คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หอดูดาวฯ สองทะเล

หอดูดาวสงขลา

สวัสดีชาว Museum Thailand ทุกๆคนครับ

วันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ หอดูดาว สองทะเล นั่นก็คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ละติจูด  7 0 9’ 29’’ N 1000  36' 39'' E บริเวณตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นับเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้ สนับสนุนวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน บริการวิชาการทางดาราศาสตร์และงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจร

 

ภายในเนื้อที่ 25 ไร่  นั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารไว้สำหรับให้บริการวิชาการดาราศาสตร์ไว้ 3 อาคาร ได้แก่ อาคารอำนวยการ อาคารฉายดาว  อาคารหอดูดาว   และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อาทิ จุดชมวิวที่มีมุมเปิดกว้างมากกว่า 270 องศา ให้สามารถมองทัศนียภาพของเมืองสงขลาได้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ ลานดูดาวที่จัดแสดงสัญลักษณ์รูปกลุ่มดาวแมงป่อง เป็นต้น ที่ตั้งจึงสามารถมองเห็นทั้งสองทะเล คือ ทะเลสาบสงขลา และ ทะเลอ่าวไทย นั่นเอง

 

ที่ตั้ง: 79/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

เปิดดำเนินการ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด

 

สนใจดูข้อมูลได้ที่ : http://www.narit.or.th/index.php/songkhla-observatory หรือ https://www.facebook.com/ROPSongkhla/

ขอบคุณรูปภาพ จาก เพจ https://www.facebook.com/ROPSongkhla/ ด้วยนะครับ

 

2,010 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา