กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ

หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ

05 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 616

8,229 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ก่อสร้างอาคาร หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ตลอดจนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงรวบรวมพระราชกรณียกิจ ศิลปกรรมร่วมสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจ

 

อาคารหอศิลป์ เป็นอาคารทรงไทย ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) แบ่งเป็น 2 อาคาร ได้แก่

  • อาคารประธาน 

- ชั้นบน จัดเป็นห้องแสดงพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

- ชั้นล่าง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปกรรมร่วมสมัย

 

  • อาคารประกอบ 

- อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในมีโรงหนังตะลุงโรงเล็กพร้อมอุปกรณ์การเชิด (เครื่องดนตรีและหุ่นเชิด)

- อาคารกิจกรรม เป็นอาคารที่ใช้จัดกิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจ เช่น กิจกรรมทางศิลปะกิจกรรมส่งเสริมความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯลฯ

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9
  • นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
  • กิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-211 759
เว็บไซต์ : http://www.hatyaipark.com/hatyaihorsin/
อีเมล : info@hatyaipark.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 -18.00 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง