กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโหนด นา เล

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโหนด นา เล

04 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 511

4,426 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เมื่อปี พ.ศ.2544 ชุมชนตำบลท่าหิน ได้รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจะอนุรักษ์และฟิ้นฟูวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเอง ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์จากวิถีการทำตาลโตนด  วิถีการทำนา วิถีการประมง(ชาวเล) จึงเกิดศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด-นา-เลขึ้น

 

วิถีโหนด นา เล มีความหมาย คือ

 • “โหนด” มาจากการทำ ตาลโตนด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาล ซึ่งที่เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่ชุมชน
 • “นา”  มาจากการ ทำนา ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน
 • “เล” มาจาก วิถีชาวเล ที่ทำประมงน้ำจืดในทะเลสาบสงขลา

 

ภายในศูนย์การเรียนรู้แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 โซน  ได้แก่

 • โซนวิถีโหนด
 • โซนวิถีนา
 • โซนวิถีเล

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโหนด นา เล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 11/4 หมู่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
โทรศัพท์ : 074-590 546, 081-2757156
โทรสาร : 074-590 546
อีเมล : poonsup123@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน ** แต่ต้องติดต่อล่วงหน้า อย่างน้อย 5 - 7 วัน **

ค่าเข้าชม

แบบหมู่คณะ

 • จำนวน 10-50 คน  ราคา 299 บาท/คน
 • จำนวน 50 คนขึ้นไป ราคา 199 บาท/คน
 • ค่าอาหาร 100 บาท/คน
 • ค่าเรือ 80 บาท/คน

การเดินทาง

จากสงขลา ขับไปทางอำเภอสทิงพระ เจอสี่แยกไฟแดงวัดบ่อแดง ให้เลี้ยวซ้าย ประมาณ 5 กม. จะเจอสี่แยกท่าหินให้เลี้ยวขวา เข้าไป 200 เมตร ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล อยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดท่าหิน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองล่วงหน้าอย่างน้อย 5-7 วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถบัส

7

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง