ย้อนกลับ

เจ้าพระยาคู่ชีวิต

แม่น้ำเจ้าพระยากับวิถีชีวิตชาวกรุงเทพ

                  แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของกรุงเทพมหานครฯ เกิดจากการรวมและบรรจบกันของแม่น้ำทั้ง4สายที่จังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพฯทุกยุคทุกสมัยในการใช้ชีวิตของชาวกรุงเทพฯไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสัญจรคมนาคม เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ใช้อาบน้ำล้างภาชนะ ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและวิถีชีวิต ใช้ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และการประมงซึ่งจากสิ่งนี้สามารถสื่อได้ถึงวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพฯที่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการสัญจรคมนาคมสามารถสังเกตเห็นได้ทั่วไปทุกวันไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือข้ามฟาก เรือด่วน ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่คู่กับวิถีชีวิตของชาวไทย

484 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร