กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห

05 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 498

2,098 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในวัดคลองแห ภายในจัดแสดง

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นภาพประกอบเล่าเรื่องการเสด็จเยี่ยมราษฎร เมื่อปี พ.ศ.2502
  • นิทรรศการประวัติความเป็นมาของชุมชนเมืองคลองแหและวิถีชีวิต ในอดีตจนถึงปัจจุบันของชาวภาคใต้ จัดแสดงวิถีชีวิต 2 ศาสนาของชาวคลองแหทั้งชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ กับชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  • นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น เรือนภูมิปัญญาคลองแห , สาธิตการแสดงโนราห์ลอดหนาม , โนราท่าครู ,โนราสุขภาพ หนังตะลุง สวนสมุนไพร และของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 

นอกจากนั้น  ยังมีตลาดน้ำ 2 วัฒนธรรม โดยชาวบ้านจะนำสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดคลองแห 123 หมู่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-270-8902
เว็บไซต์ : http://www.chalermrajklonghae.com
อีเมล : chalermrajklonghae@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการเวลา 08.00 -16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากมาเป็นหมู่คณะต้องโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง