คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วิจิตรภูษาพัสตราภรณ์

ครั้งหนึ่งเมื่อฉันไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

นี่เป็นครั้งที่สอง ที่ฉันเข้ามาชื่นชมนิทรรศการ “วิจิตรภูษาพัสตราภรณ์” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร หรือที่เรียกกันลำลองว่า พิพิธ’วังหน้า นิทรรศการนี้จัดขึ้นชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยมาเป็นเวลานานหลายสิบปี

ปฐมบทแห่งผืนผ้า

“ภูษา” หรือ “พัสตราภรณ์” หรือที่ในบันทึกนี้จะเรียกรวมกันว่า “ผืนผ้า” ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการแห่งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 183 ชิ้น โดยได้รับบริจาค หรืออนุญาตให้นำมาจัดแสดงจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

2) สำนักการสังคีต สังกัดกรมศิลปากร

3) นิติบุคคล และเอกชน
โดยผืนผ้าที่นำมาจัดแสดงทั้งหมดนี้ล้วนมีอายุสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงที่สยาม หรือประเทศไทยมีการค้าขายผ้ากันอย่างคึกคักกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ตลอดจนประเทศในทวีปยุโรป มาตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 23 อาจกล่าวได้ว่า นิทรรศการผ้าแห่งนี้ มิใช่เป็นการจัดแสดงศิลปะเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น หากแต่ยังเป็นนิทรรศการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากผ้าโบราณเหล่านี้

1,519 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร