ย้อนกลับ

ทองหยิบ-หยอด ฝอยทอง

ขนมที่มีเชื้อสายมาจากโปรตุเกส

ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่สำรับกับข้าวไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ

โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าวคาว-หวาน โดยทั่วไปประชาชนจะทำขนมเฉพาะในงานเลี้ยง ทำบุญเลี้ยงพระ งานมงคลและงานพิธีการ 
 

ประเทศไทยครั้งยังเป็นสยามประเทศได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ เช่น จีน อินเดีย มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยส่งเสริมการขายสินค้าซึ่งกันและกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมด้านอาหารการกินร่วมไปด้วย ต่อมาในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวางไทยได้รับเอาวัฒนธรรมด้าน
อาหารของชาติต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น วัตถุดิบที่หาได้ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการบริโภคนิสัยแบบไทย ๆ จนทำให้คนรุ่นหลัง ๆ แยกไม่ออกว่า
อะไรคือขนมที่เป็นไทยแท้ ๆ และอะไรดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมของชาติอื่น เช่น ขนมที่ใช้ไข่และขนมที่ต้องเข้าเตาอบ 

อย่าง ทองหยิบ-ทองหยอด  ฝอยทอง เป็นขนมไทยที่มีประวัติอันยาวนาน

เกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โดยมีชาวโปรตุเกสนำสูตรขนมฝอยทองมาเผยแพร่ให้แก่คนไทยในสมัยอธุยธา 

ก็คือ ดอนญ่า มารี กีมาร์ เดอปิน่า (ท้าวทองกีบม้า, พ.ศ. 2202-2265) ลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุ่น ภริยาของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน)

ท้าวทองกีบม้ามีหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่องต้น เป็นผู้ทำอาหารเลี้ยงต้อนรับคณะราชทูตจากฝรั่งเศสที่มาเยือนกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น

เดิมที่สมัยนั้นคนไทยจะไม่เอาไข่เป็นส่วนผสมในการทำขนมแต่ส่วนใหญ่จะเป็น แป้ง กะทิ น้ำตาล มะพร้าว

แต่เมื่อชาวโปรตุเกสเข้ามาค้าขายกับคนไทยในยุคนั้นก็จะพาแม่บ้านมาด้วย

เลยได้มีสอนการทำขนมเหล่านี้ให้แก่คนไทยจนเป็นที่ถูกอกถูกใจและได้ทำมาจนถึงปัจจุบัน

 

ฝอยทอง หรือในภาษาโปรตุเกสคือ  fios de ovos
เป็นขนมโปรตุเกส ลักษณะเป็นเส้นฝอยๆ สีทอง ทำจากไข่แดงของไข่เป็ด เคี่ยวในน้ำเดือดและน้ำตาลทราย

ชาวโปรตุเกสใช้รับประทานกับขนมปัง กับอาหารมื้อหลักจำพวกเนื้อสัตว์ และใช้รับประทานกับขนมเค้ก ต้นแบบมาจากจากเมืองอาไวโร่ (Aveiro) เมืองชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโปรตุเกส

ทองหยิบ ประยุกต์มาจากขนม Trouxas de ovos หรือ Trouxas das Caldas

ส่วนต้นตำรับของขนมทองหยอด ดัดแปลงมาจากขนม Ovos Moles อ่านออกเสียงว่า อวุช มอลึช มีถิ่นกำเนิดจากเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของโปรตุเกส รูปร่างของขนมต้นฉบับดูละม้ายคล้ายคลึงกับเปลือกหอย

1,792 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร