คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สวนสมเด็จ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือเรียกสั้นๆอีกชื่อว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่พ.ศ.2536 เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติและพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน

   พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสัญลักษณ์ถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอนุสรณ์สถานคู่กับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานไว้ภายในส่วนหน้าของอุทยาน

   อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่1 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดจนเหตุการณ์พระราชพิธีพระบรมศพและประวัติชุมชนย่านวัดอนงคารามที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกัน และ อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่2 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

 

บริเวณสวนส่วนในประกอบไปด้วย “บ้านจำลอง” ที่จำลองข้อมูลตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในตัวบ้านจะประกอบไปด้วยห้องทำทอง ห้องนอน และห้องครัว ถัดจากตัวบ้านไปหนึ่งห้องคือบ้านป้าสมบูรณ์ซึ่งเป็นร้านที่สมเด็จย่าโปรดที่จะมาอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำ

แผ่นหินแกะสลัก เปรียบดังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสมือนร่มไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกป้องชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข

     ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ปัจจุบันชั้นบนปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดแสดงหมุนเวียนตลอดทั้งปี

      ทิมบริวารและบ่อน้ำโบราณ เรือนข้าทาสบริวารของท่านแพ บุนนาค ลักษณะตัวอาคารเป็นตึกแถวรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 บ่อน้ำโบราณที่มาพร้อมบ้านท่านแพ บุนนาค เป็นบ่อน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยการโพงน้ำ คือใช้ถังน้ำจ้วงน้ำและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่ผูกติดกับถังน้ำ

 

ข้อมูลจาก : คุณ พรเพ็ญ เอี่ยมศิริวัฒน์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้อมูลจากหนังสือ : เอกสารประกอบการอบรมมัคคุเทศก์น้อยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรียบเรียง : นางสาว ภักดิพร ดีโสภา นิสิตชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6,013 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในกรุงเทพมหานคร