กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

27 เมษายน 2565

ชื่นชอบ 149

8,654 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตร ที่ต้องการนำเสนอแนวคิด แรงบันดาลใจ และการสร้างจิตสำนึกดีๆ ผ่านหลักคำสอนและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙)  เพื่อส่งต่อให้เด็กเยาวชน รวมทั้งประชาชน ได้นำไปต่อยอดพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

 

ภายในมีการสาธิตและฐานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ

 • พื้นที่นา
 • พื้นที่เพาะปลูก
 • พื้นที่เลี้ยงสัตว์
 • พื้นที่กักเก็บน้ำ
 • สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ อาทิ ไก่ เป็ด แพะ เป็นต้น

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บ้านของพ่อ มีกิจกรรมดีดี ที่พร้อมนำเสนอให้แก่หน่วยงานของท่านได้เข้ามาร่วมสนุกและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน (กรุณาโทรศัพท์นัดจองวันและรับทราบรายละเอียดล่วงหน้า)
 • สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถเข้ามาเดินชม ถ่ายรูป และเข้าร่วมกิจกรรมย่อยกับบ้านของพ่อ อาทิ กิจกรรมสานปลาตะเพียนใบลาน , กิจกรรมทำไข่เค็ม ,กิจกรรมปลูกข้าว,กิจกรรมปลูกไม้มงคล

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

158 หมู่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 089-965 7998 / 096-7984898

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา 08.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดการเข้าศึกษาดูงานโทร.098-965 7998

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านกาแฟ
 • ลานจอดรถ

3

แบ่งปัน