กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

13 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 756

20,103 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

ภายในประกอบด้วย ๑ นิทรรศการกึ่งถาวร และ ๑ นิทรรศการชั่วคราว ได้แก่

 

 • ห้องประชุม นิทรรศการ ราชพัสตราบรมราชาภิเษก (Textiles in Thai Coronation)

 

นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ราชประเพณีไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกระจ่างชัด ด้วยเป็นพระราชพิธีที่ว่างเว้นไปนาน ๖๙ ปี นับแต่เคยมีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

 

 • ห้องจัดแสดง ๓-๔ นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ( A Royal Treasure: The Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn of Siam)

 

นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงแสดงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

 • ห้องกิจกรรม ออกแบบเพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์ฯ

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก และความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420 / (+66) (2) 225 9430
โทรสาร : (+66) (2) 225 9431
เว็บไซต์ : http://www.qsmtthailand.org/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน : 09.00 - 16.30 น.

จำหน่ายบัตรรอบสุดท้าย : 15.30 น.

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ : 150 บาท
 • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : 80 บาท
 • นักเรียน / นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) : 50 บาท
 • เด็กอายุ 12-18 ปี : 50 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี : ฟรี

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 203, 501, 503, 508, 512
 • เรือด่วนเจ้าพระยา และ เรือข้ามฝาก: ท่าเรือท่าช้าง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และกลุ่มทัศนศึกษา โดยการนัดหมายล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 225 9430 ต่อ 0 หรือ 245 โทรสาร 02 225 9431

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

บริการคู่มือนำชมนิทรรศการ และ รถเข็นสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถจอดรถได้ที่ท่ามหาราช, ราชนาวีสโมสร

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 พ.ย. 2566

12 เม.ย. 2567

01 พฤศจิกายน 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ร่วมกิจกรรม A Creative Day at the Museum เข้าชมนิทรรศการ Sirivannavari Grace Glamour Glory และร่วมกิจกรรมสนุกๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดรายการ  ติดต่อร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้โดยทำหนังสือขอเข้าชมเป็นหมู่คณะล่วงหน้า   ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 12 เมษายน 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของสำนักพระราชวัง)   เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต้องส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าชม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต้องตอบกลับแบบฟอร์มการขอเข้าร่วมกิจกรรม โดยเลือก 1 กิจกรรม / คณะ และตอบกลับผ่านทาง Google Form เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ตามจำนวน สําหรับคณะที่ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ล่วงหน้า เท่านั้น จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 30 คน / รอบ (หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินตามที่กำหนด ขอความร่วมมือคณะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความทั่วถึงในการทำกิจกรรม)   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-225-9430 ต่อ 223  หรือ E-mail : tt122@qsmtthailand.org / info@qsmtthailand.org

12 ต.ค. 2566

28 ต.ค. 2566

12 ตุลาคม 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม QSMT Exclusive Tour: SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY   ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา บรรยายโดย คุณศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์  พร้อมทำกิจกรรมระบายสีผ้าเช็ดหน้าบาติกจากลายผ้าพระราชทาน   วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.  จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 300 บาท/ท่าน สมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 25 ตุลาคม 2566  

01 ก.ย. 2566

15 ต.ค. 2566

31 สิงหาคม 2566
โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  (QSMT Young Product Designer Contest 2023)   ขอเชิญนักเรียน / นักศึกษา ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ภายใต้หัวข้อ "Inspiring Inspiration" โดยสร้างสรรค์ผลงาน ประเภทของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  จากผ้าทอฝืมือสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ   ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท  พร้อมหนังสือที่ระลึกและเกียรติบัตรจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2566   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 02-225-9430 ต่อ 223 อีเมล: ad.qsmt@gmail.com

13 มิ.ย. 2566

30 มิ.ย. 2566

13 มิถุนายน 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญร่วมสนุกกับ มุมกิจกรรมสุดพิเศษ  ได้แก่ มุมผ้าทอ สานรัก ร่วมกันทอผ้าจากกี่จำลอง มุมสีสันจากธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ มุมห้องสมุด มุมระบายสีเครื่องโขน มุมถ่ายภาพ จำลองภาพด้านหน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ ให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก   ณ โถงพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  (จำหน่ายบัตรเข้าชมรอบสุดท้าย เวลา ๑๕.๓๐ น. และวันเสาร์ปิดให้บริการ ๑๖.๐๐ น.)

15 เม.ย. 2566

17 เม.ย. 2566

10 เมษายน 2566
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ไทย 2566 พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม "แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ"    พร้อมเข้าชมนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" โดยมีเจ้าหน้าที่บริการวิชาการนำชม นิทรรศการอย่างใกล้ชิด วันละ 2 รอบ รอบเช้า เวลา 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 น.   เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ที่เดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพตามกฎการแต่งกายของพระบรมมหาราชวัง ▪ หากต้องการห่มสไบ หรือสวมชุดไทยดุสิต ควรใส่เสื้อยืด หรือเสื้อที่มีแขนด้านใน ▪ หากต้องการสวมโจงกระเบน ให้ใส่ถุงน่อง ▪ งดสวมเสื้อแขนกุด รวมถึงเสื้อกั๊ก เสื้อสั้น หรือรัดรูป ▪ งดกางเกงแบบบาง กางเกงขาสั้น กางเกงที่ฉีกขาด กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้นเหนือเข่า สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ลึก เป็นตุ๊กตากระดาษชุดไทยพระราชนิยม   สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ▪️ โพสต์ภาพแต่งชุดไทยหรือหรือชุดผ้าไทย ▪️ พร้อมติดแฮชแท็ก #แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ▪️ ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ ▪️ ส่งภาพดังกล่าวมาทางกล่องข้อความของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เพื่อรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ (e-gift card) 1 ใบต่อ 1 บัญชี (บัตรสิ้นอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)   ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 10 - 17 เมษายน 2566 พร้อมรับน้ำอบของที่ระลึกจากทางพิพิธภัณฑ์ (จำกัดวันละ 50 ชิ้น) 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง