ย้อนกลับ

กรุงเทพในแบบศิวิไลซ์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพฯถือเป็นแหล่งทางการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป และมีจุดเด่นที่หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน วิว ทิวทัศน์ บรรยากาศ หรือ ความศิวิไลซ์เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯในสายตาของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะชาวต่างชาตินั้นจะมองว่าเป็นภาพตัวแทนของ วัด ชุมชนโบราณ หรือ พระราชวังเก่าแก่ ซึ่งในด้านความศิวิไลซ์ถือเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นมุมมองใหม่สำหรับใครบางคนและถือเป็นจุดเด่นของภาพลักษณ์เมืองกรุงเทพฯ ซึ่งจุดชมวิวของตึกมหานครสามารถเล่าเรื่องและให้คำตอบความศิวิไลซ์ของกรุงเทพฯได้เป็นอย่างดีเนื่องจากวิวทิวทัศน์ที่จุดชมวิวนั้นสามารถชมเมืองได้ทุกมุม 360 องศา เห็นตึกระฟ้าจำนวนมากสามารถสื่อถึงความทันสมัยและศิวิไลซ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นภาพตัวแทนอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันไปแล้ว

806 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร