คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ศาลเจ้าผ้อต่อก้ง

เก่าแก่กว่า 138 ปี ที่สถิตเทพเจ้าแห่งเทศกาลพ้อต่อ

ศาลเจ้าผ้อต่อก้ง ศาลเจ้าโบราณอายุกว่าร้อยปี ที่สถิตขององค์ผ้อต่อก้ง เทพเจ้าแห่งเทศกาลพ้อต่อและถือเป็นสถานที่จัดพ้อต่อที่ยิ่งใหญ่อีกจุดหนึ่งของเมืองภูเก็ต

#อายุกว่า139ปี
ศาลเจ้าผ้อต่อก้งเป็นชื่อเรียกที่คนส่วนใหญ่เรียกกันติดปากโดยชื่อเดิมของศาลเจ้าตามแผ่นป้ายเก่าแก่ของศาลเจ้าจารึกชื่อว่า “เซ่งเต็กเบ้ว” แปลว่า ศาลเจ้าเลิศกุศล จากหลักฐานจากแผ่นป้ายและข้อความสลักบนกระถางธูปทำให้ทราบว่าศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2423 จนถึงปัจุบันศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุกว่า 139 ปีแล้ว

#ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีการจัดงานพ้อต่อมาอย่างยาวนาน
จากคำบอกเล่า เดิมศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลปุ่นเถ่าก๊งและพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นที่เคารพของชาวชุมชนบางเหนียว ต่อมามีการจัดพิธีพ้อต่อขึ้น จึงได้มีการเขียนภาพลายเส้นองค์ผ้อต่อก้งขึ้นเป็นประธานของศาลเจ้าและบูรณะเป็นภาพปั่นนูนต่ำในเวลาต่อมา องค์พ้อต่อก้งจะมีรูปร่างน่ากลัวดั่งอสูรกายแต่เหนือเศรียรจะมีรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งถือได้ว่าศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีการจัดงานพ้อต่อมาอย่างยาวนาน

#ร่างอวตารขององค์ประโพธิ์สัตว์กวนอิม
สำหรับองค์พ้อต่อก้งนั้น ชาวภูเก็ตเชื่อว่าเป็นร่างอวตารขององค์ประโพธิ์สัตว์กวนอิม ที่แบ่งภาคไปโปรดสัตว์ในนรกภูมิและค่อยควบคุมด้วงวิญญาณไม่ให้มารบกวน สร้างความวุ่นวายให้กับมนุษย์โลก โดยพ้อต่อก้งมีอีกชื่อหนึ่งว่า ไต่ซือเอี๋ยก้งถือเป็นเทพแห่งภูตผีทั้งปวงเปรียบได้กับพระยายมราชผูเป็นเจ้าแห่งนรก

#จิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่
ความน่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องอ่องซุ่นต่ายส่ายและเรื่องการลงทันฑ์ในนรกภูมิ ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ศาลเจ้าที่มีภาพเขียนโบราณ แต่ปัจจุบันจะเป็นภาพที่เขียนขึ้นใหม่เลียนแบบของเดิมในคราวบุรณะเมื่อปี พ.ศ.2550 แต่สำหรับใครที่อยากชมของดั่งเดิมมิวเซียมรีวิวขอแอบกระซิบว่าให้เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนบางเหนียว แผ่นไม้ภาพเขียนนรกภูมิของเดิมซ่อนตัวอยู่ที่นั้น

#ชวนเที่ยวงานพ้อต่อ
ทุกปีศาลเจ้าผ้อต่อก้งจะมีกำหนดในการจัดงานพ้อต่อประจำปี ถือเป็นงานประจำปีที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาด เพราะมางานนี้นอกจากจะเป็นสิริมงคลแล้วทุกคนยังจะได้พบกับอาหารท้องถิ่นนานาชนิดโดยเฉพาะขนมเต่าแดงยักษ์นับพันตัว สื่อกลางความรักความกตัญญูที่ชาวภูเก็ตนำมาถวายองค์ผ้อต่อก้งและวิญญาณบรรชน รวมถึงการแสดงต่าง ๆ  

ช่วงจัดงานปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายนของทุกปี

 

4,027 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดภูเก็ต