กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห

05 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 593

5,155 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในวัดคลองแห ภายในจัดแสดง

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นภาพประกอบเล่าเรื่องการเสด็จเยี่ยมราษฎร เมื่อปี พ.ศ.2502
  • นิทรรศการประวัติความเป็นมาของชุมชนเมืองคลองแหและวิถีชีวิต ในอดีตจนถึงปัจจุบันของชาวภาคใต้ จัดแสดงวิถีชีวิต 2 ศาสนาของชาวคลองแหทั้งชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ กับชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  • นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น เรือนภูมิปัญญาคลองแห , สาธิตการแสดงโนราห์ลอดหนาม , โนราท่าครู ,โนราสุขภาพ หนังตะลุง สวนสมุนไพร และของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 

นอกจากนั้น  ยังมีตลาดน้ำ 2 วัฒนธรรม โดยชาวบ้านจะนำสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดคลองแห 123 หมู่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-270-8902
เว็บไซต์ : http://www.chalermrajklonghae.com
อีเมล : chalermrajklonghae@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการเวลา 08.00 -16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากมาเป็นหมู่คณะต้องโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 มิ.ย. 2566

24 มิ.ย. 2566

20 มิถุนายน 2566
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมหนังตะลุง โนรา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   กิจกรรมภายในงาน พิธีเปิด…รำโนราเยาวชน ๑๐๐ คน การแสดงหนังตะลุง ๑๒ คณะ/คืน การแสดงโนรา ๔ คณะ/คืน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรี การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านหนังตะลุง และโนรา
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง