กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ

ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ

04 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 683

11,273 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้จัดสร้าง ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์หน่วยงานประจำพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ กฟผ. ที่ให้เห็นถึงความมุ่งมัน พัฒนาผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ด้วยการจัดศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย

 

ศูนย์การเรียนรู้ พลังคิด กฟผ. จะนะ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความเข้าใจด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้า โดยเน้นรูปแบบนิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจ ประทับใจ และน่าจดจำในระยะยาว มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เกิดความตระหนักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยเรีิ่มจากตนเองเป็นสำคัญ

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • โซน “ประชาสัมพันธ์” เป็นจุดต้อนรับผู้มาเยือนด้วย “พลังรอบตัวคุณ” ที่พบเจอได้ในแต่ละวัน โดยใช้เทคนิค Augmented Reality (AR) ที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนในการจัดแสดง
 • โซน 1 “พลัง” เพื่อให้ประชาชนทำความรู้จักศูนย์การเรียนรู้ฯ ผ่านประสบการณ์ 4 มิติ
 • โซน 2 “เส้นทางกาลเวลา” เป็นสื่อกลางให้ประชาชนเข้าใจวิทยาการด้านไฟฟ้าที่มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน จากโลกตะวันตกสู่ประเทศไทย จนมีการก่อตั้ง กฟผ.
 • โซน 3 “ไฟฟ้ามาจากไหน” เป็นการบอกเล่าถึงที่มาของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ โรงไฟฟ้าแต่ละประเภท มีกระบวนการแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของโรงไฟฟ้า จะนะ โรงไฟฟ้าสีเขียว ด้วยกำลังผลิตมากกว่า 1,500 เมกะวัตต์ ผ่านสื่ออันทันสมัย
 • โซน 4 “แหล่งพลังงานทดแทน” ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ที่ให้คำตอบด้านพลังงานทางเลือกใหม่ว่า พลังงานทางเลือกประเภทใดบ้างที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มั่นคง และยั่งยืน
 • โซน 5.1 “สะพานแห่งความเข้าใจ” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าจะนะ ที่ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านภาพยนตร์ขนาดใหญ่พิเศษ
 • โซน 5.2 “ประสานสัมพันธ์” เป็นการศึกษาเรียนรู้ที่จะทำให้รู้จัก “อำเภอจะนะ” มากยิ่งขึ้น ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 • โซน 6 “พลังในตัวคุณ” เป็นโซนที่จะทำให้รู้จัก กฟผ.จะนะ มากยิ่งขึ้น

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

124/5 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074-536-600
อีเมล : learningcenter_chana@egat.co.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

 • เข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถจองรอบการเข้าชมได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ และแผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ

1.1 จำนวนการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เกิน 90 คน ต่อรอบ (รอบละ 60 นาที)

1.2 ตารางเวลาเข้าชมแบบหมู่คณะใน 1 วันประกอบด้วย 6 รอบ ดังนี้

- รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.  

- รอบที่ 2 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

- รอบที่ 3 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

- รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 14.00 น.

- รอบที่ 5 เวลา 14.00 – 15.00 น.

- รอบที่ 5 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 

 • ผู้เข้าชมปกติ Walk-in สามารถเข้าชมได้ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ โดยสามารถเข้ามาติดต่อลงทะเบียนและเอกสารประกอบการเข้าชม ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ประสานงานการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ และแผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

16

แบ่งปัน

กิจกรรม

13 ม.ค. 2561

11 มกราคม 2561
มาร่วมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย  เข้าใจวิทยาการไฟฟ้าของประเทศไทยและของโลก  พร้อมสนุกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย

12 มิ.ย. 2560

15 ก.ค. 2560

28 มิถุนายน 2560
ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ ขอเชิญร่วม  "กิจกรรมบ้านฉัน มีดี" ลุ้นรับของวัลที่ระลึก มากกว่า 30 รางวัล ง่ายๆ เพียง...   กติการ่วมสนุก  1.     กดไลค์ & แชร์ โพสต์กิจกรรม ตั้งค่าเป็นสาธารณะ 2.     ร่วมกิจกรรมต้องเป็นแฟนเพจ  "ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ "  เท่านั้น 3.     โพสต์ภาพถ่ายพร้อมเขียนบรรยายแนะนำ/เชิญชวน สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม อาหาร ในอำเภอของตนเอง   #ตัวอย่าง บ้านฉันอยู่อำเภอ........จังหวัด........มีดีตรง......... #นำมาโพสต์ใต้ภาพกิจกรรม  4.     ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560   หมายเหตุ -ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้  -ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น  -การตัดสินจากทีมงาน ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ ถือเป็นสิ้นสุด -ประกาศผล วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-0888336 หรือ https://www.facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด-กฟผ.-จะนะ-1586967654775774/ ____________________________________   #MuseumThailand #ศูนย์การเรียนรู้ พลังคิด กฟผ.จะนะ #Hatyai Hatyai Water Park
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง