กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

14 ตุลาคม 2563

ชื่นชอบ 649

8,055 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มต้นรวบรวมและเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ จากการนำนักศึกษาออกศึกษาภาคสนามมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และได้นำตัวอย่างบางส่วนมาจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจเข้าชม ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ ซึ่งนับเป็น 1 ใน 4 ของพิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จึงยกระดับเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับคณะวิทยาศาสตร์ และต่อมาตั้งชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยรวมกิจกรรมในส่วนของพิพิธภัณฑ์พืชเข้าไว้ด้วยกันเพื่อขยายกิจกรรมให้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาแก่ชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ และเป็นแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

จากผลงานวิจัยและการจัดเก็บตัวอย่างต้นแบบอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานของพิพิธภัณฑสถานแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และในปี พ.ศ.2549 ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม ตั้งชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี” หรือ “Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Meseum” พร้อมทั้งมีพระราชานุญาติให้อัญเชิญพระนามาภิไทยย่อ “สธ” มาประดิษฐาน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี จึงดำเนินภารกิจเพื่อ สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นับแต่นั้นมา

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ได้จัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาไว้ในบริเวณตึกพิพิธภัณฑ์ฯ หรือ “ตึกไดโนเสาร์” เนื่องจากบริเวณด้านหน้าตึกมีรูปปั้นของไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยตั้งอยู่ 3 ตัว  พื้นที่จัดแสดงหลักๆ 6 บริเวณ ได้แก่

 

 • พื้นที่นอกอาคาร จัดแสดงลักษณะของพืชพรรณ และระบบนิเวศ

- ชนิดของหิน

- พืชป่าชายหาด

- สังคมพืชชุ่มน้ำ

 

 • โถงอาคาร ใช้เป็นพื้นที่รวมพลเพื่อแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ฯ ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวนิทรรศการหลัก พื้นที่ดังกล่าวยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเล็กๆ เช่น

- ตู้ปลาน้ำจืดและตู้ปลาน้ำเค็ม

- หุ่นจำลองปลาฉลามและปลากระเบน

- นิทรรศการแสดงพันธกิจของพิพิธภัณฑ์

 • พื้นที่ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับต้นกำเนิดของธรรมชาติ ตั้งแต่การก่อเกิดจักรวาล ไปจนถึงการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ โดยมีการจัดเรียงเนื้อหาตามช่วงเวลา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงความเป็นมาของโลก ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน

- อวกาศและดวงดาว

- ธรณีวิทยา

- หินและแร่

- ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และคาบสมุทรไทย

- การกำเนิด และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

- ซากดึกดำบรรพ์

- มาตราธรณีกาล

 • ชั้นลอย มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  เป็นพื้นที่นิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย
 • ชั้นที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นพื้นที่ที่อธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจริง ซึ่งจะสร้างความรู้สึกตื่นเต้น และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชมได้

- สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

- โครงกระดูก

- ปะการัง

- สัตว์ขาข้อ

- มอลลัสก์ (ปลาหมึก และหอย)

- ปลา

- สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน

- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

- เมล็ด และผล

 • ชั้นที่ 3 ระบบนิเวศ เป็นการจำลองระบบนิเวศแบบต่างๆ โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

- ระบบนิเวศทางทะเล

- ระบบนิเวศชายฝั่ง

- ระบบนิเวศป่าเขตร้อน

- ระบบนิเวศเขาคอหงส์

- ระบบนิเวศถ้ำหินปูน

- บริการเชิงนิเวศของป่า

- ระบบนิเวศในแนวปะการังเทียม

- ระบบนิเวศย่อยบนต้นไทร

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8
โทรสาร : 0-7444-6682
เว็บไซต์ : http://www.nhm.psu.ac.th/
อีเมล : psu.museum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-เสาร์ 

เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

จำกัดวันละ 4 รอบ รอบละไม่เกิน 50 ท่าน

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.30 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.
 • รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น.
 • รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น.

.

***จองเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://nhm.psu.ac.th/booking

ค่าเข้าชม

 • นักเรียน นักศึกษา 20 บาท
 • บุคคลทั่วไป 30 บาท
 • เด็กเล็ก เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถจองผ่าน https://www.nhm.psu.ac.th/exhibition-th/admission-th/

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

8

แบ่งปัน

กิจกรรม

18 เม.ย. 2565

28 เม.ย. 2565

18 เมษายน 2565
รับสมัครหนูน้อยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนักสำรวจตัวน้อย  ตอน ขบวนการนักสำรวจหอย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.   โครงการจะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับขบวนการนักสำรวจหอย  โดยนำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “หอย” ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็ง ห่อหุ้มลำตัวอันอ่อนนุ่มนั้นที่หลายๆ คนรู้จัก หรือในความหมายของคนทั่วไป หอย คือ สิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกหนึ่งอันหรือสองอัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว  หอยในความหมายของนักวิทยาศาสตร์ ไม่ได้หมายถึงหอยที่มีเปลือกเพียงอย่างเดียว  แต่รวมไปถึงสัตว์กลุ่มมอลลัสก์    สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดย แสกน QR code ในภาพ หรือคลิ๊กลิงก์ : https://forms.gle/UgvFoXcu4gWgtMTx6 กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Zoom Meeting รับสมัครผู้เข้าร่วม จำนวน 35 คน เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ในปีการศึกษา 2564  หมดเขตสมัครเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.  หรือจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน ประกาศรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจากการลงทะเบียน  วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. ทาง Page Facebook : PSUNHM ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ชุด Kit ขบวนการนักสำรวจหอย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พิพิธภัณฑ์ฯจัดส่งให้ในวันที่ 30 เมษายน 2565

11 เม.ย. 2565

20 เม.ย. 2565

11 เมษายน 2565
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพลายเส้นการ์ตูน  ตอน สัตว์โลกดึกดำบรรพ์กับมหัศจรรย์ลายเส้น   จัดโดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live (กลุ่มปิด) กำหนดการและรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียน  คลิก! : https://forms.gle/4jdK6QHa97Mo2tSY6   **เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2565**  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง Inbox เพจ https://www.facebook.com/psunhm/

02 เม.ย. 2565

06 เม.ย. 2565

30 มีนาคม 2565
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Hat Yai Learning Fair 2022 วันที่ 2 - 6 เมษายน 2565 กิจกรรมตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่  โซนห้องกระจกศูนย์อาหารด้านหลัง Hall A   พิพิธภัณฑ์ฯสัญจร ตอน “มหัศจรรย์ธรรมชาติ” จัดโดย PSU Museum กิจกรรมภายในบูธมีมากมาย อาทิเช่น  1. ฐานการเรียนรู้ ความลับของผีเสื้อ พับกระดาษ origami กระบะทรายฟอสซิล Aquarium เข็มกลัดและแม็กเน็ต   2. กิจกรรม Highlight ประจำวัน รอบ1 เวลา 14.30-16.30 น. และรอบ2 เวลา 17.00-18.00 น.  ลงทะเบียนผ่าน Link ได้ที่ https://forms.gle/dbFud6CWLyY6Q9dB9 2 เมษายน : รอบ1-สตัฟฟ์ผีเสื้อ / รอบ2-Talk Show ค้างคาว/นก เขาคอหงส์ 3 เมษายน : รอบ1-Show สตัฟฟ์ปู / รอบ2-Talk Show มหัศจรรย์แพลงก์ตอน 4 เมษายน : รอบ1-วาดภาพการ์ตูน / รอบ2-Talk Show ทำความรู้จักฟอสซิล 5 เมษายน : รอบ1-Show สตัฟฟ์ปู / รอบ2-Talk Show ค้างคาว/นก เขาคอหงส์ 6 เมษายน : รอบ1-Show สตัฟฟ์ผีเสื้อ / รอบ2-Talk Show ทำความรู้จักฟอสซิล   3. อุโมงมหัศจรรย์ธรรมชาติ นิทรรศการไดโนเสาร์ นิทรรศการมหัศจรรย์แพลงก์ตอน นิทรรศการมหัศจรรย์หิ่งห้อย นิทรรศการถ้ำ   สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum

21 ก.พ. 2565

24 ก.พ. 2565

03 กุมภาพันธ์ 2565
ขอเชิญชวนเครือข่ายงานวิจัยและเครือข่าย museum และผู้ที่สนใจ เข้าฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัมมนาพิเศษของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.   Biodiversity Conservation and Museum management ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565   -ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ Link : https://forms.gle/XhUqUmjxmnYXehw6A -รายละเอียด: https://www.facebook.com/107503932615748/posts/5308475812518508/?d=n   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074 288 067 Facebook : Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum  

25 ธ.ค. 2564

30 ธ.ค. 2564

27 ธันวาคม 2564
กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม2564 Merry X-Mas from PSUNHM คริสมาสต์ปีนี้ คุณนึกถึงสัตว์อะไร ? บอกเรามา 3 ชนิด ร่วมสนุกได้ที่ https://bit.ly/3qorCRD ลุ้นรับกว่า 25 รางวัล : Spray Card แก้วน้ำแสตนเลส แก้วมัค กระเป๋าผ้าร่ม สุดพิเศษ    กติกาง่ายๆ กด Like เพจ Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum กด Share โพสต์นี้ https://www.facebook.com/107503932615748/posts/5158314850867939/?d=n แล้วลุ้นรับวันที่ 30 ธันวาคม 64  คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง