กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

17 มกราคม 2566

ชื่นชอบ 649

14,000 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มต้นรวบรวมและเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ จากการนำนักศึกษาออกศึกษาภาคสนามมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และได้นำตัวอย่างบางส่วนมาจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจเข้าชม ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ ซึ่งนับเป็น 1 ใน 4 ของพิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จึงยกระดับเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับคณะวิทยาศาสตร์ และต่อมาตั้งชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยรวมกิจกรรมในส่วนของพิพิธภัณฑ์พืชเข้าไว้ด้วยกันเพื่อขยายกิจกรรมให้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาแก่ชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ และเป็นแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

จากผลงานวิจัยและการจัดเก็บตัวอย่างต้นแบบอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานของพิพิธภัณฑสถานแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และในปี พ.ศ.2549 ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม ตั้งชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี” หรือ “Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Meseum” พร้อมทั้งมีพระราชานุญาติให้อัญเชิญพระนามาภิไทยย่อ “สธ” มาประดิษฐาน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี จึงดำเนินภารกิจเพื่อ สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นับแต่นั้นมา

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ได้จัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาไว้ในบริเวณตึกพิพิธภัณฑ์ฯ หรือ “ตึกไดโนเสาร์” เนื่องจากบริเวณด้านหน้าตึกมีรูปปั้นของไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยตั้งอยู่ 3 ตัว  พื้นที่จัดแสดงหลักๆ 6 บริเวณ ได้แก่

 

 • พื้นที่นอกอาคาร จัดแสดงลักษณะของพืชพรรณ และระบบนิเวศ

- ชนิดของหิน

- พืชป่าชายหาด

- สังคมพืชชุ่มน้ำ

 

 • โถงอาคาร ใช้เป็นพื้นที่รวมพลเพื่อแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ฯ ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวนิทรรศการหลัก พื้นที่ดังกล่าวยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเล็กๆ เช่น

- ตู้ปลาน้ำจืดและตู้ปลาน้ำเค็ม

- หุ่นจำลองปลาฉลามและปลากระเบน

- นิทรรศการแสดงพันธกิจของพิพิธภัณฑ์

 • พื้นที่ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับต้นกำเนิดของธรรมชาติ ตั้งแต่การก่อเกิดจักรวาล ไปจนถึงการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ โดยมีการจัดเรียงเนื้อหาตามช่วงเวลา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงความเป็นมาของโลก ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน

- อวกาศและดวงดาว

- ธรณีวิทยา

- หินและแร่

- ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และคาบสมุทรไทย

- การกำเนิด และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

- ซากดึกดำบรรพ์

- มาตราธรณีกาล

 • ชั้นลอย มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  เป็นพื้นที่นิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย
 • ชั้นที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นพื้นที่ที่อธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจริง ซึ่งจะสร้างความรู้สึกตื่นเต้น และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชมได้

- สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

- โครงกระดูก

- ปะการัง

- สัตว์ขาข้อ

- มอลลัสก์ (ปลาหมึก และหอย)

- ปลา

- สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน

- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

- เมล็ด และผล

 • ชั้นที่ 3 ระบบนิเวศ เป็นการจำลองระบบนิเวศแบบต่างๆ โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

- ระบบนิเวศทางทะเล

- ระบบนิเวศชายฝั่ง

- ระบบนิเวศป่าเขตร้อน

- ระบบนิเวศเขาคอหงส์

- ระบบนิเวศถ้ำหินปูน

- บริการเชิงนิเวศของป่า

- ระบบนิเวศในแนวปะการังเทียม

- ระบบนิเวศย่อยบนต้นไทร

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8
โทรสาร : 0-7444-6682
เว็บไซต์ : http://www.nhm.psu.ac.th/
อีเมล : psu.museum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 09:00-16:00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/HHpV6kDSsHHbKy7V8?g_st=ic

ค่าเข้าชม

• เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร/ ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี

• นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ. ท่านละ 20 บาท

• ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป ท่านละ 30 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 • กรณี walk in ไม่เกิน 15 ท่าน สามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วเข้าชม ภายในอาคารได้เลย
 • กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ มีรอบเข้าชม ดังนี้

- รอบที่ 1 เข้าชม เวลา 09:00-10:30 น.

- รอบที่ 2 เข้าชม เวลา 10:30-12:00 น.

- รอบที่ 3 เข้าชม เวลา 13:00-14:30 น.

- รอบที่ 4 เข้าชม เวลา 14:30-16:00 น.

 

**หมายเหตุ จำกัดจำนวน รอบละ ไม่เกิน 150 คน

(1) จองเข้าชมเป็นหมู่คณะผ่านระบบจองเข้าชมได้ที่ เว็บไซต์ https://nhm.psu.ac.th/booking/

(2) กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรบรรยายนิทรรศการ

กรุณาติดต่อและจองเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ 074-282 782

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

16

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 ม.ค. 2566

14 ม.ค. 2566

12 มกราคม 2566
ขอเชิญหนู ๆ  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตอน “นักสำรวจตัวน้อย ณ ดินแดนมหัศจรรย์” ณ อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เข้าชมฟรี   ร่วมผจญภัยเป็นนักสำรวจน้อย บนเส้นทางสำรวจ ทั้ง 5 ห้อง  จากตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแพลงก์ตอน กลุ่มแมลง  กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก กลุ่มปู และฟอสซิล  กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อาทิ วาดภาพการ์ตูน / ออกแบบเข้มกลัด  ลุ้นรับของขวัญอีกมากมาย    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-288067-8 พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.00 น. Facebook : https://www.facebook.com/psunhm

01 ธ.ค. 2565

25 ธ.ค. 2565

01 ธันวาคม 2565
ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ15 ปี พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSUNHM: Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปี ภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว” ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 6,000 บาท และรางวัล Popular Vote สำหรับผู้ที่ได้คะแนนจากมหาชนมากที่สุด   สามารถส่งผลงานเข้ามาได้ทาง E-mail : 15years.psumuseum@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3gCaRS5

31 ต.ค. 2565

18 ตุลาคม 2565
PSUMUSEUM เปิดให้บริการเฉพาะกิจ ต้อนรับเทศกาล Halloween วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 65 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ.หาดใหญ่ กับ Special Event NIGHT AT THE MUSEUM ตอน ห้องแห่งความลับ    ขอเชิญชวนผู้เข้าชมร่วมแต่งกายแฟนซีในเทศกาล Halloween พร้อมเช็คอิน ณ พิพิธภัณฑ์ ม.อ. และ #PSUMUSEUM แท็กเพื่อนชวนมาด้วยกัน   อัตราค่าเข้าชมนิทรรศการ • เด็ก/นักเรียน/นศ./บุคลากรม.อ. 20 บาท  • ผู้ใหญ่ 30 บาท  • เด็กสูงน้อยกว่า 120 ซม. และผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้าชมฟรี   เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2565 (ทุกวันอังคาร-เสาร์) **เฉพาะวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เปิดจำหน่ายตั๋วเวลา 16.30 - 19.30 น.** จำหน่ายตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    แบบสำรวจผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและรายละเอียด https://forms.gle/gUs4pvdMK2FG44QX8  

14 ก.ย. 2565

03 ต.ค. 2565

14 กันยายน 2565
พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. พร้อมกลับมาให้บริการในเดือนตุลาคม 2565 นี้  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 กิจกรรม Open House มาในตอน "สัตว์ดึกดำบรรพ์ลึกลับของยุคไทรแอสซิก" ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พิกัด  shorturl.at/cERS1)   เวลา 09.00 - 12.00 น. กิจกรรม Special Talk  โดย ดร.กิตติชัย ทองเติม หัวข้อ "ความลับแห่งท้องทะเลโบราณของพัทลุง และ Ichthyosaur ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก"   เวลา 13.00 - 15.00 น. เปิดตัวนิทรรศการเดิมปรับปรุงใหม่ , นิทรรศการใหม่ และ interactive Exhibition ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมเล่นเกมและเรียนรู้ กิจกรรมพิเศษสอนวาดภาพการ์ตูนอะนิเมะ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพ   ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Link: https://forms.gle/Bz1amTEd7BMQJgXy9  รับสมัครจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox page: https://www.facebook.com/psunhm  

18 ส.ค. 2565

20 ส.ค. 2565

01 สิงหาคม 2565
เปิดตัวแล้วเว็ปไซต์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  ตอน “Nature Walk at Khao Kho Hong”    ปีนี้เราจัดในรูปแบบผสมผสานทั้ง Online ผ่าน https://nhm.psu.ac.th/sci-week-2022/ โดยจะมีกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล (Quiz Game) ในเว็ปไซต์  สามารถร่วมสนุกได้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565    และแบบ On-site จัดในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ  และพื้นที่ปกปักฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีกิจกรรมดังนี้  • กิจกรรมที่ 1 “ปักษาพาเพลิน”  • กิจกรรมที่ 2 “เดินป่าคอหงส์”  • กิจกรรมที่ 3 “ธรรมชาติกับศิลปะ” มี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่  กิจกรรมวาดภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวและกิจกรรม leaf and color  • กิจกรรมที่ 4 “มหัศจรรย์หิ่งห้อย” • กิจกรรมที่ 5 “ดินญี่ปุ่นกับเหล่าสัตว์หรรษา  ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.gle/DT9nEVRpCrC9LVWA9 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจำนวนคนลงทะเบียนในแต่ละกิจกรรมจะเต็ม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ลิงก์ลงทะเบียน)   แต่ละกิจกรรมรับสมัครจำนวนจำกัด โดย 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลายกิจกรรม  หากต้องการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอื่นเพิ่ม ให้ทำการ log in เข้ากรอกแบบฟอร์มนี้ซ้ำ (กรุณาดูเวลาของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนื่องจากมีบางกิจกรรมเวลาซ้อนกัน)  หากกิจกรรมใดมีผู้ลงทะเบียนเต็มตามกำหนดแล้วทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะลบหัวข้อกิจกรรมนั้นออก จากรายการให้เลือกใน google form   กิจกรรมลงทะเบียนฟรี -แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาดังกล่าวโดยมีเหตุผลอันไม่สมควร  ทางพิพิธภัณฑ์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมถัดไปของทางพิพิธภัณฑ์ฯ -หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมลงทะเบียนบริเวณศาลาอ่างเก็บน้ำ ม.อ. ตามเวลาที่แจ้งไว้ในรายละเอียด  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox page : https://www.facebook.com/psunhm
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง