คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

โลหะปราสาท

โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม

         "ปราสาทเนี่ยนะอยู่ในวัด" ใช่! ปราสาทก็อยู่ในวัดได้ ในประเทศไทยก็มีปราสาทอยู่ในวัดเช่นกัน แล้วไม่ใช่เป็นปราสาทธรรมดา ๆ แต่เป็น "โลหะปราสาท"  ที่วัดราชนัดดาราม ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

         โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม เป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยและเป็นแห่งที่ 3 ของโลก แห่งแรกอยู่ที่อินเดีย แห่งที่สองอยู่ที่ศรีลังกา ตอนนี้โลหะปราสาทที่อินเดียและศรีลังกาถูกทำลายไปแล้ว ถ้าใครอยากจะมาชื่นชมความงดงามของโลหะปราสาทแล้วละก็ต้องมาที่ประเทศไทยเท่านั้น เพราะโลหะปราสาทเหลืออยู่ที่ไทยแห่งเดียวเท่านั้น เห็นไหม เราไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ได้มาอยู่ใกล้ ๆ เสพความงามไปเต็ม ๆ 

         แล้วทำไมโลหะปราสาทแห่งนี้ถึงมาอยู่ที่วัดราชนัดดารามล่ะ ? ขอกล่าวก่อนว่าวัดราชนัดดารามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ที่ชื่อว่า "ราชนัดดาราม" ที่แปลว่า "หลาน" ก็เพราะเป็นวัดที่สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทไว้ภายในวัดแทนการสร้างเจดีย์ เพื่อให้เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม และให้ชาวพุทธเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนา

          โลหะปราสาทนี้จำลองแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตามโลหะปราสาทที่ศรีลังกา แต่ยังคงลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานพุทธศิลป์ไว้อย่างลงตัวเลยทีเดียว โลหะปราสาทแห่งนี้สร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น ลดลั่นกันขึ้นไป ยอดปราสาทที่เราเห็นในแต่ละชั้นเป็นยอดบุษบกในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 ชั้นละ 12 ยอด และในชั้นที่ 7 เป็นยอดปราสาทจตุรมุขสำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ โลหะปราสาทแห่งนี้จึงมี 37 ยอด ซึ่งมีนัยหมายถึง โพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ (โพธิปักขิยธรรม คือธรรมที่นำไปสู่การนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

         หลังคาโลหะนี้มีในปีพ.ศ. 2539 (แต่เดิมยังไม่มีหลังคา) โลหะได้บูรณะโดยเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำ หาดูได้ยากมากทีเดียว แต่ปัจจุบันเราจะเห็นเป็นสีทอง เพราะมีการปิดทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ผ่านบริเวณนี้หลายปี พอมาเจอยอดสีใหม่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ

        ภายในจะมีนิทรรศการโลหะปราสาทชั้นล่าง ส่วนชั้นอื่น ๆ สามารถขึ้นบันไดไปได้ และชั้นบนสุดสามารถชมความงามในเขตพระนครที่จุดชมทัศนียภาพ 360 องศาได้ นอกจากนี้ผู้ได้เยี่ยมชมยังสามารถบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ไกล ๆ และสำหรับใครที่ต้องการความสงบ อยากทำสมาธิหรือเดินจงกรม ที่แห่งนี้ก็มีพื้นที่พิเศษให้ด้วยค่ะ

        เราคิดว่าโลหะปราสาทแห่งนี้มีคุณค่า มีความงาม ทั้งยังตั้งอยู่ในประเทศไทย หากจะเดินทางมาชมก็สะดวกสุด ๆ ไม่ว่าจะขับรถมาเองหรือขึ้นรถโดยสารประจำทางก็สะดวกไม่แพ้กัน ชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมมากมาย คนไทยโชคดี มีของดีอยู่ใกล้ ๆ ก็สามารถมาชมความงดงามของโลหะปราสาทกันได้ทุกวันเลยนะคะ 

7,870 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร