กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

20 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 164

8,707 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง  ปตท. ตั้งใจพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมือง และเรียนรู้เรื่อง “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีต ให้คนกรุงได้ร่วมกันตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เปิดให้บริการเมื่อ ปี พ.ศ.2558 ประกอบด้วย

 

อาคารนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็นหลัก คือ "กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม" และ "ต้นแบบของนวัตกรรมอาคารเขียว" ในกระบวนการก่อสร้างและการคัดเลือกวัสดุต่างๆ ภายในอาคาร แบ่งเป็น

 

จุดที่ 1 : ห้องภาพยนตร์สั้น นำเสนอเรื่องราวของ “ครอบครัวไม้” ที่ปลูกฝังตระหนักเกี่ยวกับธรรมชาติจากป่าในกรุง และมีแรงบันดาลใจในการส่งต่อทัศนคติในการเปลี่ยนโลกให้เป็นสีเขียวไปยังคนอื่นๆ ในสังคม

 

จุดที่ 2 : ผนังดินบดอัดและนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ไม้

 

ก่อสร้างโดยใช้วัสดุดินธรรมชาติเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับตัวอาคาร ซึ่งการออกแบบนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นตามมาตรฐาน LEED ภายใต้การรับรองของสภาอาคารเขียว ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจุดยอดนิยมสำหรับการถ่ายภาพ โดยมีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ จัดแสดงโชว์ที่ผนังระหว่างทางเดินเข้าอาคาร อาทิ

 • เมล็ดไม้พืชชายน้ำ มีลักษณะพิเศษ คือ เล็กและมีน้ำหนักเบา
 • เมล็ดไม้ที่เป็นอาหารและสมุนไพร สามารถรับประทานได้
 • เมล็ดไม้ผลัดใบ เป็นเมล็ดไม้ของกลุ่มพืชที่มีการผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง
 • เมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิด หรือค้นพบที่ประเทศไทยเป็นที่แรก เช่น มะค่าแต้ เป็นต้น
 • เมล็ดไม้เศรษฐกิจ เช่น สัก พะยูง เป็นต้น
 • เมล็ดไม้ยืนต้นที่มีดอกสวยงาม เช่น ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ เป็นต้น
 • เมล็ดไม้พืชน้ำกร่อย เป็นกลุ่มพืชที่สามารถเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณที่มีความเค็ม

 

 

 จุดที่ 3 : ห้องนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 นำเสนอเรื่องราวการขยายตัวของเมืองใหญ่และผลกระทบที่เกิดขึ้น

- การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- เกาะความร้อน การกัดเซาะชายฝั่ง

- มาตรฐานพื้นที่สีเขียว

- ประโยชน์ของต้นไม้ 1 ต้น

- ความสัมพันธ์ของป่า น้ำ ดิน  และมนุษย์

 

 

 • ส่วนที่ 2

- นำเสนอเรื่องราวประโยชน์ของต้นไม้

- เรื่องราวป่าบางกอกหรือป่าดั้งเดิมของกรุงเทพ อาทิ ป่าน้ำกร่อย, ป่าดิบลุ่ม

- จำลองบรรยากาศ และวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพในอดีต ผ่านภาพยนตร์สั้นเรื่องของยายกับหลาน

 

 

 • ส่วนที่ 3 เรื่องราวการปลูกป่าของ ปตท. และองค์ความรู้ต่างๆ

- Timeline การปลูกป่าของ ปตท.

- นิทรรศการเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ และ 3 องค์ความรู้หลัก ได้แก่

1.ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้จากพระราชดำริ

2.ผืนป่า 1 ล้านไร่ของ ปตท.

3.ทฤษฎีการปลูกป่าของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ

 

 

 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ออกแบบเป็น "ทางเดินชมชั้นเรือนยอด(Sky Walk)" มีความสูงตั้งแต่ระดับพื้นดินถึงระดับความสูง 10.2 เมตร ระยะทาง 200 เมตร สำหรับเป็นเส้นทางเรียนรู้และชมทัศนียภาพผ่านเรือนยอดของสังคมพืชต่างๆ เชื่อมไปสู่ "หอชมป่า(Observation Tower)" ความสูง 23 เมตร ที่สามารถชมศูนย์เรียนรู้แบบรอบทิศทาง โดยตลอดเส้นทางจะสัมผัสได้ถึงการเติบโตของกล้าไม้เล็กๆ สู่การเป็นป่านิเวศที่ปลูกสมบูรณ์

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

9 สิ่งที่ไม่ควรพลาด !!!

1.ทางเดินเข้าอาคาร

2.ทางเดินผนังดินบดอัด

3.ห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้

4.โถงยางนา : สัญลักษณ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ

5.Mini Theater ภาพยนตร์สั้น คน ป่า เมือง

6.ทางเดินชมชั้นเรือนยอด(Sky Walk) ความสูง 10.2 เมตร

เส้นทางเรียนรู้และชมทัศนียภาพผ่านเรือนยอดไม้

7.หอชมป่า(Observation Tower) ความสูง 23 เมตร

8.แหล่งกำเนิดพลังงาน Solar Cell

9.Roof Garden หลังคาสวนสีเขียว

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 81 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-136 6380
โทรสาร : 02-136 6381
เว็บไซต์ : http://www.pttreforestation.com
อีเมล : pttmetroforest@pttplc.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)

เวลา 09.00-18.00 น. สามารถ Walk in ได้ตลอดเวลาทำการ

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 92 (เคหะร่มเกล้า - อนุสาวรีย์) 
 • รถตู้ (อนุุสาวรีย์ชัย - หัวตะเข้) ลงหน้าโรงพยาบาลสิรินธรข้ามถนนแล้วต่อสองแถวสีน้ำเงิน สายตลาด 999 (นำชัย) - วัดกิ่งแก้ว 
 • รถไฟฟ้า BTS
  • ลงสถานีอ่อนนุช ทางออก 1 แล้วตรงไปยัง Big C Extra ข้ามถนนเพื่อต่อรถเมล์สาย 1013 พระโขนง - หัวตะเข้ ลงตรงโรงพยาบาลสิรินธร หลังจากนั้นข้ามถนนมาต่อสองแถวสีน้ำเงิน สายตลาด 999 (นำชัย) - วัดกิ่งแก้ว 
  • ลงสถานีอุดมสุข ทางออก 5 แล้วต่อแท็กซี่หน้าร้าน Lawson 108 Shop 

 

 • รถยนต์ ใช้ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ไปทางบางนาเมื่อเห็นป้ายถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง ให้ชิดซ้ายสุด ขับจนเจอ 3 แยก สังเกตุป้ายสีน้ำเงินเขียนว่า "โครงการป่าในกรุง" ให้เลี้ยวขวา ขับต่อประมาณ 4 กิโลเมตร โครงการป่าในกรุงจะอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ระหว่างถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 23 กับ ซอย 25

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ข้อแนะนำในการเข้าศึกษาเยี่ยมชม

 • ผู้เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานสามารถจอง วันและเวลา ที่ยังว่างผ่านเว็บไซต์
  www.pttreforestation.com/BookingProjects.cshtml ก่อนวันเข้าศึกษาดูงานล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ประสานงาน จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ทั้งบุคคลและเป็นหมู่คณะ รวมแล้วไม่เกิน 30 คนต่อรอบ โดยศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงจะมีวิทยากรนำชมตลอด 90 นาที มีบริการทั้งสิ้น 4 รอบต่อวัน
 • เจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อประสานข้อมูลรายละเอียด และยืนยันการเข้าศึกษาดูงานจากท่านล่วงหน้าก่อนวันเยี่ยมชม 1 วัน เพื่อยืนยันการเยี่ยมชม

 

*หมายเหตุ*

 • สถาบันปลูกป่า ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันสถานะการจองจากสถาบันปลูกป่า ปตท. แล้วเท่านั้น
 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิม
 • กรุณาตรงต่อเวลา โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15-30 นาที
 • กรณีที่มีคณะเข้าเยี่ยมชมมากกว่า 30 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงไปยังโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-136 6380

 

*ติดต่อสอบถาม*

 • โทรศัพท์: 02-136 6380 (หยุดทุกวันจันทร์)
 • แฟกซ์: 02-136 6381
 • อีเมล์: pttmetroforest@pttplc.com

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

26 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

26 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.  เปิดให้บริการเยี่ยมชมตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เท่านั้น   รายละเอียดรอบการเข้าเยี่ยมชม 1.วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 2.เปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน รอบเช้า : 9.00 - 12.00 น. รอบบ่าย : 13.00 - 16.00 น. 3.จำกัด 50 ท่าน/รอบ 4.จองผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ที่เบอร์ 02-136-6380   ข้อกำหนดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน มีดังนี้ 1. ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน จองเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 2. ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ 3. ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ บริเวณประตูหน้าทางเข้า 4. ขอความร่วมมือสแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณประตูหน้าทางเข้า ก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมชม

20 มิ.ย. 2564

24 มิ.ย. 2564

22 มิถุนายน 2564
มาทดสอบสายตา กับกิจกรรม “ภาพไหนใช่เลย”   หลังจิ๊กซอว์นี้มีรางวัล ทุกท่านที่ร่วมสนุกมีสิทธิ์รับ “Gitf Set Godji” จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 set)   กติการ่วมสนุกง่าย ๆ 1. กด Like Fanpage Facebook : ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าเเละระบบนิเวศ ปตท. 2. กด Share โพสต์นี้ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)  ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/934731969898103/posts/4174298462608088/?d=n 3. คอมเมนต์หมายเลขคำตอบที่ถูกต้องใต้โพสต์กิจกรรมนี้เท่านั้น คอมเมนต์ไหนตอบถูกและทำตามกติกาได้อย่างครบถ้วน   ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 25 มิถุนายน 2564  

16 พ.ค. 2564

21 พ.ค. 2564

17 พฤษภาคม 2564
ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ชวนมาแบ่งปันประสบการณ์ ท่องเที่ยวธรรมชาติสุดประทับใจ ที่นึกถึงทีไรต้องยิ้มทุกที "มีเรื่องเด็ด อย่าเก็บไว้คนเดียว"    กติการ่วมสนุกง่าย ๆ 1. กด Like Fanpage Facebook ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าเเละระบบนิเวศ ปตท. 2. กด Share โพสต์นี้ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) 3. บอกเล่าประสบการณ์ของท่านใต้โพสต์นี้เท่านั้น  ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/934731969898103/posts/4067465516624717/?d=n   คอมเมนต์ไหนโดนใจคณะกรรมการมากที่สุดมีสิทธิ์รับกระเป๋า GODJI ไปเลย  จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 1 ชิ้น)  สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

10 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

24 มีนาคม 2564
ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กลับมาเปิดให้บริการเยี่ยมชม  ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น และงดบริการเยี่ยมชมในรูปแบบ Walk in   รายละเอียดรอบการเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 1. เปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. 2. จำกัด 50 ท่าน/รอบ 3. จองผ่านทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-136-6380 เท่านั้น   เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจึงขอกำหนดข้อให้บริการ ดังนี้ 1. ทุกท่านที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง  ต้องทำการจองผ่านทางโทรศัพท์อย่างน้อย 3 วัน ที่เบอร์ 02-136-6380 เท่านั้น 2. ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 3. ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ บริเวณประตูหน้าทางเข้า 4. อย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่าน “แอพพลิเคชั่นไทยชนะ”

11 ม.ค. 2563

09 มกราคม 2563
#มหกรรมวันเด็กแห่งชาติ2563 ที่#ป่าในกรุง วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.   พบกับการผจญภัยที่สุดแสนตื่นเต้น รอให้คุณหนูๆได้มาสัมผัส มาร่วมกันผจญภัยเพื่อหาคำตอบและไขความลับเกี่ยวกับคุณต้นไม้ ในกิจกรรม "The Forest Ranger ตอน...ตะลุยอาณาจักรต้นไม้"   ** ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!! **  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-136-6380 หรือทาง inbox ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าเเละระบบนิเวศ ปตท.
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง