กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

24 มิถุนายน 2565

ชื่นชอบ 1,918

40,831 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ 

การจัดแสดงใช้วัตถุของจริงประมาณ 50,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังมี ผสมผสานกับสื่อหลากชนิด อาทิ หุ่นจำลอง เสียง ภาพ วิดีทัศน์ โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ ในอาคาร 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มอาคารนวมินทร์ ประกอบด้วย

         -ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์

         -ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ

         -ห้องมีดและศาสตราวุธ

         -ห้องอาชีพหลัก

         -ห้องเครื่องมือจับสัตว์

         -ห้องเครื่องปั้นดินเผา

         -ห้องผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มอาคารหลังคาบลานอ

        -ห้องกระต่ายขูดมะพร้าว

        -ห้องศิลปหัตถกรรม

        -ห้องจัดการศึกษา

        -ห้องนันทนาการ

        -ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป

        -ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว

กลุ่มอาคารหลังคาปั้นหยา

        -ห้องวัฒนธรรมโลหะและโ,หัช

        -ห้องการละเล่นพื้นบ้าน

        -ห้องมุสลิมศึกษา

        -ห้องเหรียญและเงินตรา

กลุ่มอาคารหลังคาจั่ว จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวใต้

        -ห้องสามสมเด็จฯ เพื่อนเกลอและประเพณีการเกิดแบบโบราณ

        -ห้องการเล่นของเด็กภาคใต้

        -ห้องการฝากตัวเข้าเรียนกับพระ การผูกเกลอ

        -ห้องประเพณีการบวช

        -ห้องความเชื่อโชคชะตาราศีและวัฒนธรรมการรักษาพยาบาล

        -ห้องประเพณีออกปากกินวาน

        -ห้องปรเพณีขึ้นเบญจา

อาคารนวภูมินทร์

        -ห้องสงขลาศึกษา

        -ห้องเอกสารท้องถิ่น*

        -ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น*

        -ห้องพิพิธภัณฑ์ภาพ*

        -ห้องพิพิธภัณฑ์เสียง*

*เปิดให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการ

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ห้องพิพิธภัณฑ์ภาพและห้องพิพิธภัณฑ์เสียง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-591 611-2 หรือ 093-575 8827
โทรสาร : 074-591 619
เว็บไซต์ : http://www.ists.tsu.ac.th/
อีเมล : folklore.ists@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

เวลา 08.30-17.00 น.

ค่าเข้าชม

  • เด็ก 10 บาท / นักศึกษา 20 บาท
  • ผู้ใหญ่ 50 บาท
  • ชาวต่างชาติ 100 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่เบอร์ 074-591 611-2 หรือ 093-575 8827

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

51

แบ่งปัน