กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

16 กรกฎาคม 2563

ชื่นชอบ 595

22,150 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซึ่งได้ทรงพระราชทานนามให้แก่ท่าอากาศยานหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ซึ่งมีความหมายว่า “แผ่นดินทอง

 

ภายในพื้นที่ ๙๐๐ ตารางเมตรของอาคารพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆไว้ ซึ่งประกอบด้วย  ประวัติความเป็นมาของกิจการการบินในประเทศไทย และรายละเอียดในการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจ โดยแบ่งออกเป็น ๙ ห้อง ได้แก่ 

 

ห้องที่ ๑ : ใต้ฟ้าพระบารมี  ห้องแห่งการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปวงชนชาวไทย

 

ห้องที่ ๒ : แผ่นดินนี้…แผ่นดินทอง บอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนสุวรรณภูมิอันเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและอารยธรรมระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ซึ่งในปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของประเทศไทย ซึ่งมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน ในห้องนี้ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ เช่น กลองมโหระทึกสำริด ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากสำริดของคนในดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนอันรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์กว่า ๒,๐๐๐ ปีก่อน

 

ห้องที่ ๓ : วันเวลาแห่งความสำเร็จ  แสดงเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงริเริ่มและมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงมีพระราโชบายก่อตั้งกิจการการบินในประเทศไทย กระทั่งได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงการจัดแสดงประวัติการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่แรกเริ่มจนเปิดให้บริการในพุทธศักราช ๒๕๔๙

 

ห้องที่ ๔ : เส้นทางสู่ความภูมิใจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "มหาราชปราชญ์แห่งน้ำ" พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ณ วังไกลกังวล สรุปความว่า "การระบายน้ำบริเวณสานมบินสุวรรณภูมิ ให้พิจารณาขุดลอกคลองระบายน้ำโดยมีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใช่เพื่อระบายน้ำเฉพาะบริเวณสนามบิน ให้พิจารณารวมบริเวณรอบๆด้วย"  ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบ และยังมีส่วนช่วยในการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการดำรงชีวิตและการเกษตรของชุมชนต่างๆในพื้นที่รอบท่าอากาศยานอีกด้วย

 

ห้องที่ ๕ : ๙ มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ ในการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ขณะนั้น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงาน ภายในห้องนี้ได้อธิบาย มหัศจรรย์ ๙ อย่าง ในการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น การปรับปรุงคุณภาพดิน  การก่อสร้างเสาหลักขนาดใหญ่(Pylon)  การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารโดยใช้คานเหล็กขนาดใหญ่(SuperTruss)  การก่อสร้างโครงเหล็กอาคารเทียบเครื่องบิน(5 Pin Truss) รวมถึงการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการย้ายการปฏิบัติการของท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอน

 

ห้องที่ ๖ : อัตลักษณ์ไทยสู่สากล  แนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะอันโดเด่น ด้วยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแห่งอนาคต เป็นการออกแบบตกแต่งที่หลอมรวมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ศิลปกรรม อันวิจิตรงดงาม และละเอียดอ่อนของไทย เข้ากับความล้ำสมัยของสถาปัตยกรรมแห่งโลกอนาคตได้อย่างลงตัว สง่างาม อันเป็นการต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยสัมผัสบรรยายกาศของความเป็นไทยตั้งแต่ก้าวแรกสู่แผ่นดินทอง

 

ห้องที่ ๗ : ศักยภาพระดับโลก  บอกเล่าถึงความมุ่งมั่นและแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการไปสู่การเป็นท่อากาศยานชั้นนำที่ดีที่สุดในระดับสากล ตามแผนยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่นานาชาติ (International Gateway) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

ห้องที่ ๘ : ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม สะท้อนเรื่องราวการให้ความสำคัญในการบริการด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจ เกิดความมั่นใจในการให้บริการที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ  ได้ชื่อว่าเป็น "ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม" ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน โดยรอบ ด้วยความจริงใจ รวมถึงการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ห้องที่ ๙ แสงทองส่องทางสู่ปลายฟ้า "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเลข ๙ ยังมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ห้องนี้จึงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการนำเลข ๙ มาเป็นเลขมงคลในการคำนวณการออกแบบก่อสร้าง และวิดีทัศน์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เติบโตก้าวหน้า และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง         

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารจอดรถ 3 ชั้น 6 หรือฝั่งตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 062-593-9996/ Call Center: 1722
อีเมล : svbmuseum@airportthai.co.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถไฟฟ้า Airport Rail Link 

     

     ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.
  • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ขสมก. จำนวน 3 เส้นทาง

- สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต(ถนนรามอินทรา)

- สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต(ทางด่วนพระราม 9)

- สาย 558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เซ็นทรัลพระราม 2

  • รถตู้สาธารณะ บริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1 ประตู 1 และ 8

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาด, ลิฟต์, รถวีลแชร์

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

12

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง