กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

04 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 598

3,839 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส ตั้งอยู่ ณ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง เป็นพิพิธภัณฑสถานที่เกิดขึ้นจากความใส่ใจและสนใจในการรักษาเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของพระราชศีลสังวร(ช่วง อตฺถเวที) ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นอันมาก ได้เก็บรวมรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในเขตอำเภอสทิงพระและเขตอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งโบราณวัตถุที่มีผู้นำมาถวายตั้งแต่ครั้งก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำมาจัดแสดงที่อาคารไม้ โดยจัดตั้งเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของวัดมัชฌิมาวาส เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในงานวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2483 ถือเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งแรกในจังหวัดสงขลา

 

ปี พ.ศ.2496 พระราชศีลสังวร(ช่วง อตฺถเวที) ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารศาลาการเปรียญ เพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์หลังใหม่แทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด และได้เรียกชื่อว่า "ภัทรศีล์พิพิธภัณฑ์"  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2504 ได้รับการยกฐานะให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุฯ มีชื่อเรียกในทางราชการว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภัทรศีลสังวร” หรือ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส”

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พบในเขตอำเภอสทิงพระและเขตอำเภอใกล้เคียง  อันเป็นหลักฐานสำคัญแสดงให้เห็นว่า ผู้คนในบริเวณแหลมทอง สุวรรณภูมิคงมีศาสนาหรือลัทธิของตนเองอยู่ เช่น การถือผี ไหว้บรรพบุรุษ เซ่นไหว้ผีตามธรรมชาติ จนกระทั่งได้มีการแพร่เข้ามาของศาสนาฮินดู  ซึ่งปรากฏหลักฐานที่พบตามแหล่งโบราณคดีทั้งบนพระธรรมจักร พระพิมพ์ สถูปจำลอง แผ่นอิฐ และผนังถ้ำ เขียนด้วยภาษาบาลี อักษรปัลละเป็นข้อความเกี่ยวกับหลักธรรมที่คัดออกมาจากพร ะไตรปิฎกจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • พระพิมพ์สมัยทวารวดี
  • พระศิวะในปางพระเทพครู
  • ปฎิทินโบราณ

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311 728
โทรสาร : 074-311 881
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/machimavas/index.php/th/

วันและเวลาทำการ

วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 

(หยุดวันจันทร์-วันอังคาร และวัดหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากสามแยกถนนกาญจนวนิชตัดกับถนนไทรบุรี ตรงขึ้นไปตามถนนไทรบุรีประมาณ 4 กิโลเมตรจะถึงวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร  

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน