กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

09 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 523

6,478 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง  ตั้งอยู่ ณ วัดสุธาโภชน์ จัดแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมทั้งเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผ่านนิทรรศการโซนต่างๆ  ได้แก่
 
 
  • เรื่องราวและร่องรอย สังคมชาวน้ำ ของชาวลาดกระบังในอดีต เนื่องจากมีคูคลองแม่น้ำไหลผ่านกว่า 70 สาย ชาวลาดกระบังจึงมีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับสายน้ำ โดยมีคลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองสายหลัก

 

  • ประเพณีและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เนื่องจากเขตลาดกระบัง มีผู้คนอาศัยอยู่หลากหลายเชื้อชาติและศาสนา ทั้งชาวมอญ  ชาวมุสลิม และชาวไทยพุทธ  เกิดเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สะท้อนอัตลักษณ์และตัวตนของผู้คนออกมาเป็นวิถีชีวิต ประเพณี และการละเล่น อาทิ ประเพณีตักบาตรพระร้อย  ตักบาตรน้ำผึ้ง  การแห่หงส์ธงตะขาบ การเล่นสะบ้า ประเพณีผีอีจู้ การละเล่นผีกระด้ง ฯลฯ

 

  • คนดีศรีลาดกระบัง  จัดแสดงประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาวลาดกระบัง เช่น

- เจ้าจอมมารดากลิ่น(ซ่อนกลิ่น) ในรัชกาลที่ 4 เป็นเจ้าจอมมารดาผู้มีเชื้อสายมอญ เป็นผู้ถวายที่ดินและสร้างวัดสุธาโภชน์ เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและเป็นที่พำนักของภิษุและสามเณร   

- เจ้าคุณทหาร หรือ เจ้าคุณกลาโหม  เป็นชื่อเรียกเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค) พระสมุหกลาโหม ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเป็นผู้ควบคุมการขุดคลองประเวศบุรีรมย์ ผ่านลาดกระบังไปจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
  • นอกจากนี้ บริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้ง "พิพิธภัณฑ์เรือมาด" และ "กุฏิไม้สักโบราณอายุกว่า 100 ปี" ภายในมีข้าวของเครื่องใช้ของพระภิษุสงฆ์  หินบดยา และตู้เก็บพระไตรปิฎกให้ได้เยี่ยมชม
 
 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดสุทธาโภชน์ เลขที่ 132 ถนนเลียบคลองมอญ(ซอยฉลองกรุง 8) แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02-360-6520

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 143 151  1013เล็ก

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง