ย้อนกลับ

ก่อนจะมีสารสิน

เรือแพขนานยนต์... พาหนะข้ามฟากของภูเก็ต

          ในยุคที่สะพานสารสินยังไม่ถูกสร้างขึ้น... คุณเคยสงสัยไหมว่าคนภูเก็ตเขาจะสามารถสัญจรข้ามฟากจากเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ได้อย่างไร?

          ใครอยากรู้... เรามีคำตอบ!

        คุณนงนาฏ แซ่แต้ หญิงวัยเกษียณชาวภูเก็ต เล่าย้อนถึงวันวานที่น่าประทับว่า ‘นี่คือ ภาพเรือแพขนานยนต์ที่ท่านุ่น จังหวัดพังงา ซึ่งเธอกับคุณแม่ใช้ข้ามฟากระหว่างเกาะภูเก็ตกับจังหวัดต่าง ๆ ’

       “ภาพนี้ถ่ายจากฝั่งภูเก็ต มองเห็นเรือแพขนานยนต์ที่ออกจากฝั่งท่านุ่นของจังหวัดพังงา จำไม่ได้แล้วว่าเขาถ่ายกันตั้งแต่ปีไหน แต่ตอนนั้นป้าน่าจะอยู่ ป.2 เมื่อก่อนชอบตามแม่ออกไปนอกเกาะบ่อย ๆ (ยิ้ม) สมัยนั้นยังไม่มีสะพานสารสิน คนที่จะมายังภูเก็ต หรือจากภูเก็ตไปพื้นที่อื่น ก็ต้องมานั่งเรือแพนี่ ลงได้ทั้งคนทั้งรถ ตอนนั่งในเรือไม่กี่นาทีก็ถึง แต่ตอนรอขึ้นเรือแพนี้นานเป็นชั่วโมง แต่ป้าก็ชอบนะสนุกดี”

         ‘เรือแพขนานยนต์’ งานบริการยานพาหนะข้ามฟากบริเวณช่องปากพระ อดีตอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัด โดยพระราชยานพาหนะรถยนต์พระที่นั่งทรงตามเส้นทางถนนเพชรเกษม และประทับแรมเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดที่เส้นทางผ่าน จังหวัดภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยได้เสด็จออกจากที่ประทับจังหวัดระนอง ถึงพื้นที่ท่านุ่น จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2502 แล้วเสด็จลงประทับเรือแพขนานยนต์ข้ามฟากมาถึงท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต ในเวลา 16.00 น.

              แต่เมื่อสะพานสารสิน ซึ่งมีความยาว 660 เมตร ได้ถูกสร้างขึ้น และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 7 กรกฎาคม 2510 เรือแพขนานยนต์ก็ถูกยกเลิกการให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน

              เหลือไว้เพียงภาพเมื่อนั้น ที่จะทำให้คนเดี๋ยวนี้หวนนึกถึงเท่านั้น

2,494 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดภูเก็ต