กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

04 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 543

6,774 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ เป็นสถานที่ที่ชาวสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาในคุณความดีและความเสียสละของพลเอกเปรมฯ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ  ปัจจุบันปรับปรุงเป็นหอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเป็นสวนสาธารณะ  แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน , ค่ายพักแรม(Camping)  

 

ต่อมามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์เป็น 3 ส่วน คือ

 

  • บริเวณที่ 1   

- หอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  

- รูปเหมือนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์     

- บ้านพธำมะรงค์(จำลอง)

 

  • บริเวณที่ 2  

- สวนสาธารณะ  

- ประติมากรรมกลางแจ้ง  

- สวนพฤกษศาสตร์  

- สวนตาลโตนด  

- แหล่งน้ำกลางสวน  

- เวทีเปิดและอัฒจันทร์ธรรมชาติ  

- ลานวัฒนธรรมกลางแจ้ง  

- ศูนย์จำหน่ายเครื่องดื่ม  

- อาคารบริการท่าเทียบเรือ 

- ศูนย์บริการท่องเที่ยวทางน้ำ

 

  • บริเวณที่ 3  

- ศูนย์บริการการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติชีวภาพป่าชายเลน  (walk way) ความยาว 800 เมตร 

- ศาลานิทรรศการ เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน

- ลานพักแรม(Camping) สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

- ศูนย์ฝึกอบรม(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11)  

- อาคารบ้านพักพนักงาน   และเรือนเพาะชำ

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-330 267-8
โทรสาร : 074-330 267
เว็บไซต์ : http://home.generalprempark.com/
อีเมล : info@generalprempark.com

วันและเวลาทำการ

  • หอประวัติฯ เปิดวันอังคาร-วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์-วันจันทร์) เวลา 09.30-16.30 น.
  • สวนสาธารณะ เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง