คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

กรุงเทพฯ

พระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีและสวยจากประเทศอิตาลี

เรื่อง พระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีและสวยจากประเทศอิตาลี

 

"วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่มีความสวยงามเลื่องชื่อเป็นอันดับต้นของเมืองไทย จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า "The Marble Temple" ด้วยความงดงามของพระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี รังสรรค์ให้วัดเบญจมบพิตรฯ กลายเป็นอารามที่มีความวิจิตรงดงาม ด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมากทุกวันเมื่อเดินเข้ามาภายในวัดเบญจมบพิตรฯ สิ่งแรกที่ได้สัมผัส คือ ความร่มรื่นสะอาดสวยงาม สิ่งที่เราจะพบเห็นต่อมา คือ มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายภาพคู่กับพระอุโบสถหินอ่อนที่มีความงดงามน่าชม พร้อมไปกับการฟังบรรยายเรื่องราวของวัดจากไกด์นำเที่ยว ด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ และวางแบบแปลนแผนผังแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และที่ธรณีสงฆ์ สำหรับผู้อุปัฏฐากภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส มีสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น กุฏิที่อยู่ของภิกษุสามเณรเป็นระเบียบ ถือว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่งจุดแรกที่ขอแนะนำให้เดินเข้าไปชมพระอุโบสถ ถือเป็น "สถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบของศิลปะไทย" สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี เป็นทรงจัตุรมุข หลังคาซ้อน 4 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ใต้รัตนบัลลังก์บรรจุพระสรีรางคารรัชกาลที่ 5 บนผนังภายในพระอุโบสถมีลายจิตรกรรมฝาผนังรูปลายเทพนม ซึ่งต่างกับวัดอื่นที่มักจะเป็นรูปพุทธประวัติ ส่วนที่ช่องคูหาทั้ง 8 เขียนภาพสถูปเจดีย์ที่สำคัญของทุกภาค จัดเป็น "จอมเจดีย์" ในประเทศไทย มีคำบรรยายสั้นๆ เขียนความสำคัญของเจดีย์แต่ละแห่งด้วย เดินออกมาผ่านพระระเบียงรอบด้านหลัง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 52 องค์ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ มีทั้งพระพุทธรูปโบราณ และหล่อขยายหรือย่อส่วนจากพระพุทธรูปโบราณจากต่างประเทศ อาทิ อินเดีย ญี่ปุ่น พม่า ลังกา เป็นต้น ทั้งนี้ พระระเบียงรอบด้านหลังพระอุโบสถ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา นุวัดติวงศ์ เป็นผู้ทรงออก แบบพระระเบียงให้เชื่อมต่อมุขกระสันของโบสถ์ ทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ โอบล้อมไปบรรจบด้านหลังโบสถ์ เว้นเนื้อที่เป็นลานกว้าง มีประตูทางด้านทิศตะวันตก ตรงกับมุขตะวันตกของโบสถ์ ด้านใต้และด้านเหนือมี ด้านละ 2 ประตู เป็นทางออก ด้านหลังพระอุโบสถเป็นสวนหย่อมกว้าง เป็นที่ตั้งศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์ ล้อมรอบเต็มไปด้วยพุ่มไม้เล็กและต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา มีศาลาริมคลองภายในวัด ตั้งอยู่สำหรับให้เป็นที่พักเหนื่อยของแขกผู้มาเยือนวัดแห่งนี้ คลองดังกล่าวเริ่มขุดตั้งแต่เริ่มการสถาปนาวัด เพื่อแบ่งเขตเป็นส่วนพุทธาวาสและสังฆาวาส ใช้ดินที่ขุดขึ้นถมพื้นที่วัด เนื่องจากบริเวณวัดเดิมและที่ถวายเพิ่มเติมสำหรับสร้างวัดเป็นที่ต่ำ ด้วยเป็นที่สวนและนา เป็นการขุดคลองเชื่อมต่อจากสวนดุสิต คลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อให้น้ำถ่ายเทได้ อีกทั้งมีสะพานเหล็กหล่อ 3 สะพาน คือ สะพานพระรูป สะพานถ้วย และสะพานงา มีเสาสะพานละ 4 ต้น สั่งทำจากประเทศอิตาลี พื้นคอนกรีตโค้ง เพื่อการคมนาคมข้ามคลองได้สะดวก

เครดิตภาพ  https://www.renown-travel.com/temples/wat-benchamabophit.html

2,492 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร