คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

กรุงเทพในแบบศิวิไลซ์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพฯถือเป็นแหล่งทางการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป และมีจุดเด่นที่หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน วิว ทิวทัศน์ บรรยากาศ หรือ ความศิวิไลซ์เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯในสายตาของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะชาวต่างชาตินั้นจะมองว่าเป็นภาพตัวแทนของ วัด ชุมชนโบราณ หรือ พระราชวังเก่าแก่ ซึ่งในด้านความศิวิไลซ์ถือเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นมุมมองใหม่สำหรับใครบางคนและถือเป็นจุดเด่นของภาพลักษณ์เมืองกรุงเทพฯ ซึ่งจุดชมวิวของตึกมหานครสามารถเล่าเรื่องและให้คำตอบความศิวิไลซ์ของกรุงเทพฯได้เป็นอย่างดีเนื่องจากวิวทิวทัศน์ที่จุดชมวิวนั้นสามารถชมเมืองได้ทุกมุม 360 องศา เห็นตึกระฟ้าจำนวนมากสามารถสื่อถึงความทันสมัยและศิวิไลซ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นภาพตัวแทนอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันไปแล้ว

3,594 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร