กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

10 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 445

2,743 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ตั้งอยู่ในสวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด ถนนฉลองกรุง  เขตหนองจอก ภายในจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ มุสลิม คริสต์ และชาวไทยมอญ ในเขตหนองจอก  ไว้อย่างครบถ้วน  แบ่งออกเป็น

 

1.ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวไทยพุทธ มุสลิม จีน มอญ และคริสต์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

2.ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ที่มีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ส่งผลให้ชาวหนองจอกมีความเป็นอยู่เรียบง่าย  และได้สร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาผ่านงานต่างๆ  อาทิ  ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม และด้านอื่นๆ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับเขตหนองจอก

 

3.ของดีและท่องเที่ยว

  • ชมของดีเขตหนองจอก  มีชื่อเสียงทางงานด้านฝีมือ โดยเฉพาะการทำกรงนกเขา  การทำบ้านจำลอง  การทำเรือจำลอง เครื่องประดับคริสตัล การทำประดิษฐ์ออมสินจากลูกมะพร้าว 
  • เครื่องจักสาน หมวกถัก ผ้าคลุมผม ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
  • การละเล่นไก่ชนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขตหนองจอก

 

4.เที่ยวที่เด่น  สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเขตหนองจอกด้วยรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างหรือรถจักรยาน  มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน  อาทิ  วัดหนองจอก  วัดใหม่เจริญราษฎร์  มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน  ศาลเจ้าปึงเถ้ากง  วัดนักบุญเทเรซ่า นอกจากนั้น  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่น่าสนใจคือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

 

                               

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารพิพิธภัณฑ์สวนไม้มงคล พระราชทาน 76 จังหวัด ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชม วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • มาจากมีนบุรีหรือหนองจอก เมื่อเลี้ยวเข้าถนนฉลองกรุง สวนไม้มงคลจะอยู่ด้านซ้ายมือ สังเกตซ้ายมือเมื่อถึงโรงงาน FBT ให้ชิดซ้าย (อย่าขึ้นสะพานข้ามคลองลำมะขาม) สวนไม้มงคลจะตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามคลอง
  • มาจากลาดกระบัง เมื่อเข้าสู่ถนนฉลองกรุง สวนไม้มงคลจะอยู่ด้านขวามือ ให้กลับรถ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง