กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

14 ตุลาคม 2563

ชื่นชอบ 649

6,973 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มต้นรวบรวมและเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ จากการนำนักศึกษาออกศึกษาภาคสนามมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และได้นำตัวอย่างบางส่วนมาจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจเข้าชม ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ ซึ่งนับเป็น 1 ใน 4 ของพิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จึงยกระดับเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับคณะวิทยาศาสตร์ และต่อมาตั้งชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยรวมกิจกรรมในส่วนของพิพิธภัณฑ์พืชเข้าไว้ด้วยกันเพื่อขยายกิจกรรมให้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาแก่ชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ และเป็นแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

จากผลงานวิจัยและการจัดเก็บตัวอย่างต้นแบบอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานของพิพิธภัณฑสถานแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และในปี พ.ศ.2549 ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม ตั้งชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี” หรือ “Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Meseum” พร้อมทั้งมีพระราชานุญาติให้อัญเชิญพระนามาภิไทยย่อ “สธ” มาประดิษฐาน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี จึงดำเนินภารกิจเพื่อ สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นับแต่นั้นมา

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ได้จัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาไว้ในบริเวณตึกพิพิธภัณฑ์ฯ หรือ “ตึกไดโนเสาร์” เนื่องจากบริเวณด้านหน้าตึกมีรูปปั้นของไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยตั้งอยู่ 3 ตัว  พื้นที่จัดแสดงหลักๆ 6 บริเวณ ได้แก่

 

 • พื้นที่นอกอาคาร จัดแสดงลักษณะของพืชพรรณ และระบบนิเวศ

- ชนิดของหิน

- พืชป่าชายหาด

- สังคมพืชชุ่มน้ำ

 

 • โถงอาคาร ใช้เป็นพื้นที่รวมพลเพื่อแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ฯ ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวนิทรรศการหลัก พื้นที่ดังกล่าวยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเล็กๆ เช่น

- ตู้ปลาน้ำจืดและตู้ปลาน้ำเค็ม

- หุ่นจำลองปลาฉลามและปลากระเบน

- นิทรรศการแสดงพันธกิจของพิพิธภัณฑ์

 • พื้นที่ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับต้นกำเนิดของธรรมชาติ ตั้งแต่การก่อเกิดจักรวาล ไปจนถึงการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ โดยมีการจัดเรียงเนื้อหาตามช่วงเวลา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงความเป็นมาของโลก ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน

- อวกาศและดวงดาว

- ธรณีวิทยา

- หินและแร่

- ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และคาบสมุทรไทย

- การกำเนิด และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

- ซากดึกดำบรรพ์

- มาตราธรณีกาล

 • ชั้นลอย มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  เป็นพื้นที่นิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย
 • ชั้นที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นพื้นที่ที่อธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจริง ซึ่งจะสร้างความรู้สึกตื่นเต้น และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชมได้

- สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

- โครงกระดูก

- ปะการัง

- สัตว์ขาข้อ

- มอลลัสก์ (ปลาหมึก และหอย)

- ปลา

- สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน

- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

- เมล็ด และผล

 • ชั้นที่ 3 ระบบนิเวศ เป็นการจำลองระบบนิเวศแบบต่างๆ โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

- ระบบนิเวศทางทะเล

- ระบบนิเวศชายฝั่ง

- ระบบนิเวศป่าเขตร้อน

- ระบบนิเวศเขาคอหงส์

- ระบบนิเวศถ้ำหินปูน

- บริการเชิงนิเวศของป่า

- ระบบนิเวศในแนวปะการังเทียม

- ระบบนิเวศย่อยบนต้นไทร

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8
โทรสาร : 0-7444-6682
เว็บไซต์ : http://www.nhm.psu.ac.th/
อีเมล : psu.museum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-เสาร์ 

เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

จำกัดวันละ 4 รอบ รอบละไม่เกิน 50 ท่าน

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.30 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.
 • รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น.
 • รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น.

.

***จองเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://nhm.psu.ac.th/booking

ค่าเข้าชม

 • นักเรียน นักศึกษา 20 บาท
 • บุคคลทั่วไป 30 บาท
 • เด็กเล็ก เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถจองผ่าน https://www.nhm.psu.ac.th/exhibition-th/admission-th/

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

8

แบ่งปัน

กิจกรรม

16 ต.ค. 2564

17 ต.ค. 2564

12 ตุลาคม 2564
กิจกรรมพิเศษเดือนตุลาคม "เกมปอปูฉันคือใคร?"  Thai Stamp Museum x PSUNHM ชวนรู้จักน้องปู 4 พันธุ์ใหม่ในแสตมป์ พร้อมลุ้นรางวัลฟรี   คำถาม : บึกบึนก้ามโต อยู่โก้ๆ แถวชายฝั่งทะเลอันดามัน มาเจอฉันได้ ในจ.ระนองถึงจ.สตูล ทายซิ…ฉันคือปูชนิดไหน !?! ก.เสฉวน ข.ปูนาขาเก ค.ทหารยักษ์ปากบารา   กติการ่วมสนุก 1.Like & Share โพสต์นี้ พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ  2.แท็กเพื่อนที่อยากชวนไปดูปู อย่างน้อย 1 คน 3.แคปภาพข้อ1-2และโพสต์คำตอบใต้ Comment ในนี้ได้เลยจ้า https://fb.watch/8B0ejnaY8k/   สุ่มผู้โชคดีที่ตอบถูก รับรางวัลสุดพิเศษ  30 รางวัล ได้แก่ แสตมป์ & โปสต์การ์ดน้องปูครบเซ็ต 10 รางวัล ที่รองแก้วน้องปูสุดน่ารัก 10 รางวัล สมุดโน้ตน้องปูซูซ่า ปาทังกา ปาทังกี  10 รางวัล   ร่วมสนุกวันนี้ – 17 ตุลาคม 2564                              ประกาศผล 19 ตุลาคม 2564 Facebook : Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum หรือสั่งซื้อแสตมป์ชุดปูได้ที่ https://bit.ly/3lduIqg

17 ส.ค. 2564

16 สิงหาคม 2564
ชวนน้อง "เปิดหน้าต่างเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว"  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่เพจ Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum   พบกับ 10.15-10.50 น. กิจกรรมสัตว์ซ่อนแอบ  กิจกรรมที่พาน้องๆไปตามหาสัตว์ที่ซ่อนแอบอยู่ ใครตอบถูกตอบไว รับรางวัลที่ระลึก 11.00-10.45 น. กิจกรรมสตัฟฟ์เต่า  จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างเต่าเพื่อการจัดแสดง วิชาการแบบนี้ไม่ได้เรียนรู้กันง่ายๆ มีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ระหว่างชมตลอด live 13.30-14.15 น. กิจกรรมสตัฟฟ์กุ้งและกั้ง  ไปดูวิธีการสตัฟฟ์กุ้ง และกั้งกัน และมีคำถามแจกของรางวัลเช่นเดียวกัน

18 ส.ค. 2564

16 สิงหาคม 2564
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ที่เพจ Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum   10.15-10.35 น. กิจกรรม รู้จัก วันวิทยาศาสตร์ 10.40-11.30 น. กิจกรรม Virtual museum 13.30-14.10 น. กิจกรรม New Species 14.15-15.00 น. กิจกรรม ชวนเพื่อน สำรวจสิ่งมีชีวิต รอบบ้าน  

16 ส.ค. 2564

11 สิงหาคม 2564
เปิดตัวนิทรรศการใหม่ “ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย” แล้วพบกันบน Live Stream ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ต้อนรับมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   รับชม รับฟังเรื่องเล่าจากนักวิจัย และร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล ผ่านช่องทาง Facebook Page : PSUconnext หรือคลิก https://m.facebook.com/psuconnext/

01 ส.ค. 2564

17 ส.ค. 2564

29 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการออนไลน์ PSUNHM VIRTUALMUSEUM ท้าให้ลอง ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียเงินซื้อตั๋ว เพียงแค่คลิกที่ลิงก์นี้  ก็เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาคใต้ได้ฟรี ๆ  : https://nhm.psu.ac.th/virtualmuseum ผู้โชคดีไม่จำกัดอายุ จำนวน 100 ท่าน จะได้รับของรางวัลที่ระลึก พร้อมจัดส่งถึงบ้าน   เพียงแค่ทำตามกติกา ดังนี้ 1. แชร์โพสต์นี้ เป็นสาธารณะ พร้อมติด #PSUNHMVirtualMuseum https://web.facebook.com/psunhm/photos/a.107507695948705/4643820218984074/ 2. เข้าไปทำภาระกิจ เรียนรู้ Virtual Museum ให้ครบทั้ง 4 โซน โดยคลิกลิงค์ : https://nhm.psu.ac.th/virtualmuseum 3. แคปหน้าจอ หรือภาพเกียรติบัตร ที่ได้ครบ 4 เหรียญที่ได้รับและเป็นชื่อตนเอง  มา coment ใต้โพสต์ 4. หมดเขตร่วมกิจกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2564   หมายเหตุ :  ทางพิพิธภัณฑ์จะสุ่มรายชื่อ และประกาศรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 100 ท่าน  เพื่อรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ติดตามการ Live สด สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2564 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564  ที่ Facebook :  Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง