กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

13 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 756

22,275 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

ภายในประกอบด้วย ๑ นิทรรศการกึ่งถาวร และ ๑ นิทรรศการชั่วคราว ได้แก่

 

 • ห้องประชุม นิทรรศการ ราชพัสตราบรมราชาภิเษก (Textiles in Thai Coronation)

 

นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ราชประเพณีไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกระจ่างชัด ด้วยเป็นพระราชพิธีที่ว่างเว้นไปนาน ๖๙ ปี นับแต่เคยมีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

 

 • ห้องจัดแสดง ๓-๔ นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ( A Royal Treasure: The Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn of Siam)

 

นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงแสดงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

 • ห้องกิจกรรม ออกแบบเพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์ฯ

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก และความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420 / (+66) (2) 225 9430
โทรสาร : (+66) (2) 225 9431
เว็บไซต์ : http://www.qsmtthailand.org/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน : 09.00 - 16.30 น.

จำหน่ายบัตรรอบสุดท้าย : 15.30 น.

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ : 150 บาท
 • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : 80 บาท
 • นักเรียน / นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) : 50 บาท
 • เด็กอายุ 12-18 ปี : 50 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี : ฟรี

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 203, 501, 503, 508, 512
 • เรือด่วนเจ้าพระยา และ เรือข้ามฝาก: ท่าเรือท่าช้าง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และกลุ่มทัศนศึกษา โดยการนัดหมายล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 225 9430 ต่อ 0 หรือ 245 โทรสาร 02 225 9431

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

บริการคู่มือนำชมนิทรรศการ และ รถเข็นสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถจอดรถได้ที่ท่ามหาราช, ราชนาวีสโมสร

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

24 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567

20 พฤษภาคม 2567
เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 9 พฤษภาคม 2567 พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ    ผ่านกิจกรรม The 12th anniversary of the QSMT: Find the Difference Game หาจุดที่แตกต่างจำนวน 5 จุดของภาพเหมือน ภาพละ 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล สามารถร่วมกิจกรรมในศุกร์ที่ 17, 24 และ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2567   กติกาการร่วมกิจกรรม 1. กด Like และ Share โพสต์กิจกรรมและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ 2. วงกลมจุดที่แตกต่างกันลงบนภาพ แล้วส่งภาพเป็นคำตอบที่ใต้โพสต์กิจกรรม 3. ผู้ที่ทำตามกฎกติกาครบถ้วน และตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุด 3 ท่านแรก  จะได้รับกระเป๋าผ้าจากนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ จำนวน 1 ใบ 4. จำกัดสิทธิ์ร่วมสนุกและรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล ตลอดกิจกรรม 

11 เม.ย. 2567

16 เม.ย. 2567

11 เมษายน 2567
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม  แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ พร้อมรับน้ำอบที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ฟรี  (จำกัดจำนวนวันละ 50 ชิ้น)     เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยม หรือชุดผ้าไทย(แบบสุภาพ) ตามกฎการแต่งกายของพระบรมมหาราชวัง    กดไลค์และแชร์กิจกรรมแต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐที่หน้าเฟสบุ๊คของท่าน  และนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ (จำกัดสิทธิ์ร่วมสนุกและรับน้ำอบจำนวน 1 คนต่อ 1 ขวด) หากต้องการห่มสไบ หรือสวมชุดไทยดุสิต ควรใส่เสื้อยืด หรือเสื้อที่มีแขนด้านใน หากต้องการสวมโจงกระเบน ให้ใส่ถุงน่อง งดสวมเสื้อแขนกุด รวมถึงเสื้อกั๊ก เสื้อสั้น หรือรัดรูป งดกางเกงแบบบาง กางเกงขาสั้น กางเกงที่ฉีกขาด กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้นเหนือเข่า      ระยะเวลาจัดกิจกรรม    วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.    (ยกเว้นวันที่ 15 เมษายน เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ปิดให้บริการ)   

13 มี.ค. 2567

24 มี.ค. 2567

13 มีนาคม 2567
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีปีใหม่ ปรุงน้ำอบไทยตำรับชาววัง”  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและได้ทำน้ำอบไทยตำรับชาววัง ซึ่งใช้ในการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)   วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ค่าเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 450 บาท สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/B2NJBStpx69wgzdi8

18 ธ.ค. 2566

22 ธ.ค. 2566

20 ธันวาคม 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ของตกแต่งต้นคริสต์มาสจากผ้าไทย QSMT DIY WEEK: Thai Textile Christmas Ornaments   1. Thai Silk Christmas Tree Ornament ประดิษฐ์ของตกแต่งต้นคริสต์มาสจากเศษผ้าไหม 2. Mini Silk / Lisu Cord Wreath ถักของตกแต่งต้นคริสต์มาสจากเชือกลีซอหรือเศษผ้าไหม 3. Pom-Pom Santa ประดิษฐ์ซานตาคลอสจากไหมพรมและเศษผ้าไหม    เพียงนำบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โถงพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 วันละ 2 รอบ: เวลา 10.00 – 11.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. จำกัดจำนวน 20 ท่าน/รอบ/workshop   เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 1. บัตรเข้าชม 1 ใบ / 1 สิทธิ์ / 1 กิจกรรม 2. เข้าร่วมกิจกรรมได้ เฉพาะวันที่มาซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สอบถามข้อมูล โทร. 02 225 9430

01 พ.ย. 2566

12 เม.ย. 2567

01 พฤศจิกายน 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ร่วมกิจกรรม A Creative Day at the Museum เข้าชมนิทรรศการ Sirivannavari Grace Glamour Glory และร่วมกิจกรรมสนุกๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดรายการ  ติดต่อร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้โดยทำหนังสือขอเข้าชมเป็นหมู่คณะล่วงหน้า   ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 12 เมษายน 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของสำนักพระราชวัง)   เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต้องส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าชม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต้องตอบกลับแบบฟอร์มการขอเข้าร่วมกิจกรรม โดยเลือก 1 กิจกรรม / คณะ และตอบกลับผ่านทาง Google Form เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ตามจำนวน สําหรับคณะที่ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ล่วงหน้า เท่านั้น จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 30 คน / รอบ (หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินตามที่กำหนด ขอความร่วมมือคณะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความทั่วถึงในการทำกิจกรรม)   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-225-9430 ต่อ 223  หรือ E-mail : tt122@qsmtthailand.org / info@qsmtthailand.org
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง