กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

17 มกราคม 2566

ชื่นชอบ 649

16,739 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มต้นรวบรวมและเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ จากการนำนักศึกษาออกศึกษาภาคสนามมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และได้นำตัวอย่างบางส่วนมาจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจเข้าชม ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ ซึ่งนับเป็น 1 ใน 4 ของพิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จึงยกระดับเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับคณะวิทยาศาสตร์ และต่อมาตั้งชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยรวมกิจกรรมในส่วนของพิพิธภัณฑ์พืชเข้าไว้ด้วยกันเพื่อขยายกิจกรรมให้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาแก่ชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ และเป็นแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

จากผลงานวิจัยและการจัดเก็บตัวอย่างต้นแบบอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานของพิพิธภัณฑสถานแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และในปี พ.ศ.2549 ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม ตั้งชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี” หรือ “Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Meseum” พร้อมทั้งมีพระราชานุญาติให้อัญเชิญพระนามาภิไทยย่อ “สธ” มาประดิษฐาน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี จึงดำเนินภารกิจเพื่อ สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นับแต่นั้นมา

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ได้จัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาไว้ในบริเวณตึกพิพิธภัณฑ์ฯ หรือ “ตึกไดโนเสาร์” เนื่องจากบริเวณด้านหน้าตึกมีรูปปั้นของไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยตั้งอยู่ 3 ตัว  พื้นที่จัดแสดงหลักๆ 6 บริเวณ ได้แก่

 

 • พื้นที่นอกอาคาร จัดแสดงลักษณะของพืชพรรณ และระบบนิเวศ

- ชนิดของหิน

- พืชป่าชายหาด

- สังคมพืชชุ่มน้ำ

 

 • โถงอาคาร ใช้เป็นพื้นที่รวมพลเพื่อแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ฯ ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวนิทรรศการหลัก พื้นที่ดังกล่าวยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเล็กๆ เช่น

- ตู้ปลาน้ำจืดและตู้ปลาน้ำเค็ม

- หุ่นจำลองปลาฉลามและปลากระเบน

- นิทรรศการแสดงพันธกิจของพิพิธภัณฑ์

 • พื้นที่ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับต้นกำเนิดของธรรมชาติ ตั้งแต่การก่อเกิดจักรวาล ไปจนถึงการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ โดยมีการจัดเรียงเนื้อหาตามช่วงเวลา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงความเป็นมาของโลก ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน

- อวกาศและดวงดาว

- ธรณีวิทยา

- หินและแร่

- ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และคาบสมุทรไทย

- การกำเนิด และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

- ซากดึกดำบรรพ์

- มาตราธรณีกาล

 • ชั้นลอย มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  เป็นพื้นที่นิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย
 • ชั้นที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นพื้นที่ที่อธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจริง ซึ่งจะสร้างความรู้สึกตื่นเต้น และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชมได้

- สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

- โครงกระดูก

- ปะการัง

- สัตว์ขาข้อ

- มอลลัสก์ (ปลาหมึก และหอย)

- ปลา

- สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน

- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

- เมล็ด และผล

 • ชั้นที่ 3 ระบบนิเวศ เป็นการจำลองระบบนิเวศแบบต่างๆ โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

- ระบบนิเวศทางทะเล

- ระบบนิเวศชายฝั่ง

- ระบบนิเวศป่าเขตร้อน

- ระบบนิเวศเขาคอหงส์

- ระบบนิเวศถ้ำหินปูน

- บริการเชิงนิเวศของป่า

- ระบบนิเวศในแนวปะการังเทียม

- ระบบนิเวศย่อยบนต้นไทร

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8
โทรสาร : 0-7444-6682
เว็บไซต์ : http://www.nhm.psu.ac.th/
อีเมล : psu.museum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 09:00-16:00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/HHpV6kDSsHHbKy7V8?g_st=ic

ค่าเข้าชม

• เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร/ ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี

• นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ. ท่านละ 20 บาท

• ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป ท่านละ 30 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 • กรณี walk in ไม่เกิน 15 ท่าน สามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วเข้าชม ภายในอาคารได้เลย
 • กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ มีรอบเข้าชม ดังนี้

- รอบที่ 1 เข้าชม เวลา 09:00-10:30 น.

- รอบที่ 2 เข้าชม เวลา 10:30-12:00 น.

- รอบที่ 3 เข้าชม เวลา 13:00-14:30 น.

- รอบที่ 4 เข้าชม เวลา 14:30-16:00 น.

 

**หมายเหตุ จำกัดจำนวน รอบละ ไม่เกิน 150 คน

(1) จองเข้าชมเป็นหมู่คณะผ่านระบบจองเข้าชมได้ที่ เว็บไซต์ https://nhm.psu.ac.th/booking/

(2) กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรบรรยายนิทรรศการ

กรุณาติดต่อและจองเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ 074-282 782

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

17

แบ่งปัน

กิจกรรม

05 มิ.ย. 2566

01 ก.ค. 2566

02 มิถุนายน 2566
PSUNHM ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพ  ตอน “แปลงร่างสัตว์ฟันแทะ เป็นลายเส้นการ์ตูน"  วันที่ 1 กรกรฎาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   รับสมัคร นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น  บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 20 คน (ปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบจำนวนที่กำหนด)   คลิกลงทะเบียน : https://forms.gle/D5YyB16kCVPDK3kn6 ค่าลงทะเบียน 800 บาท/คน (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อุปกรณ์และวิทยากร)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-282 785 ติดต่อ คุณมนต์ราช (ในวัน-เวลาราชการ) E-mail: awatsaya.p@psu.ac.th (คุณอวัศยา) ที่ตั้ง ตึกหลังไดโนเสาร์ ม.อ.หาดใหญ่ https://maps.app.goo.gl/3xt2wfNiGZ9P7yob8?g_st=ic

01 มิ.ย. 2566

24 มิ.ย. 2566

19 พฤษภาคม 2566
PSUNHM ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ ธรรมชาติศึกษา “ค้างคาวเมืองไทย” ตอน: การถ่ายภาพและบันทึก/วิเคราะห์เสียงค้างคาว (Nature Explorers: Bats - Pics & Sounds) ฝึกกับวิทยากรตัวจริงเสียงจริง โดย ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานค้างคาว   วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่(โตนงาช้าง) และถ้ำสีสอน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/42Ozwpk ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท   หัวข้อปฏิบัติการ เทคนิคการสำรวจและจำแนกชนิดค้างคาว การถ่ายภาพค้างคาวเพื่อการจำแนกชนิด การถ่ายภาพค้างคาวในสตูดิโอให้เหมือนจริงในธรรมชาติ การดักถ่ายภาพพฤติกรรมค้างคาวในธรรมชาติ การบันทึกและวิเคราะห์เสียงค้างคาว   Exclusive: รับไปเลย โปรแกรม BatSound Pro พร้อม license Key to species ค้างคาวเมืองไทยที่ครอบคลุมที่สุดที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน หนังสือค้างคาวใน ม.อ.และเขาคอหงส์   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข โทร. 089-8761196 หรือ email: pipat.s@psu.ac.th

12 พ.ค. 2566

21 พ.ค. 2566

12 พฤษภาคม 2566
PSUNHM ชวน “ล่องใต้แลเล เสน่ห์เมืองสามน้ำ” กับเส้นทางสุดปัง ทะเลน้อยอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พื้นที่ชุ่มน้ำ แห่งแรกของประเทศไทย แวะชมวิวบนสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ล่องเรือดูนกและชมควายน้ำ ในอุทยานนกน้ำทะเลน้อย และพรุควนขี้เสี้ยน เรียนรู้การสานกระจูด ทำแป้งสาคู พร้อมลงมือทำจริง ชมแหล่งดึกดำบรรพ์ต้นยุคไทรแอสซิก วัดภูเขาทอง ชมแปลงนาสาธิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรนาโปแก   วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท (รวมค่าอาหารและค่าเดินทางตลอดทริป) รับสมัครด่วน ที่นั่งรับจำนวนจำกัด **รับสมัครถึงวันที่ 19 พ.ค.66 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน** คลิกลงทะเบียน : https://forms.gle/59wh5gDKHDmQkmvU9   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเปมิกา (พิพิธภัณฑ์ฯ) โทร. 074-282784 หรือ Inbox เพจ https://www.facebook.com/psunhm

31 มี.ค. 2566

18 เม.ย. 2566

31 มีนาคม 2566
PSUNHM ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ ตอน Hug ป่าไม้ ฮักป่ามั้ย  ณ เขาคอหงส์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงานช้าง จังหวัดสงขลา   กิจกรรมจัดในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566    ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,800 บาท (รับลงทะเบียนเฉพาะผู้มีอายุ 7-12 ปี)  รับจำนวนจำกัด 40 เท่านั้น มี STAFF ดูแลตลอดกิจกรรม   กิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ดังนี้ กิจกรรม “ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ” กิจกรรม Walk Rally “ใช่เธอหรือไม่? กิจกรรมเดินป่าเขาคอหงส์ 5 สถานี กิจกรรม “เติมสีให้ซากดึกดำบรรพ์ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง” กิจกรรม “นักสำรวจตัวน้อยตะลุยโตนงาช้าง” กิจกรรม “นักสืบสายน้ำ”  กิจกรรม “บอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติโดยนักวิจัยตัวน้อย”   คลิกสมัคร : https://forms.gle/p3NSTGnhBbKXMCT97 ปิดรับลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน  - ค่าลงทะเบียนเมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และขออนุญาตไม่รับลงทะเบียนหน้างาน - สำหรับเลขบัญชีทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนเข้ามา - ผู้ร่วมโครงการ จะได้รับของที่ระลึกมากมายคุ้มที่สุดเท่าที่จัดมา   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณนัจ (พิพิธภัณฑ์ฯ) โทร. 074-282782 และ 074-282783 ในวัน-เวลาราชการ หรือ inbox page Facebook : https://www.facebook.com/psunhm

23 มี.ค. 2566

31 มี.ค. 2566

23 มีนาคม 2566
เที่ยว พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.หาดใหญ่ ต้อนรับ SUMMER พบกับนิทรรศการสุดฮิตในพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้ง 3 ชั้น ให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงงานอินเตอร์แอคทีฟ ในระดับพรีเมี่ยม   ชั้น 1 Kinect Air Touch กับนิทรรการ Tree of life : ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการ ให้น้องๆได้สัมผัสการเล่นโดยใช้มือไปแตะสิ่งมีชีวิตที่แสดงบนผนัง  ใช้มือเอื้อมหยิบมาใส่ในกล่องปริศนาที่อยู่บนต้นไม้ผ่านระบบเซนเซอร์ เพื่อให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในสายวิวัฒนาการใด   ชั้น 2 Virtual Aquarium โลกใต้ทะเลเสมือนจริง โลกแห่งการเรียนรู้ ผ่านศิลปะแบบใหม่ ให้เด็ก ๆ ได้พบกับประสบการณ์โลกของสัตว์น้ำเสมือน ที่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเองผ่านสื่อดิจิทัล  โดยน้องๆสามารถระบายสีสัตว์น้ำต่างๆ  และนำไปผ่านเครื่องสแกนพิเศษเพื่อให้ผลงานของตนเอง  แสดงผลบนโลกใต้ทะเลบนจอ TV ขนาดใหญ่กว่า 80 นิ้ว   ชั้น 3 Interactive Floor เป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องสนุกราวกับว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  โดยการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้เหมือนกับการออกกำลังกายไปในตัว  วิธีการเล่นง่ายๆ เพียงแค่เคลื่อนไหวผ่านบริเวณที่มีการแสดงภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกราฟิกตามธีมงานต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นตามเทศกาล     พิพิธภัณฑ์ เปิดให้บริการวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 09:00-16:00 น. อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมนิทรรศการ • เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร / ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี • นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ. ท่านละ 20 บาท • ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป ท่านละ 30 บาท   จองเข้าชมเป็นหมู่คณะผ่านระบบจองเข้าชมได้ที่ https://nhm.psu.ac.th/booking/ กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรบรรยายนิทรรศการ  กรุณาติดต่อและจองเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง