คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ตามรอยเสด็จฝ่ายใน

วังสวนสุนันทา ฝ่ายในที่ไม่ไกลเกินฝัน

สวนสุนันทา...ตามรอยเสด็จฝ่ายใน...ที่ไม่ไกลเกินฝัน

"สวนสุนันทา" เมื่อพูดถึงแล้วคุณนึกถึงอะไร 
อาจจะคิดถึงมหาวิทยาลัย อาจจะคิดถึงย่านสามเสน อาจจะนึกถึงวังเก่า

เราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดเช่นนั้น เรารู้ว่าสวนสุนันทาคือชื่ออดีตวังเก่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แต่สิ่งที่เราเพิ่งได้ทราบมาไม่นานคือ สวนสุนันทาไม่ใช่แค่วังธรรมดา หากแต่เป็น "พระราชฐานของฝ่ายใน" อีกแห่งนอกเหนือจากเขตพระราชฐานชั้นในที่ตั้งอยู่ในรั้วพระบรมมหาราชวัง 

เราเป็นคนรุ่นใหม่ธรรมดา ๆ ที่สนใจเรื่องราวของฝ่ายในจากการอ่านนิยายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องสี่แผ่นดิน

ชีวิตของเจ้านายฝ่ายในกระตุ้นความสนใจเราได้ถึงที่สุดขนาดที่ว่าเราอยากลองจะย้อนเวลาเข้าไปในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วไปถวายตัวกับเสด็จสักพระองค์แล้วใช้ชีวิตอยู่ในนั้น 

แต่ความเป็นจริงก็หาทำได้ไม่ ดังนั้นการได้ตามรอยเสด็จฝ่ายใน ก็เปรียบดังเป็นฝันลม ๆ แล้ง ๆ อย่างหนึ่ง 

ทว่าบ่ายวันหยุดที่เราตัดสินใจตระเวนเที่ยวชมย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์  จุดมุ่งหมายของเราคือ สามเสน หรืออดีตทุ่งสามเสนอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังดุสิตที่ซึ่งเต็มไปด้วยหมู่พระที่นั่งที่งามสง่า วังเจ้านายที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้ดั่งเวลาถูกหยุดนิ่งไปเมื่อกว่าร้อยปีก่อน  

และเราได้ค้นพบฝ่ายในแห่งพระราชวังดุสิต นั่นคือ วังสวนสุนันทา 

วังสวนสุนันทาซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นที่ตั้งของตำหนักสายสุทธานภดล ซึ่งเป็นพระตำหนักของ

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 

พระองค์และข้าราชบริพารได้มาประทับที่วังสวนสุนันทาแห่งนี้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 

ทันทีที่เราก้าวเท้าเข้าไปในตัวตำหนัก เราสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของอดีตที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ข้างใน ปัจจุบันตำหนักแห่งนี้ได้ถูกปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และยังคงสภาพเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด เราจึงคิดว่าการที่เราได้มาเยือนที่แห่งนี้ เปรียบเสมือนเราได้เดิมตามรอยเสด็จพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ได้เข้ามาเห็นสภาพแวดล้อมของพระองค์อย่างที่เราใฝ่ฝันไว้

เมื่อเราเข้ามาจะเห็นชั้นล่างถูกเปลี่ยนเป็นสำนักงานที่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์กำลังทำงาน เราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณป้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ พร้อมบอกให้เราเดินชมได้ตามสบายโดยคุณป้าพาเราไปที่โถงบันไดซึ่งครั้งหนึ่งคือบันไดของเสด็จฝ่ายในของพระตำหนักนี้ ขึ้นมาแล้วเราได้เห็นภาพของตัวเองยืนอยู่กลางพระตำหนัก...มองไปเห็นห้องนั่งเล่นที่ยังคงจัดไว้ราวกับพร้อมที่จะต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน โต๊ะเขียนหนังสือที่สภาพดั่งเช่นกำลังถูกใช้งาน ห้องบรรทมที่สัมผัสได้ถึงชีวิตของพระองค์ 

เราใช้เวลาอยู่ในตำหนักนี้ราวๆหนึ่งชั่วโมงได้ ส่วนใหญ่เวลาหมดไปกับการดื่มด่ำกลิ่นของอดีตกาลที่อบอวลอยู่ ณ ที่แห่งนี้ สำหรับเราที่นี่ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์หรือวังเก่าที่หลงเหลืออยู่ หากแต่เป็นร่องรอยของวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมชาววังที่สามารถสัมผัสได้จริง และยังทำให้ความฝันลม ๆ แล้ง ๆ ในวันนั้นกลายเป็นจริงในวันนี้ ... 

9,898 views

4

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร