กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

05 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 1,765

17,583 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ 

การจัดแสดงใช้วัตถุของจริงประมาณ 50,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังมี ผสมผสานกับสื่อหลากชนิด อาทิ หุ่นจำลอง เสียง ภาพ วิดีทัศน์ โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ ในอาคาร 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มอาคารนวมินทร์ ประกอบด้วย

         -ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์

         -ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ

         -ห้องมีดและศาสตราวุธ

         -ห้องอาชีพหลัก

         -ห้องเครื่องมือจับสัตว์

         -ห้องเครื่องปั้นดินเผา

         -ห้องผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มอาคารหลังคาบลานอ

        -ห้องกระต่ายขูดมะพร้าว

        -ห้องศิลปหัตถกรรม

        -ห้องจัดการศึกษา

        -ห้องนันทนาการ

        -ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป

        -ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว

กลุ่มอาคารหลังคาปั้นหยา

        -ห้องวัฒนธรรมโลหะและโ,หัช

        -ห้องการละเล่นพื้นบ้าน

        -ห้องมุสลิมศึกษา

        -ห้องเหรียญและเงินตรา

กลุ่มอาคารหลังคาจั่ว จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวใต้

        -ห้องสามสมเด็จฯ เพื่อนเกลอและประเพณีการเกิดแบบโบราณ

        -ห้องการเล่นของเด็กภาคใต้

        -ห้องการฝากตัวเข้าเรียนกับพระ การผูกเกลอ

        -ห้องประเพณีการบวช

        -ห้องความเชื่อโชคชะตาราศีและวัฒนธรรมการรักษาพยาบาล

        -ห้องประเพณีออกปากกินวาน

        -ห้องปรเพณีขึ้นเบญจา

อาคารนวภูมินทร์

        -ห้องสงขลาศึกษา

        -ห้องเอกสารท้องถิ่น*

        -ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น*

        -ห้องพิพิธภัณฑ์ภาพ*

        -ห้องพิพิธภัณฑ์เสียง*

*เปิดให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการ

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ห้องพิพิธภัณฑ์ภาพและห้องพิพิธภัณฑ์เสียง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-591-611, 094-7358746
โทรสาร : 074-591 619
เว็บไซต์ : http://www2.tsu.ac.th/org/ists/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) เวลา 08.30-17.00 น.

ค่าเข้าชม

เด็ก                     10    บาท

นักศึกษา               20    บาท

ผู้ใหญ่                  50    บาท

ต่างชาติ                100   บาท

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรธรรมราช พัทลุง อำเภอหาดใหญ่ และเข้าจังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 950 กิโลเมตร

2.โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-สงขลา และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

3.โดยรถไฟ มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังอำเภอหาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ

4. โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

31

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง