คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

มหัศจรรย์ใบดำ

มหัศจรรย์ใบดำ ที่วัดประเสริฐสุทธาวาส

 

 “มหัศจรรย์ใบดำ ที่วัดประเสริฐสุทธาวาส”

 

                   วัดประเสริฐสุทธาวาส   ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 ถนนราษฎร์พัฒนา  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเก่าแก่  สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นศิลปะแบบจีนโดยแท้  พระอุโบสถเป็นรูปเก๋งจีน ก่อสร้างเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัดแต่ดูจากพระวิหารและพระอุโบสถประมาณว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เดิมทีชาวบ้านแถวเขตราษฎร์บูรณะเรียกว่า “วัดกลาง” และได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเล่ากันว่า มีชายชาวจีนซึ่งเลี้ยงหมูในแถบนั้น  เมื่อคราวพายเรือไปเก็บผักบุ้งมาเลี้ยงหมูได้ไปพบเงินเข้า 3 ตุ่ม จึงอธิษฐานว่า “ถ้าได้เงินนี้แล้วไปประกอบอาชีพแล้วร่ำรวยจะกลับมาบูรณะวัด ชายชาวจีนก็ได้ร่ำรวยตามที่อธิษฐานไว้ จึงกลับมาบูรณะวัด สิ้นค่าบูรณะ 165 ชั่ง และได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ตามจารึกในพระอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. 2381   เป็นการบูรณะวัดครั้งแรก  สันนิษฐานว่าชายชาวจีนผู้นั้นน่าจะเป็น       พระประเสริฐวานิช  (เจ้าสัวเส็ง เศรษฐบุตร) ซึ่งคงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เมื่อคราวที่บูรณวัดเสร็จ จึงเป็นที่มาของต้นสกุลเศรษฐบุตร และแตกสาแหรกวงศ์ตระกูล (Family Tree) 5 ตระกูล ใหญ่ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมไทย คือ ตระกูลเศรษฐบุตร ตระกูลเสถบุตร ตระกูลภิรมย์ภักดี ตระกูลโษยะจินดา และตระกูลประนิช

สิ่งสำคัญภายในวัด

                   ภายนอกพระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน คือมีหน้าบันชั้นลด ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในเป็นสถาปัตยกรรมรูปเก๋งจีนผนังภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนเรื่องสามก๊กเป็นภาพเขียนด้วยหมึกจีนสีดำ สันนิษฐานว่าเป็นช่างที่วาดฝีมือเดียวกับวัดราชโอรส ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่หลายวัดที่ปรากฏ เช่นวัดบวร             วัดเชตุพน  วัดนางนอง วัดพิชัยญาติ แต่มีไม่กี่ภาพ ที่มีมากที่สุดก็คือที่วัดประเสริฐสุทธาวาส มีถึง 364 ภาพ         อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีภาพวาดเรื่องสามก๊กมากที่สุด

 

                   ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อสร้อยสุวรรณรัตน์ เป็นพระประธาน ทรงปางมารวิชัย ที่ด้านหลังองค์พระ ปรากฏแผ่นศิลาจารึกของพระประเสริฐวานิชถอดความได้ดังนี้“เหตุที่พระประเสริฐวานิชบูรณะวัดเพราะเห็นว่า ทรัพย์สมบัติต่างๆ นั้นไม่ได้เป็นแก่นสาร เป็นทรัพย์สาธารณะสูญเปล่า จึงคิดนำมาฝังไว้กับพระศาสนา โดยเห็นว่าจะเป็นทรัพย์สินที่แท้จริงแห่งตน จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องมาช่วยกันสร้างวัด ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า ขอกุศลที่ทำไว้นี้ ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชั้นดุสิต ขอพระธาตุทั้งหลายได้โปรดเทศนาแก่เหล่าเทวดี ให้ได้รับรสพระธรรมและขอให้ได้สำเร็จมรรคผล ปรินิพพาน จักเป็นที่สุดแห่งความยินดี”     

                   รอบพระอุโบสถเป็นเสมาเดี่ยวทำจากหินทรายแดง สันนิษฐานว่าเป็นเสมาที่มีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา  ส่วนพระวิหารของด้านข้างพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประทับ 9 องค์ พระประธานชื่อ “หลวงพ่อท้าวสุวรรณ”        สร้างจากศิลาทรายสีแดงสมัยอู่ทอง พระพักตร์สี่เหลี่ยมพระหนุเป็นลอน เส้นพระศกเม็ดละเอียดและเปลวรัศมี   เป็นเปลวแบบสุโขทัยปางสมาธิ วิหารเป็นทรงโบราณแต่ปฏิสังขรณ์ใหม่ หน้าบัน เป็นลวดลายปูนปั้นประดับกระเบื้อง

                   ความมหัศจรรย์ที่ถูกกล่าวขานถึงมาช้านาน ทางราชการใช้สถานที่วัดประเสริฐสุทธาวาส สำหรับเกณฑ์พลเข้ารับราชการทหาร ความศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขานในเขตราษฎร์บูรณะของหลวงพ่อสร้อยสุวรรณรัตน์ หากผู้ใดไม่ประสงค์จะรับราชการทหาร ก็จะบนบานสานกล่าวกับหลวงพ่อสร้อยสุวรรณรัตน์ ไม่ให้ถูกเกณฑ์ทหาร ถ้าสำเร็จก็จะแก้บน ถวายด้วยไข่ต้มหรือ จุดประทัด ทำให้เป็นที่เลื่องลือของคนในเขตราษฎร์บูรณะ ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้น  มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมอันประเมินค่ามิได้ ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

                   ขอเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจ หากมีโอกาสได้ไปชมวัดเก่าแก่โบราณและอยู่ในกรุงเทพมหานคร ขอเชิญมาเที่ยวชมวัดประเสริฐสุทธาวาส พร้อมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ ให้ได้มาเยี่ยมชมของเก่าแก่ ของโบราณ สมัยคุณปู่ย่าตายาย ของใช้คนรุ่นเก่าที่มีเรื่องราวให้ศึกษาเรียนรู้

 

6,989 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร