดยจุ้ยปีดจะทำหน้าที่ฉีดหน้าดินในชั้นแร่ให้ละลายก่อนสูบน้ำปนดินแร่ขึ้นสู่ลานกู้แร่เพื่อแยกแร่ออกจากดินเป็นขั้นต่อไปซึ่งเป็นที่มาของเหมืองที่เรียกว่า "เหมืองฉีด" โดยจุ้ยปีดที่รายล้อมวงเวียนอยู่นั้น ได้รับมาจาตระกูล "หงส์หยก" ตระกูลนายเหมืองผู้บุกเบิกการทำเหมืองฉีดในภูเก็ต
.
เหมืองฉีดเป็นวิทยาการทำเหมืองที่เป็นที่นิยมภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการนำเอาเครื่องยนต์เข้ามาแทนแรงงานคนที่จะต้องใช้เป็นจำนวนมาก โดยการใช้เครื่องยนต์ขับแรงดันน้ำผ่านท่อฉีด ฉีดหน้าดินให้ละลายและสูบน้ำดินปนแร่ขึ้นสู่รางกู้แร่แทนหการใช้แรงงานคนหาบดินในการทำเหมืองหาบ การทำเหมืองฉีด ถือเป็นวิธีที่ทำให้ได้ปริมาณแร่ดีบุกสูงและใช้แรงคนงาน ราว 15-20 คน เท่านั้น
.
จุ้ยปีด ปืนฉีดน้ำของเด็ก ๆ จึงเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความเจริญของภูเก็ตและเป็นอนุสรณ์สำหรับบอกเล่าลูกหลานถึงรากเหง้าของเกาะเล็กๆที่อุดมไปด้วยสินแร่นามว่า "ภูเก็ต"

:ศัพท์ชวนรู้ "จุ้ยปีด" หมายถึงท่อฉีดน้ำและนอกจากจะเรียกวงเวียนสุริยเดชว่าวงเวียนจุ้ยปีดแล้วที่นี้ยังถูกเรียกว่าวงเวียนน้ำพุและวงเวียนชาป้อเพราะในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นหอกระจายข่าวของราชการ คนยุคนั้นเรียกว่า "เสาพูดได้"

อ้างอิง/ข้อมูลเพิ่มเติม
1.http://www.hongsyokfamilytree.in.th/%E0%B8%9A%
2.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
3.ป้ายจารึกบริเวณวงเวียนสุริยเดช

1,143 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดภูเก็ต